Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 maart 2016

NL sluit met eerste landen deal over grondstofrotonde

Doorbraak NSSR dankzij D66-kamerlid Stientje van Veldhoven!

De restricties op het verhandelen van afvalstoffen tussen landen worden deels opgeheven. Met het instellen van de North Sea Resources Roundabout (NSRR) wordt het mogelijk om reststoffen uit de afvalverwerking te exporteren.

Importrestricties voor afvalstoffen worden versoepeld.

NL sluit met eerste landen deal over grondstofrotonde

Daarmee wordt het makkelijker om waardevolle grondstoffen als aluminium en lood uit reststoffen opnieuw te gebruiken en wordt een nieuwe stap gezet naar een meer circulaire economie. Staatssecretaris Dijksma (I&M) en minister Kamp (Economische Zaken) tekenden samen met de Britse, Franse en Vlaamse milieuministers vrijdag in Brussel een Green Deal voor het instellen van een grondstofrotonde. De NSSR moet de barrières voor het uitwisselen van grondstoffen wegnemen.

Tot nu toe was het moeilijk om restafval uit bijvoorbeeld verbrandingsovens en recyclebaar plastic tussen landen te verhandelen, omdat afvalresten aan strenge importbepalingen moeten voldoen. Waardevolle grondstoffen eindigen daarom nog te vaak als afval.

Eerste internationale grondstoffen green deal gesloten.

20160303, Brussel. In het Sofitel wordt de 'International Green Deal on the North Sea resources roundabout' officieel ondertekend door alle deelnemende ministers en bedrijfsleiders.

20160303, Brussel. In het Sofitel wordt de ‘International Green Deal on the North Sea resources roundabout’ officieel ondertekend door alle deelnemende ministers en bedrijfsleiders.

Volgens Dijksma kan de maatregel de innovatie in de afvalverwerking stimuleren. “Om onze economie groener te maken, wil ik de duurzame koplopers uit het bedrijfsleven ruimte geven om te innoveren. En dat is precies wat we met deze deal doen. Door grondstoffen opnieuw te definiëren en het gelijk te trekken met onze buurlanden, wordt het gemakkelijker voor bedrijven. Hiermee helpen we ook het milieu en brengen we de bedrijvigheid tussen de landen in het Noordzeegebied in een stroomversnelling.”

Een van de voorbeelden die de staatssecretaris aanhaalt is het Nederlandse bedrijf Inashco, dat een techniek heeft ontwikkeld waarmee kleine deeltjes aluminium, lood, zink, zilver en goud kunnen worden gewonnen uit bodemas, het restproduct van vuilverbrandingsovens. Door het akkoord kunnen Britse afvalbedrijven hun bodemas nu verschepen naar Nederland om de bruikbare stoffen hier terug te winnen. Een ander voordeel is dat Nederlandse compost nu ook makkelijker verhandelbaar wordt.

Ook Kamp ziet voordelen voor het Nederlandse bedrijfsleven. “Met deze overeenkomst kunnen Nederlandse bedrijven uit de grondstoffen- en afvalindustrie profiteren van de toenemende afzetmarkt. Deze Green Deal laat zien dat de circulaire economie zowel tot bedrijvigheid en banen, als tot een beter milieu leidt.”

De Europese Commissie heeft berekend dat een snellere overschakeling naar een circulaire economie het Europese bedrijfsleven 600 miljard euro kan besparen op productiekosten, of 8 procent van de totale omzet. Bovendien kan het 580.000 extra banen opleveren en een vermindering van 450 miljoen ton CO2 per jaar.

Het voorstel voor de NSSR komt oorspronkelijk van het D66-kamerlid Stientje van Veldhoven. Ze is blij dat een aantal belemmeringen voor het gebruik van grondstoffen nu wordt weggenomen. “Bedrijven hebben vooropgelopen in dit plan. Zij lopen al enige tijd tegen problemen aan wanneer ze grondstoffen uit het productieproces willen hergebruiken. Een mooi voorbeeld is het restafval van cacao; dat wordt in de Amsterdamse haven vanwege de regelgeving aangemerkt als afval, maar hetzelfde materiaal wordt bij de Intratuin in zakken verkocht.” Van Veldhoven hoopt nu dat het Nederlands voorzitterschap van de EU dit onderwerp in heel Europa op de kaart kan krijgen. “We kunnen in elk geval de eerste stappen zetten. Maar de landen die dit akkoord hebben getekend zijn echt nog de voorlopers in de circulaire economie. In sommige landen wordt afval nog gewoon gestort. Het wordt tijd dat we dat gaan uitfaseren.”