Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 juni 2016

Succesvol klimaatdebat, nucleaire veiligheid en strijd voor schone lucht

Stientje van Veldhoven

In de Tweede Kamer is de afgelopen tijd veel gebeurd op het gebied van duurzaamheid. Zo is er een succesvol klimaatdebat gevoerd, is nucleaire veiligheid aan de orde gekomen en gaat D66 door met haar strijd voor schone lucht in Nederland. Hieronder een overzicht:

Succesvol klimaatdebat

Donderdag 19 mei debatteerde de Tweede Kamer over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs. Dit akkoord was echter pas het begin. Nu de afspraken zijn gemaakt, komt de grootste uitdaging: het uitvoeren van het akkoord.

Op dit moment is het klimaatbeleid veel te versnipperd. We hebben nu feitelijk twee verantwoordelijke ministeries. Infrastructuur en Milieu onderhandelt over de doelstellingen in Parijs en in Brussel en Economische Zaken onderhandelt over de oplossingen via de energietransitie. Dat zorgt voor weinig consistentie. Tijdens het debat hebben we er daarom voor gepleit om in het volgende kabinet 1 Minister te hebben voor energie en klimaat, die verantwoordelijk is voor 1 integraal plan.

Omdat we natuurlijk niet kunnen wachten op een volgend kabinet, hebben we tijdens dit debat ook concrete voorstellen gedaan om het klimaatbeleid alvast de goede richting op te sturen. Als een installatie die veel CO2 uitstoot – zoals een kolencentrale – wordt gesloten, dan kan er een overschot van CO2-rechten in de markt ontstaan. We hebben daarom de regering verzocht om er in Brussel op aan te dringen dat deze rechten uit de markt kunnen worden gehaald.

In de Urgenda-zaak heeft de rechter de overheid opgedragen om in 2020 de CO2-uitstoot met 25%  te reduceren. De regering moet daarvoor extra maatregelen opstellen. We hebben in een motie verzocht dat een onafhankelijke partij een doorberekening maakt van die maatregelen, om te kunnen bepalen of ze genoeg effect sorteren om aan de uitspraak van de rechter te voldoen.

Met deze winstpunten in het achterhoofd kijkt Stientje van Veldhoven met tevredenheid terug op dit debat. Dat er meer van zulke debatten mogen volgen!

Het uitgebreide verslag is te vinden op: http://groen.d66.nl/succesvol-klimaatdebat-tweede-kamer/.

Debat over nucleaire veiligheid

Dinsdag 24 mei heeft de Kamer gedebatteerd over nucleaire veiligheid. Een belangrijk agendapunt was hoe we met de Belgische kerncentrales om willen gaan. De Kamer heeft besloten dat de regering er bij België op moet aandringen dat de kerncentrales in Tihange en Doel moeten worden gesloten. Tot die tijd moet door een D66-motie de bevolking in de grensstreek beter worden geïnformeerd over incidenten en besluiten rond de centrales.

Nieuwsverslag: http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/tweede-kamer-informeer-bewoners-sneller-over-incidenten-kerncentrales-1.6094921

D66 wil schone lucht!

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven wil dat het kabinet harder optreedt tegen vervuilde lucht. De lucht in Nederland is nog lang niet overal gezond en voldoet (nog steeds) niet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van Milieudefensie in mei openbaar maakte.

D66 vindt het onaanvaardbaar dat Nederland niet dreigt te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit en daarmee Europese wetgeving overtreedt. En dat terwijl Nederland vijf jaar geleden uitstel vroeg en beloofde alles op alles te zetten om de normen in 2015 te halen. Van Veldhoven: “Ik wil van het kabinet weten of Nederland inderdaad na vijf jaar uitstel alsnog de wet te overtreedt door niet te voldoen aan de norm voor stikstofdioxide. Hoe gaat staatssecretaris Dijksma dat voorkomen en welke maatregelen gaat ze nemen? Ik heb daarover Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris en verwacht snel antwoord en actie.”

Meer info op https://d66.nl/d66-kabinet-treed-harder-op-tegen-vervuilde-lucht/.