Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 juni 2017

Secretaris gezocht!

Wij zoeken een nieuwe secretaris voor de thema-afdeling D66 Duurzaam. Wil jij een bijdrage leveren aan een stevige profilering van duurzaamheid binnen D66? Als secretaris ben je de motor achter de duurzaamheidsdenktank van D66.

D66 Duurzaam

De thema-afdeling Duurzaam van D66 heeft als missie om duurzaamheid te verankeren in de politiek van D66: lokaal, regionaal, landelijk en Europees.

De afdeling heeft ruim 800 leden en is daarmee de grootste thema-afdeling van D66. Er zijn vier werkgroepen actief: 1) Energie en Klimaat, 2) Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit, 3) Circulaire Economie, 4) Duurzame Economie.

Elke werkgroep opereert zelfstandig en werkt aan concrete visies op haar thema. Dit vormt de input voor D66 verkiezings- en beleidsprogramma’s.

De voorzitters van de werkgroepen vormen tezamen met de coördinator lokale afdelingen, de coördinator EU-politiek, de penningmeester, voorzitter, bestuurslid communicatie en de secretaris het bestuur.

Wie zoeken we?

  • Ervaring en netwerk in de duurzaamheidssector.
  • Bij voorkeur een jonge kandidaat (±35 jaar).
  • Iemand die met veel plezier en passie wil werken om het thema duurzaamheid hoog op de agenda van D66 te houden.

 Wat ga je doen?

  • Circa 4-6 keer per jaar de agenda van de bestuursvergadering voorbereiden en verslag maken.
  • Voorbereiden en organiseren van minimaal 2 ALV’s per jaar.
  • Mede organiseren van ledenvergaderingen, evenementen en fringemeetings op het D66-congres.
  • Beheer van de mailbox info@d66duurzaam.nl .

De tijdsbesteding is variabel maar houd rekening met ongeveer 4 uur per week of 16 uur per maand. Rondom ALV’s of D66-congressen is het drukker, op andere moment juist rustiger.

Inlichtingen en sluitingsdatum

Kandidaten kunnen zich tot en met 28 augustus, 23:59 uur, melden via info@d66duurzaam.nl.

Nadere inlichtingen zijn te krijgen bij de scheidend secretaris Tom Groot via tomgroot87@gmail.com of 06 432 532 77, of bij de huidige voorzitter Pier Vellinga via pier.vellinga@gmail.com of 06 51616618.

NB. Bestuursfuncties binnen D66 zijn onbezoldigd. De bestuursfunctie betreft een nevenfunctie naast werk of opleiding.