Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 mei 2016

Pitches energietransitie Noord-Nederlands Congres

Pitches energietransitie Noord-Nederlands Congres

Op zaterdag 21 mei 2016 organiseerden D66 Groningen, Friesland en Drenthe gezamenlijk het Noord-Nederlands Congres in Leeuwarden. Tijdens dit congres vond er ook een fringemeeting over energietransitie plaats, een relevant onderwerp binnen de thema-afdeling. Met de discussies tijdens de sessie werd beoogd antwoord te geven op onder andere de volgende vragen:

  • Wat kan de politiek doen om energietransitie te bevorderen?
  • Kan dit ook zonder subsidies?

De noordelijke D66-leden bogen zich in kleine groepjes over de vragen die hen gesteld werden, wat soms tot felle maar goede discussies leidde. Het einddoel was het pitchen van alle ideeën die tijdens de discussies boven water kwamen. Deze ideeën dienen ter inspiratie voor onze politici op alle niveaus, zoals ook uit de eerste van de bovenstaande vragen blijkt. De pitches zijn in hun geheel te bekijken in het bovenstaande filmpje.

Pitches energietransitie