Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 september 2016

Groene groei, ParisProof en waarden?

groene groei

Zondag 11 september vormde de Pauluskerk in Rotterdam het decor van de bijeenkomst van de thema-afdeling Duurzaam over het concept-verkiezingsprogramma TK2017-2021. Het eerste deel van de middag bestond uit verschillende presentaties, waarna er in de avond plenair gediscussieerd kon worden over het concept-verkiezingsprogramma en amendementen. Hieronder een korte impressie.

Lokaal zoekt de versnelling

Duurzaamheid en het publieke domein

Na een kort welkomstwoord door Jan-Willem Kanters neemt Suardus Ebbinge het woord vanaf de kansel. Hij is één van de schrijvers van het manifest “Beteugel het recht van de sterkste“, met een pleidooi voor de herovering van het publieke domein, radicale kansengelijkheid en sociale innovatie, waarin hij een grote rol ziet weggelegd voor duurzaamheid.

Duurzaam Rotterdam

Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Cultuur van Rotterdam, Pex Langenberg, spreekt over het duurzaamheidsprogramma van Rotterdam “Duurzaam dichter bij de Rotterdammer“, waarin een grote rol is weggelegd voor zonne-energie.  Onder leiding van Anne-Marie Spierings beantwoordt Pex enkele vragen en opmerkingen uit het publiek.

Groene groei in Europa

Pier Vellinga neemt het woord als vice-voorzitter van een EC expert groep, die onland een rapport heeft gepubliceerd over groene groei in Europa: nu is het de tijd voor publieke investeringen in een duurzame infrastructuur: technisch en institutioneel. Investeren in duurzaamheid is investeren in banen. In banen voor nu en in de toekomst. Zijn uitspraak “De wereld zal uiteindelijk duurzaam zijn. Of niet zijn,” vindt veel bijval vanuit de zaal.

Slim in plaats groen

Gerben-Jan Gerbrandy sluit zich aan bij de woorden van Pier, hoewel hij liever spreekt over een slimme economie dan een groene economie. Hij wijst er nogmaals op dat we aan de vooravond staan van grote veranderingen, zowel op technologisch als sociaal gebied. Als voorbeeld gebruikt hij de zelfrijdende auto. Straks bezitten we geen auto meer, maar komt er één op afroep aanrijden als we er om vragen: een economische activiteit die verduurzaamd wordt, maar waar wel veel sociale veranderingen voor nodig zijn.

Stientje van Veldhoven

Discussie verkiezings-programma

Na de pauze met soep en broodjes is de resterende twee uur bestemd voor hoofdstuk 2 van het concept-verkiezingsprogramma: Schone groei, nieuwe welvaart. Partijvoorzitter Letty Demmers, voorzitter van de permanente programmacommissie Marty Smits en Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven geven een korte introductie.

Nederland ParisProof?

Hierna is het woord aan Maurits Hekking, voorzitter van de werkgroep Energie & Klimaat. Namens de werkgroep benadrukt hij dat we er als D66 voor moeten zorgen dan Nederland “ParisProof” wordt; een beperking van de temperatuurstijging van 1,5°C is onze verantwoordelijkheid, die moet worden verankerd in een klimaatwet. De energietransitie is niet alleen een economische businesscase, maar is met name een maatschappelijke businesscase; misschien is de koolstofschuld wel belangrijker dan de staatsschuld. Iemand in het publiek stelt: “Twee graden temperatuurstijging is teveel, dus we moeten ParisProof zijn. We hebben simpelweg geen keus. Maar er moet dringend een maatschappelijke en politieke discussie op gang komen over waarom het moreel abject is om niet te voldoen aan de afspraken in Parijs.” De diverse opmerkingen uit de zaal worden driftig genoteerd door Marty en Stientje, die ook vragen beantwoorden en toelichting geven; Wouter Koolmees is aanwezig voor de “financiële ondersteuning”.

De impact van een circulaire economie

Remko Zuidema neemt het woord namens de werkgroep Circulaire Economie. Hij benadrukt dat veel mensen de omvang van de transitie naar een circulaire economie onderschatten; de impact ervan mag wel duidelijker in het verkiezingsprogramma. Zo stelt hij: “Drie miljoen woningen energieneutraal in 2030 klinkt als ‘dat doen we even’. Maar wat betekent dat eigenlijk? Omgerekend zijn dat ruim 230.000 woningen per jaar. Dat is enorm, zeker als je je bedenkt dat we het afgelopen jaar slechts 593 woningen energieneutraal hebben gemaakt.” De bouwwereld moet volgens hem hierin ook verantwoordelijkheid krijgen en nemen. De huidige wetgeving wijkt daarin fors af van de ons omringende landen en dat houdt ontwikkelingen tegen. Verder pleit hij ervoor om niet over afval te spreken, maar over afdanken; een proces dat we kunnen verduurzamen en waar veel kansen liggen voor bijvoorbeeld de maakindustrie.

Welke waarden moeten we benadrukken?

Tot slot houdt Marleen van der Meulen van de werkgroep Duurzame Landbouw en Biodiversiteit een pleidooi om te waken voor een te grote economische insteek van het verkiezingsprogramma: “We moeten terug naar de waarden waarom we opgericht zijn, niet puur kijken naar economische waarde(n).”

Na deze inspirerende oproep zeggen Marty en Stientje toe alle opmerkingen en oproepen zo veel en zo goed mogelijk te verwerken in het verkiezingsprogramma, waarna de discussie nog even wordt voortgezet onder het genot van een hapje en een drankje.

Wat nu verder?

Tussen woensdag 14 september 2016, 17:00 uur en zondag 18 september 2016, 22:00 uur kunnen leden van de thema-afdeling via e-voting stemmen over 80 ingediende amendementen. Ieder lid van de thema-afdeling heeft hiertoe een e-mail met persoonlijke link gehad om te kunnen stemmen. Stientje van Veldhoven en Marty Smits van de verkiezingsprogrammacommissie zullen de opmerkingen meenemen bij het herschrijven van het verkiezingsprogramma. Bovendien zullen de amendementen die worden aangenomen naar aanleiding van de e-voting en het jubileumcongres op 29 en 30 oktober worden verwerkt in het verkiezingsprogramma.

Kort programma + procedure amendementen

Presentatie Pex Langenberg 11-09-02016

Agenda bijeenkomst D66 Duurzaam 11-09-2016