Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2015

Groenboek Duurzaam Inkopen

Dit Groenboek Duurzaam Inkopen D66 is op 28 oktober 2015 overhandigd door Stientje van Veldhoven in de 2e kamer aan minister Schulz-van Haegen en de collega woordvoerders van de andere partijen in het AO (Algemeen Overleg). Dit in het kader van Stientje haar aangenomen motie waarin zij de regering verzoekt, samen met VNG, IPO en Unie van Waterschappen de mogelijkheid te onderzoeken dat regionale en lokale overheden elke vijf jaar een duurzaam inkopen check kunnen uitvoeren om kansen voor zowel de overheid in kwestie als het innovatieve bedrijfsleven te identificeren in hun organisatie.

Meer informatie en de download is te vinden op: https://duurzaam.d66.nl/publicaties/groenboek-duurzaam-inkopen. Daar ook de D66Duurzaam motie voor het C100 congres die als aanjager heeft mogen fungeren.

Stientje Klimaattrein 20151128Dit Groenboek Duurzaam Inkopen D66 is mede opgesteld naar aanleiding van het aannemen van de motie PM101.08 op het C101 in Rotterdam ingediend door TA D66 Duurzaam via haar woordvoerder Pier Vellinga. Dit Groenboek bevat theorie, praktijk vragen en voorbeelden van duurzaam inkopen voor raads-en statenleden en wethouders en gedeputeerden voor hun aansturing van duurzaam inkopen in gemeenten en provincies en is opgesteld onder leiding van D66 wethouder Thomas Walder.