Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 juli 2016

G4 – Juli 2016 Amsterdam

D66 Amsterdam

Heb je er al eens over nagedacht om start-ups te laten meedenken over klimaatbeleid in je gemeente? En hoe kun je sneller energie besparen in gemeentelijke gebouwen? D66 Amsterdam heeft antwoord. Lees hieronder wat de fractie in onze hoofdstad heeft gedaan tijdens haar duurzame eindsprint.

Laat start-ups meedenken met stedelijk klimaatbeleid

D66 wil dat nieuwe, innovatieve bedrijven ook aan tafel kunnen schuiven bij de Klimaatraad: de duurzame adviesraad van de gemeente die in 2008 werd opgericht. D66-raadslid Marijn Bosman diende hiertoe een initiatiefvoorstel in. Tot nu toe hebben alleen grote spelers als energiebedrijven en banken een zetel in de Klimaatraad. Zelf gaf D66 Amsterdam direct het goede voorbeeld door op 2 juni een expert meeting te organiseren waar veel startups aanwezig waren. Lees ook het opinieartikel dat Marijn over energiestart-ups schreef in het Parool: ‘Maak meer ruimte voor lokale energiestart-ups’ (€ via Blendle)

Sneller energie besparen in gemeentelijke gebouwen

De gemeente Amsterdam bezit meer dan 700 gebouwen zoals kantoren, scholen en zwembaden. Daar valt nog heel veel aan energiebesparing te winnen. Raadslid Marijn Bosman diende een initiatiefvoorstel in om effectiever energie te besparen in gemeentelijke gebouwen.  Daarmee wil zij naar voorbeeld van Rotterdam door middel van geclusterde energieprestatiecontracten de markt uitdagen om met innovatieve besparingen te komen.

Meer afval scheiden in Amsterdam

D66-wethouder Choho wil meer afval scheiden in Amsterdam. Daartoe heeft hij een Uitvoeringsplan Afval aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 6 juli is hierover gedebatteerd. Het plan heeft drie pijlers: betere dienstverlening, lagere lasten en meer duurzaamheid. Op dit moment wordt in Amsterdam het allerminste afval gescheiden ingezameld. Wethouder Choho wil dat dit in 2020 65% is.