Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 oktober 2017

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Als aanvulling op het Groenboek Duurzaam Inkopen uit 2015 heeft de werkgroep Circulaire Economie net voor het zomerreces de factsheet Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gelanceerd. Deze gaat iets inhoudelijker in op duurzaam inkopen. De voornaamste reden om deze factsheet te lanceren is dat overheden, met een jaarlijkse besteding ter waarde van ongeveer € 73,3 miljard euro, hiermee grote invloed kunnen uitoefenen op verduurzaming op diverse terreinen. Bovendien hebben zich de laatste jaren op dit gebied diverse nieuwe ontwikkelingen afgespeeld.

Met deze factsheet beogen wij inzicht te verschaffen in de inkoopfunctie van overheden. Met name inzicht in duurzaam inkopen en de invloed die een politiek orgaan hierop kan uitoefenen staan centraal. We komen hierbij ook terug op enkele illustrerende voorbeelden uit het D66 Groenboek Duurzaam Inkopen uit 2015.