Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 juli 2016

G4 – Juli 2016 Rotterdam

Rotterdam

Hoe mooi zou het zijn als de verlichting uit de afbeelding hiernaast voor 100% op groene stroom zou werken? Als werkelijk niet alleen elke groot lichtkanon, maar ook elk mini-LED-lampje zou branden op duurzaam opgewekte energie? D66 Rotterdam heeft ingezet op een duurzame eindsprint voor het zomerreces. Lees hier wat er de afgelopen maanden is gebeurd en ontdek wat Rotterdam aan duurzaamheid gaat doen.

Programma Duurzaam

Op 17 maart werd in Rotterdam het programma duurzaam vastgesteld. Dit programma werd opgesteld door D66-wethouder Pex Langenberg. In het programma is als ambitie opgenomen dat Rotterdam in 2030 hét voorbeeld is voor andere deltasteden die de duurzaamheidstransitie doormaken. Dit doel wordt via drie ambities ter hand genomen: werken aan een groene en gezonde toekomstbestendige stad, gaan voor schonere energie tegen lagere kosten en streven naar een sterke innovatieve economie. Het programma werd met overweldigende meerderheid aangenomen. Wethouder Langenberg kan dus aan de slag! D66-woordvoerder duurzaamheid Samuel Schampers diende een motie in om het gebruik van walstroom te bevorderen. Walstroom zorgt er voor dat er veel minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. De motie werd aangenomen.

Vertaling klimaatakkoord Parijs naar Rotterdam

Naar aanleiding van het klimaatakkoord van Parijs heeft wethouder Pex Langenberg een vertaling daarvan naar de Rotterdamse situatie voorgesteld. Bij de kadernota is, ook naar aanleiding van het klimaatakkoord, extra geld vrijgemaakt voor de duurzaamheidsambities van Rotterdam. D66 Rotterdam is blij dat er extra geld is gevonden om te investeren in duurzaamheid. Het budget zal onder andere worden gebruikt om (sociale huur)woningen te verduurzamen. Daarmee beperken we op een hele directe manier de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen.

Milieuzone

Sinds 1 januari 2016 heeft Rotterdam de grootste milieuzone van Nederland. In de milieuzone worden de meest vervuilende auto’s geweerd, waardoor de luchtkwaliteit in de stad wordt verbeterd. Er worden namelijk veel minder voor de gezondheid schadelijke stoffen uitgestoten. Onderzoek in Utrecht, dat ook een milieuzone heeft, heeft al aangetoond dat het wagenpark daar 30% minder van die stoffen uitstoot. Eigenaren van de auto’s die niet meer in de milieuzone mogen, en waarvan het verkopen van de auto niet genoeg oplevert, worden gecompenseerd via een slooppremie. Ook voor bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld ondernemers die geen nieuwe auto kunnen betalen, worden uitzonderingen gemaakt. Per 1 mei 2016 wordt er in Rotterdam gehandhaafd.

Elektrisch vrachtvervoer

Wethouder Pex Langenberg heeft met een transportbedrijf een convenant afgesloten waardoor elektrische vrachtwagens Rotterdamse winkels gaan bevoorraden. Dit dringt de uitstoot in de binnenstad enorm terug. Dit transportbedrijf is het eerste transportbedrijf dat volledig “zero emissions” is. Dat is een geweldige primeur voor Rotterdam, waar we met onder andere de grootste milieuzone van Nederland al veel doen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

Alleen nog elektrische scooters toelaten

D66-woordvoerder Samuel Schampers gaat met een meerderheid van de Raad het College vragen om vanaf 2025 alleen nog elektrische scooters toe te laten tot de milieuzone. Dit dringt de luchtvervuiling enorm terug, omdat tweetaktscooters hiermee geweerd worden uit de stad.