Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 februari 2016

Brussel: de noordelijkste stad van Zuid-Europa

Deze typering van de Europese hoofdstad was een van vele eye-openers die de excursie naar Brussel voor de circa 30 deelnemers vanuit D66 Duurzaam heeft opgeleverd. Bedoeld werd: “de besluitvorming in dit Brusselse circus blijft onbegrijpelijk als je haar probeert te doorgronden met alleen een rationeel Noord Europese blik.” In het noorden van Europa is men over het algemeen voorzichtiger met maatschappijgeld dan met eigen geld, in het zuiden van Europa is dat andersom. De reeks uitstekende sprekers hadden meer wijze lessen.

Doordat we de avond tevoren afgereisd waren naar Brussel kwamen de onderlinge gesprekken van de busreis tijdens de aankomstborrel in het hotel verder op gang, om tijdens het ontbijt en in de stad niet meer te verstommen.

Ingang Europese Commissie Brussel

Yvon Slingenberg was zeer blij met onze komst: “Meestal merken we weinig belangstelling uit Nederland, zeker als het gaat om klimaatbeleid.” Yvon werkt als lid van het Kabinet van Miguel Arias Cañete, Commissaris voor Klimaatactie en Energie, aan de ontwikkeling van een “European energy union with a forward looking climate strategy.” Belangrijke pijlers daarin zijn internationale leveringszekerheid, hervorming van de energiemarkt, energiebesparing en renewables, ‘decarbonisation’ en research & innovation. Haar observatie dat ze geen ‘European champion for energy efficiency’ ziet, zet aan tot nadenken. Voor het klimaat en voor ons welbegrepen eigenbelang zou het goed zijn als Nederland die rol op zou pakken.

“Soms is de industrie juist voorstander van strenger milieubeleid.” Een voorbeeld hiervan was “Closing the loop,” volgens Julius Langendorff, plaatsvervangend Hoofd van de Afdeling “Afvalverwerking en recyclage” bij het DG Milieu. Vaak wordt lobbywerk in Nederland als negatief gezien. Veel landen in Europa denken daar anders over. Bovendien zijn er ook positieve kanten aan lobbyisten. Hij praatte ons bij over het eind 2015 door de Commissie gepresenteerde pakket met plannen voor “resource efficiency & circulair economy.” Dit is een enorm breed pakket met uiteenlopende onderwerpen als ecodesign, marine littering, critical raw materials en de kwestie van ‘legacy chemicals’. Legacy chemicals zijn chemische stoffen, vervat in bijvoorbeeld pvc, die in de recyclestroom worden ingezameld en die je in het kader van een ‘toxic free society’ niet wilt hergebruiken. Het hergebruiken van een aluminium blikje kost 18 keer minder energie dan een blikje van volledig nieuw gewonnen aluminium produceren: afval is grondstof. Op dit moment werkt hij aan de vertaling van het pakket naar nationale regelgeving in de lidstaten.

Het Europees Parlement in Brussel

Een voorlichter die al 19 jaar in Brussel werkt, informeerde ons over de samenstelling van het parlement, de geschiedenis van het Europees Parlement dat na de Tweede Wereldoorlog is gestart als samenwerking tussen een aantal Europese landen om meer grip op de productie en distributie van metaal te krijgen (EKSG) en daarmee te kunnen monitoren of een land in het geheim een legermacht aan het opbouwen is. Ook de reden om twaalf keer per jaar de 8.000 medewerkers een week van Brussel naar Straatsburg verkassen, met de logistieke gevolgen en prijskaart van 200 miljoen euro per jaar, werd toegelicht. Uitgaven zijn immers eveneens inkomsten, was de keerzijde van het gelijk volgens de voorlichter.

“Onnodig vertraagd en onvoldoende ambitieus,” vond EP lid Gerben Jan Gerbrandy van ditzelfde “Closing the loop” actieplan. “In 2011 was er al iets dergelijks, maar dat was gestrand.” Maar hij heeft goede hoop op daadwerkelijke implementatie omdat het in 2011 was gepresenteerd vanuit DG Milieu, en nu door DG Groei, en dat is in Brussel een wezenlijk verschil: “Duurzame ontwikkeling krijgt bij Juncker niet de strategische aandacht die het verdient,” besloot hij zijn verhaal.

In gesprek met Gerben-Jan Gerbrandy

Na het uur met Gerben Jan Gerbrandy hebben we met zijn directe medewerker Joris den Blanken besproken hoe we de samenwerking tussen D66 Duurzaam en ‘Brussel’ verder kunnen versterken. Het blijkt dat relatief eenvoudige info als Nederlandse initiatieven en CO2-uitstoot per type energiecentrale in Brussel niet of onvoldoende bekend cq. beschikbaar is.

“De urgentie wordt wel degelijk gevoeld,” zei Ruben Dekker, “om economische groei los te koppelen van ons huidige gebruik van grondstoffen.” Bij de PV (de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU) is hij vanuit de Nederlandse regering nu voorzitter van de raadswerkgroep Circular Economy. Hij vertelde dat op het Nederlandse voorzitterschap een zware last drukt: “juist nu Europa wordt geconfronteerd met enorm grote vraagstukken moet de toegevoegde waarde blijken van Europese samenwerking.”

Didrik de Schaetzen, hoofd communicatie van ALDE, legde ons vervolgens uit hoe zijn/onze partij werkt. In Europees perspectief zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen tussen democraten en uiteenlopende varianten van liberalen. Binnen ALDE werken ze goed samen, ook op duurzaamheid. “Kijk ter controle maar eens op www.votewatch.eu.”

“Het sjoemelen met testresultaten was vaak niet eens illegaal.” Als een spannend filmscript was het verhaal van de directeur Peter Mock en zijn collega Vincente Franco, van ICCT. Zij zijn de ontdekkers van dieselgate. Uit hun onderzoeken bleek dat de testresultaten van auto’s 40% lager waren dan de werkelijke uitstootwaarden, en dat het verschil tussen die twee al jarenlang toeneemt. Juist het ontsporen van dat verschil baarde hen zorgen. Omdat veel van de toegepaste trucs echter niet illegaal waren, was hun conclusie dat het echt “niet alleen Volkswagen is, maar veel breder gebeurde.” Als voorbeeld werd o.a. genoemd dat de wielen tijdens de tests verzwaard werden of veel harder opgepompt. Ook werden motoren uitgezet tijdens het uitrollen om de testresultaten positief te beïnvloeden.

Op bezoek bij ALDE

Ter afronding volgde op het ALDE kantoor een korte borrel met hapjes om met een goed gevulde maag de busreis terug naar Nederland aan te vangen.

Veel dank aan de organistoren Dirk Zijp en Remko Zuidema, die een programma hebben weten te realiseren vol zeer deskundige sprekers. Hierdoor was de dag bijzonder leerzaam. Zeer zeker voor herhaling vatbaar!

Meer foto’s van de excursie vind je hier