Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 juni 2016

Werkgroepen april 2016 – Energie en Klimaat

Met ruim 70 leden is de Werkgroep Energie en Klimaat een grote en actieve werkgroep binnen de thema-afdeling Duurzaam. Sommige zaken worden werkgroepbreed opgepakt, andere onderwerpen worden uitgediept door een kleiner groepje leden.

Een voorbeeld van dat laatste is het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Vier werkgroepleden hebben onderzocht wat de huidige stand van zaken is, wat er goed werkt aan het systeem en wat niet — wat leidt tot de vervolgvraag: moeten we door met het systeem of niet? De conclusie was dat het systeem tot nu toe onvoldoende effectief is, waarop we een aantal verbeteringen hebben voorgesteld in lijn met het D66 gedachtegoed. Dit rapport is aangeboden aan Gerben-Jan Gerbrandy en Stientje van Veldhoven, en met hen besproken.

Iets wat onlangs werkgroepbreed is opgepakt, is de input voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Online via Basecamp en tijdens werkgroepvergaderingen is na uitgebreide discussie en bespreking van op- en aanmerkingen de input van de werkgroep aangeboden aan Annet Aris, voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma schrijft.

Op dit moment zijn we focus aan het aanbrengen in onderwerpen die we de komende tijd willen uitdiepen. Onderzoek naar zonneakkers, besparingen in de industrie, elektrificatie van de industrie, internationale energiepolitiek, opslag, energiebesparing/energieneutraal maken van de gebouwde omgeving en negatieve emissie technologieën staan op de shortlist — maar het streven is om deze lijst terug te brengen naar drie onderwerpen zodat die in kleinere groepjes uitgewerkt kunnen worden.

De werkgroep kan altijd vers bloed en nieuwe inzichten gebruiken! Interesse? Meld je nu aan.