Steun ons en help Nederland vooruit

Thema-afdeling D66 Duurzaam

D66 Duurzaam wil duurzaamheid verankeren in de politiek van D66 op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau. Je kunt lid worden van de thema-afdeling Duurzaam door je in te schrijven via Mijnd66.nl.

Lees meer over ons

Missie

D66 Duurzaam streeft naar democratisch overheidsbeleid (op alle bestuursniveaus) die onze samenleving hervormt naar een duurzaam sterke samenleving, een samenleving die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften te voorzien.