Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 juli 2016

G4 – Juli 2016 Utrecht

Gemeente Utrecht duurzaam

Wat hebben tiny houses, milieuzones en stoppen met verplichte gasaansluitingen met elkaar gemeen? Ze maken alle drie deel uit van de Utrechtse duurzame eindsprint! Lees hieronder wat D66 Utrecht aan duurzame successen heeft geboekt de afgelopen maand. 

D66 Utrecht pleit voor Tiny Houses en andere zelfvoorzienende woonvormen in Utrecht

De belangstelling voor Tiny Houses groeit. Samen met GroenLinks heeft D66 Utrecht daarom het gemeentebestuur opgeroepen om te onderzoeken of deze eenvoudige manier van wonen ook in Utrecht mogelijk is. Daarnaast vroegen de partijen aandacht voor de ontwikkeling van zelfvoorzienende wijken zoals ReGen Villages bouwt in Almere.

Een Tiny House is een piepklein zelfvoorzienend huisje, vaak op wielen. Het fenomeen is overgewaaid uit Amerika waar massaal is gekozen voor zo’n woning nadat de huizenmarkt instortte. Ook in Utrecht bestaat interesse in deze lichtere manier van wonen, weet raadslid Matthijs Sienot (D66). Hij schat dat er tientallen Utrechters enthousiast zijn. 

“Veel mensen willen teug naar de basis. Minder spullen, een minder groot huis en een lagere hypotheek,” zegt Matthijs Sienot. “Bovendien zijn Tiny Houses duurzaam en daarmee toekomstbestendig. Twee vliegen in één klap.” 

D66 Utrecht en GroenLinks willen in kaart brengen waar mensen tegenaan lopen die Tiny Houses willen bouwen. Ze willen een goed beeld krijgen van de kansen van Tiny Houses en circulaire wijken voor een dichtbebouwd gebied als Utrecht, de snelstgroeiende stad van Nederland.

Utrechtse Milieuzones beter voor gezondheid

Als enige G4-stad haalt Utrecht de Europese normen voor schone lucht. Op basis van onderzoek stelt Milieudefensie daarom dat milieuzones voor personenauto’s wel werken. Hoewel Utrecht, net als Amsterdam, een “booming city” is, ingeklemd tussen vervoersaders, blijft ze binnen de EU-normen voor NO2-uitstoot. Een direct gevolg van gemeentelijk beleid volgens Milieudefensie, want in de Domstad is al langer een milieuzone voor vrachtwagens en sinds 2015 ook één voor personenauto’s en bestelbusjes. Verder heeft de stad de grootste maar ook schoonste bussenvloot van Nederland. In straten waar veel bussen rijden worden sterke verbeteringen in luchtkwaliteit gemeten. 

De gemeente gaat door met beleid waardoor de lucht schoner wordt. Zo wordt Utrecht voor bestemmingsverkeer beter bereikbaar, terwijl doorgaand verkeer gemotiveerd wordt op de ringweg te blijven. Daarnaast krijgen ondernemers voordelen als ze kiezen voor schoon vervoer.

Utrecht wil af van verplichte gasaansluiting voor nieuwbouw

Enkele maanden geleden werd in Utrecht een ambitieus Energieplan aangenomen dat werd opgesteld samen met inwoners uit de stad. Hierin werd ook bepaald dat de stad zo snel mogelijk van het gasnetwerk af wil, zeker bij nieuwbouw. Samen met partner Stedin wordt hiervoor nu druk uitgeoefend op politiek Den Haag. Door de opmars van duurzame energie kunnen gasnetten in nieuwe woonwijken een nutteloze investering worden.

Aanvankelijk koos het gemeentebestuur hierbij voor een overstap naar stadsverwarming, maar dit bleek een stuk minder milieuvriendelijk dan werd gedacht. Eneco moest het CO2-rendement fors afwaarderen. Maar als huizen direct worden ontworpen voor een volledig elektrische energievoorziening, met onder andere zonnepanelen en warmtepompen, dan is een duurzame energietransitie ook haalbaar en betaalbaar. De Utrechtse raad vroeg het college daarom, via een raadsbreed gesteunde D66-motie, om te stoppen met de aansluitplicht op stadsverwarming die geldt voor de wijk Leidsche Rijn. 

Het lijkt er nu op dat de eerste resultaten van deze politieke druk zichtbaar worden. In de nieuwbouwwijk Haarrijn, zullen 650 energiezuinige woningen worden gebouwd die volledig elektrisch zijn.