Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 mei 2016

Werkgroepen april 2016 – Circulaire Economie/ Grondstoffen

Werkgroep grondstoffen

Voor zover jullie nog niet bekend zijn met de werkgroep grondstoffen, inmiddels per juni 2016 Circulaire Economie geheten: vanuit het D66- gedachtegoed houden we ons zich bezig met allerlei thema’s die verband houden met duurzaam grondstoffenbeheer in de breedst mogelijke zin vanuit zowel een lokale, regionale, landelijke en internationale context. We geven hierin op allerlei manieren gevraagd en ongevraagd advies aan onze leden, afdelingen en vertegenwoordigers in de diverse politieke arena’s.

We doen dit met de achterliggende gedachte dat we anders moeten omgaan met ons grondstoffenverbruik. Er worden momenteel meer grondstoffen verbruikt dan de natuur ooit kan aanvullen en als dit door blijft gaan ontstaat een grondstoffenschaarste die o.a. kan leiden tot leveringsonzekerheid, nerveuze prijsontwikkelingen en geopolitieke spanningen.

Thema’s die in onze werkgroep de revue passeren zijn o.a. het voorkomen, inzamelen en verwerken van diverse soorten afval, biobased materialen, grondstoffentraceringen, grondstoffenrotonde, circulaire economie en diverse hieraan gerelateerde wetgeving en politieke dossiers. Dit heeft er o.a. in geresulteerd dat we de afgelopen jaren op diverse onderwerpen zgn. factsheets hebben samengesteld, zijn er in het begin van 2015 workshops gegeven en is tijdens het najaarscongres van 2015 het groenboek duurzaam inkopen gelanceerd. Wat betreft de agenda voor de komende maanden; We gaan we ons verder verdiepen in het gemeentelijk afvalbeleid, willen de kansen met betrekking tot bedrijfsafval verder in kaart brengen en zijn we het thema duurzaam inkopen verder aan het uitwerken. Daarnaast worden, mede op het verzoek van de EU fractie, de onlangs gelanceerde plannen van de Europese Commissie rondom circulaire economie intensief geëvalueerd. Via de volgende nieuwsbrieven houden we jullie uitvoerig over de actuele thema’s op de hoogte.

Wil je meer weten, vind je duurzaam grondstoffenbeheer ook een interessant onderwerp, of lijkt het je leuk om hie aan mee te doen? Op de website van de thema-afdeling is uitgebreide informatie over onze werkgroep te vinden. Heb je nog vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.