Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 juni 2017

Secretaris Politiek (lokaal en regionaal) gezocht!

Kun jij organisaties structuur geven en wil je graag bijdragen aan een nog daadkrachtiger duurzaam politiek beleid in Nederland? Vindt je dat de duurzaamheidstransitie sneller kan en wil je daar jouw vaardigheid en kunst van het organiseren en communiceren aan besteden voor de komende spannende politieke periode? Ben je inmiddels een bekend gezicht in de duurzaamheidssector (senior functie) of jong talent met (politiek-bestuurlijke) ambitie, reageer dan op deze vacature, want D66 Duurzaam is op zoek naar jou!

Waarom een secretaris politiek?

De TA (thema-afdeling) D66 Duurzaam wil het komende jaren een “Tweede Ring” opzetten rond de TA, van gecommitteerde lokale en regionale D66 politici en met professionele duurzaam ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. De TA bestaat inmiddels uit meer dan 800 leden, waaronder wetenschappers, ondernemers, consultants, experts bij ngo’s, docenten, projectleiders, en tevens politici als raadsleden, statenleden, wethouders, gedeputeerden en Kamerleden. Nu is het tijd om de verbindingen met lokale en regionale politici  te versterken en structuur te geven. Daarvoor is de TA op zoek naar nieuw talent (junior) en naar organisatie-veranderaars met leiderschapskwaliteiten (senior). Wij zijn op zoek naar een nieuwe Secretaris Politiek, Lokaal-Regionaal Netwerk voor het bestuur.

 Waar zoeken we naar?

  • Ervaring en netwerk in de duurzaamheidssector.
  • Iemand die met veel plezier en passie wil werken om op het thema duurzaamheid lokaal en regionaal resultaat te bereiken.
  • Iemand die een leiderschapsrol in zich heeft, iemand die het een uitdaging vindt om sterke netwerkverbindingen op te bouwen en een nieuwe organisatiestructuur van lokale en regionale politici, bestuurders, beleidsmedewerkers en experts uit te bouwen.

Wij zijn op zoek naar zowel ‘zwaargewichten’ als ‘jong elan.’ Een duo-koppel met een zwaargewicht/‘bekend gezicht in de duurzaamheidssector’ als senior projectleider en een ‘junior assistent met veelbelovend jong elan’, dat samen een commissie organisatie-opbouw Tweede Ring inricht, behoort tot de mogelijkheden:

  • Voor junior kandidaten hebben we een voorkeur voor jonge mensen (35-)met gedrevenheid en communicatietalent, met ambities om een gedegen duurzaamheidsnetwerk op te bouwen.
  • Voor senior kandidaten (35+) hebben we een voorkeur voor een kandidaat met relaties onder raadsleden/statenleden en wethouders/gedeputeerden.

De functie houdt het volgende in:

  • Een jaarplan maken en uitvoeren, en tijdens de bestuursvergaderingen van D66 Duurzaam voorleggen, vaststellen en verder uitwerken.
  • Aanleggen en beheren mailinglijst van de ‘Tweede Ring’ met een ‘tweede ring lokale D66 politici’ en een ‘tweede ring lokaal professioneel ondernemers, ngo’s en kennisinstellingen’, in samenwerking met het landelijk bureau en met de regionale afdelingen en grote steden van D66.
  • Uitwerken en uitvoeren van de Communicatiestrategie van thema-afdeling D66 Duurzaam samen met Commissaris Communicatie van het bestuur. De commissaris Communicatie verzorgt onder andere de maandelijkse Nieuwsbrief van de thema-afdeling en beheert de sociale media kanalen van de Thema-afdeling.
  • Facultatief: Organiseren van een conferentie in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in de winter van 2017-2018.

 Meer informatie over de functie-inhoud:

Als Secretaris Politiek ben je een spil en communicator en organisatieveranderaar pur sang, iemand die houdt van het opbouwen van groeiende organisaties  om elan een gezicht te geven en samen toe te werken naar een gemeenschappelijk doel.

Het eerstvolgende doel waar jij naar een klinkend resultaat toe mag werken zijn de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Je werkt als spil tussen de duurzaamheidsdenktank van D66,  lokale en regionale politici (raadsleden, statenleden, wethouders, gedeputeerden), en de landelijke partijorganisatie van D66. Je begint met het structureren van een ‘Tweede Ring’ van politici en bestuurders rondom het bestuur van D66 Duurzaam, en bouwt van daaruit aan lokale en regionale netwerkjes waarbinnen kennis en ervaring op versneld tempo doorstroomt door de partij, waarmee de duurzaamheidstransitie nog meer vleugels krijgt.

Leiderschap gevraagd

Hoe je de functie precies invult is aan jou. Dit vraagt om leiderschap en proactieve organisatieontwikkeling. Je kunt verschillende strategische sporen opnemen in je jaarplan. Een manier kan zijn (facultatief) het organiseren van een conferentie voor de Tweede Ring met het thema-afdelingsbestuur in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Een andere manier kan zijn het organiseren en ondersteunen van lokale en regionale netwerken en kenniskringen rondom enkele duurzaamheidsspeerpunten, samen met een aantal gemeenten en de Jonge Democraten. Voorbeeld onderwerpen voor lokale kenniskringen zijn: energietransitie in wijken, de CO2-neutrale gemeente, circulaire bedrijventerreinen, stadslandbouw, lokale klimaatfondsen. In al deze onderwerpen zoeken lokaal-regionale politici en andere betrokkenen (bottom-up) naar kennisuitwisseling over regels, wetten en subsidies die volgens lokale D66’ers zouden moeten veranderen.

Wil jij een bijdrage leveren aan een stevige profilering van duurzaamheid binnen D66 en een goed opgebouwd netwerk  van bestuurders en politici  tussen gemeente, provincie en de lokale en regionale afdelingen?  Ben jij goed in het verbinden van experts en netwerkers,  en kun je zelf goed organiseren? Lijkt het je leuk om de uitdaging aan te gaan om een organisatiestructuur uit de grond te stampen in samenwerking met het Landelijk Bureau en in goed overleg met het Landelijk Bestuur, en de Regiobesturen van D66? Meldt je dan aan als kandidaat! Vrouwen worden nadrukkelijk verzocht om te solliciteren. Voor hen is tevens het D66 Els Borst Netwerk beschikbaar als relatienetwerk voor vrouwen die actief zijn in de politiek.

Inlichtingen

Kandidaten kunnen zich tot en met 28 augustus, 23:59 uur, melden via info@d66duurzaam.nl.

Nadere inlichtingen zijn te krijgen bij de huidig voorzitter Pier Vellinga via pier.vellinga@gmail.com of 06 51616618, en bij het bestuurslid Communicatie Juliëtte Bos, juliettebos1990@gmail.com of 06 10299936.

Over D66 Duurzaam

De afgelopen jaren is de denktank uitgegroeid tot de grootste thema-afdeling van D66, met een erkende invloed op de inhoudelijke duurzaamheidskoers en duurzaamheids-innovatieambitie van de partij. In verkiezingsprogramma’s op alle schaalniveaus staan plannen en ideeën uit dit expert-netwerk. Op de website vind je veel visiedocumenten, factsheets, werkgroepdocumenten, jaarverslagen, moties en amendementen, en verslagen van fringemeetings op congressen en thema-afdelingsbijeenkomsten: https://duurzaam.d66.nl/

De TA Duurzaam van D66 heeft als missie om duurzaamheid te verankeren in de politiek van D66; lokaal, regionaal, landelijk en Europees.

De afdeling heeft ruim 800 leden en is daarmee de grootste thema-afdeling van D66. Er zijn vier werkgroepen actief: 1) Energie en Klimaat, 2) Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit, 3) Circulaire Economie, 4) Duurzame Economie.

Elke werkgroep opereert zelfstandig en werkt aan concrete visies op haar thema. Dit vormt de input voor D66 verkiezings- en beleidsprogramma’s. De voorzitters van de werkgroepen vormen tezamen met de coördinator lokale afdelingen, de coördinator EU-politiek, de penningmeester, voorzitter, communicatie-coördinator en de secretaris het bestuur.

De tijdsbesteding is variabel maar houd rekening met ongeveer 4 uur per week of 16 uur per maand. Rondom themabijeenkomsten of D66-congressen is het drukker, op andere moment juist rustiger.

NB. Bestuursfuncties binnen D66 zijn onbezoldigd. De bestuursfunctie betreft een nevenfunctie naast werk of opleiding.