Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 juni 2016

G4 – Mei 2016 Utrecht

Gemeente Utrecht duurzaam

Is de verbreding van de A27 een historische fout? D66 Utrecht vindt van wel. Maar hoe kun je dan het verkeer in je stad in slimme banen leiden? Ook daarover spreekt D66 Utrecht zich uit. Daarnaast is er afgelopen maand weer het een en ander gebeurd rondom zonnepanelen in de stad. 

Utrechtse gemeenteraad spreekt zich uit tegen verbreding A27

Een grote meerderheid van de partijen in de Utrechtse gemeenteraad spreekt zich uit tegen de verbreding van de A27. D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Student & Starter en Partij voor de Dieren dienen een zienswijze in om duidelijk te maken dat de weerstand tegen de verbreding van de A27 in Utrecht breed wordt gedeeld.

Ook D66 heeft de zienswijze ondertekend. De Utrechtse fractie van de democraten spreekt van een ‘historische fout’. D66-gemeenteraadslid Indra te Ronde: ‘Er liggen stapels onderzoeken en adviezen die allemaal hetzelfde zeggen: die verbreding is helemaal niet nodig. Deze plek komt niet eens voor in de file Top 50. En toch wil het Rijk per se honderden miljoenen uitgeven aan een project wat geen probleem oplost, maar wel slecht is voor omwonenden, de luchtkwaliteit, de natuur en de schatkist.’

Utrechtse raad roept unaniem op tot lobby voor eerlijke kans zonnepanelen

Zonne-energie krijgt geen eerlijke kans binnen de huidige subsidieregeling voor stimulering duurzame energie (SDE). Deze regeling geeft subsidie aan project-aanvragen voor de meeste “schone” energie-opwekking voor de laagste prijs. Dit jaar leidde dit er toe dat al het beschikbare SDE-budget werd opgesoupeerd door 5 projecten voor bijstook van biomassa in kolencentrales, terwijl 3000 projecten voor zonne-energie het nakijken hadden!

In Utrecht komen projecten voor grootschalige zonnestroom-opwekking, bijvoorbeeld op het dak van de Jaarbeurs, hierdoor niet van de grond. Om de duurzame ambities te verwezenlijken zijn dergelijke grote projecten echter wel hard nodig. Daarom heeft D66 in Utrecht, samen met de PvdA, het college opgeroepen om te lobbyen voor een SDE-regeling waarin zonne-energie ook een kans krijgt. Deze motie werd raadsbreed gesteund. Inmiddels is de lobby gestart.

Utrecht stelt gemeentedaken beschikbaar voor buurtstroom

De landelijke regeling die collectieve opwekking van zonnestroom op een gemeenschappelijk dak mogelijk maakt, de postcoderoosregeling, is aangepast. Hierdoor zijn dergelijke projecten nu financieel haalbaar. De gemeente Utrecht stelt daarom haar daken beschikbaar, voor initiatiefnemers van zogenaamde Buurtstroomprojecten. Deze toezegging deed de wethouder na een oproep van D66-raadslid Matthijs Sienot.

Tevens is er een speciale website in het leven geroepen door de organisatie Energie-U, een partner van de gemeente, waar mensen die geen geschikt dak hebben zich kunnen aanmelden voor een buurtstroom-project, net als mensen hun grote dak beschikbaar kunnen stellen.

Utrechtse raad neemt mobiliteitsplan aan

De Utrechtse gemeenteraad heeft het mobiliteitsplan “Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen” aangenomen. Met dit plan worden de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Utrecht gewaarborgd voor de komende jaren. D66-raadslid Indra te Ronde: ‘Utrecht groeit, en meer mensen betekent ook meer verkeer. Met dit plan kunnen we de verwachte groei aan en houden we de stad leefbaar en bereikbaar. Utrecht maakt een duidelijke keuze voor de fiets en het OV.’