Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 december 2016

Vacature penningmeester/ledenadminstratie

Na 10 jaar gaat penningmeester Dirk Zijp het bestuur van de thema-afdeling D66 Duurzaam (met thans bijna 800 leden) verlaten. Daarmee ontstaat een vacature voor deze functie. Om meer evenwicht te brengen in de samenstelling van het bestuur zien wij deze vacature graag ingevuld door een jonge (bij voorkeur vrouwelijke) opvolger.

D66 Duurzaam ondersteunt D66 politici in duurzaamheidsbeleid op Europees, nationaal en lokaal niveau. Je dient dan ook een passie te hebben voor de rol van D66 in verduurzaming van de samenleving.

De functie houdt het volgende in:

  • Circa 6 keer per jaar deelnemen aan de bestuursvergadering.
  • Beheer van de financiën (met behulp van een eenvoudig kasboek).
  • Ledenadministratie: Nieuwe leden welkom heten, werkgroepen voorzien van actuele ledenlijsten, de verzendlijst van nieuwsbrief van D66 Duurzaam actueel houden.
  • Mede organiseren van ledenvergaderingen, evenementen en fringemeetings van D66 Duurzaam.
  • In afstemming met het bestuurslid Communicatie de website van D66 Duurzaam actueel houden.
  • Tijdsbesteding is variabel: er zijn weken met weinig en veel activiteit, maar gemiddeld enkele uren per week.

Nadere inlichtingen bij:
Dirk Zijp, tel: 06-43020663, mail: zijp.dirk@gmail.com
Pier Vellinga, tel: 06 51616618, mail: pier.vellinga@gmail.com

Aanmelden is mogelijk t/m 5-2-2017 bij de secretaris Tom Groot, mail: tomgroot87@gmail.com