Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 februari 2016

Duurzaam en Leveringszeker: D66 geeft Nederland Nieuwe Energie

Download rapport: 20150912-D66 Visie Energietransitie:

Duurzame Energiewaardeketen

Het rapport dat voor u ligt is de eerste aanzet tot het formuleren van een visie voor de wijze waarop D66 kan omgaan met de energie transitie. Een voor ons land zeer ingrijpende en politiek lastig door te voeren hervorming van onze energie voorziening, In deze versie zetten we de zaak op een rijtje en geven we aanknopingspunten voor beleid.

Als energiedeskundigen die lid zijn van D66 en actief zijn in de themagroep D66 Duurzaam willen we met dit rapport een bijdrage leveren aan de discussie binnen de partij en willen we ook een technisch economisch referentiekader bieden aan ieder die zich wil inzetten voor de energie transitie.

Op 12 september heeft de thema-afdeling de Enerietransitie visie uitgereikt aan Stientje van Veldhoven. Vanuit de Tweede Kamer zal zij de energietransitie inhoud geven. Wij zijn gaarne bereid de voorstellen en ideeën meer concreet te maken in de vorm van beleidsvoorstellen, met een nadere sociaal –economische onderbouwing.

D66 geeft Nederland Nieuwe Energie