Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 oktober 2016

De invloed van een werkgroep

Steeds meer interesse in het onderwerp Circulaire Economie

Tot onze grote vreugde bemerken wij binnen onze partij een groeiende interesse in het onderwerp Circulaire Economie. We worden regelmatig door regionale en lokale raadsleden en bestuurders benaderd met inhoudelijke vragen die we met graag en zeer enthousiast oppakken. Op deze manier bieden wij op dit onderwerp inhoudelijke ondersteuning en levert het ons ook weer waardevolle en nieuwe inzichten op van wat er concreet speelt. Deze kunnen we vervolgens in onze ondersteunende rol implementeren waardoor de invloed van een werkgroep toeneemt. Wil je meer weten over wat circulaire economie betekent op lokaal en regionaal niveau? Elders op deze site vind je uitgebreide informatie over onze werkgroep. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen.

Hoe ver reikt de invloed van een werkgroep?

Een werkgroep houdt zich permanent bezig met een bepaald (deel)onderwerp. Over een bepaald thema wisselen de leden onderling kennis en ervaringen uit en houden elkaar op de hoogte, ook zonder directe (politieke) aanleiding. Maar dan komt er weer een moment waarop dit permanente karakter bijzonder waardevol blijkt te zijn omdat werkgroepleden elkaar gemakkelijk weten te vinden en snel kunnen schakelen. Zo ook tijdens deze (na)zomer.

Concept-verkiezingsprogramma

Ook wij hebben ons uitgebreid bezig gehouden met het concept-verkiezingsprogramma voor TK17. Wij zijn tevreden dat het onderwerp circulaire economie binnen onze partij een steeds grotere betekenis heeft gekregen. Bovendien verheugt het ons dat we vervolgens op diverse punten hieraan een constructieve bijdrage hebben kunnen leveren, resulterend in bijna veertig amendementen.

Rijksbrede programma Circulaire Economie

Vervolgens werd half september door het kabinet het zogenaamde Rijksbrede programma Circulaire Economie gelanceerd. In dit programma presenteerde het kabinet haar plannen voor de transitie naar een circulaire economie in Nederland ter voltooiing in 2050. Dit programma werd op 5 oktober in een Tweede Kamercommissie (AO) behandeld. In een relatief kort tijdsbestek grepen wij als werkgroep de kans om onze Tweede Kamerfractie te ondersteunen door dit programma te voorzien van reacties, commentaren en tips, en dat hebben we met veel enthousiasme gedaan! Vele opmerkingen konden in de beschikbare 5 minuten niet meegenomen worden, maar worden wel benut voor verdere kennis van het onderwerp naar schriftelijke vragen en nadere reacties.

Dit programma laat uitgebreid zien wát nodig is, dat betrokken ministeries de urgentie en uitdagingen begrijpen en wat er zou moeten gebeuren om de Nederlandse economie circulair te maken. De doelstellingen zijn 50% in 2030 en 100% in 2050 als mooie stip aan de horizon. Echter, onze commentaren hadden vooral betrekking op de concreetheid, effectiviteit, doorvertalingen van Europees beleid, regionale aanpak en de rol van de Nederlandse overheid hierin. Onze Tweede Kamer heeft er dankbaar gebruik van gemaakt, maar het leverde ons ook nieuwe inzichten op. De komende periode gaan we bekijken hoe deze beleidsvoornemens op lokaal en regionaal niveau kunnen doorwerken. Wij houden jullie op de hoogte.