Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 januari 2019

Bestuurskandidaten stellen zich voor

Op 3 februari kiest en benoemt de ALV van de thema-afdeling Duurzaam drie nieuwe bestuursleden: de voorzitter van de thema-afdeling, de liaison Brussel en de voorzitter van de werkgroep Circulaire Economie. Voor elke positie is er één kandidaat. De bestuurskandidaten stellen zich voor in de volgorde van de agenda van de ALV.

Kandidaat-Liaison Brussel: Patrick de Kort

Patrick de Kort is sinds 2015 lid van D66 en heeft uitgebreide ervaring met betrekking tot circulaire economie. Als consultant werkt hij voor verschillende vakverenigingen van de plastics industrie en adviseert hij hen onder andere op het gebied van recycling en het omgaan met uitgefaseerde additieven. Derhalve is hij onder andere bekend met de REACH verordening en de kaderrichtlijn afvalstoffen, de totstandkoming daarvan en problemen die daardoor ondervonden worden door recyclers.

Daarnaast strekt zijn netwerk in de (plastics)recycling industrie over heel de EU en heeft hij ook goed contact met verscheidene overheden alsook het Europees Agentschap voor chemische stoffen.

Het vertalen van de Brusselse besluitvormingsproces en communicatie daarvan naar verschillende doelgroepen is een van zijn kerncompetenties (de global regulatory affairs manager van een polymeerproducent is anders dan een MKB recycler in Drenthe) en dit is ook exact wat hij hoopt te doen voor de thema-afdeling Duurzaam als Liaison Brussel.

Patrick de Kort

Patrick de Kort

Kandidaat-voorzitter: Remko Zuidema

Na bijna tien jaar als actief lid van ons D66 Duurzaam, ruim negen jaar als voorzitter van onze werkgroep Grondstoffen/Circulaire Economie en een jaar vice-voorzitterschap, zie ik er naar uit onze thema-afdeling in onze partij als voorzitter te mogen vertegenwoordigen.Selecteer uitgelichte afbeelding

Mijn brede politieke ervaring als deelraadslid, deelafdeling vice-voorzitter, auteur van gemeentelijke en provinciale verkiezingsprogramma’s, verkiezingscongresvoorstellen, expertschap voor onze raadsleden, wethouders, parlementsleden laten zien dat ik duurzame voorstellen weet om te zetten in duurzame besluiten. Los daarvan ben ik al ruim 15 jaar actief vanuit mijn werk in duurzaam bouwen en ontwikkelen zoals nu in de energietransitie in de wijk.

Ik geloof dat duurzaam handelen de leidraad is in de gezonde, leefbare en welvarende wereld. Dat is wat mij drijft om samen met dit bestuur, onze werkgroepen en al onze ruim 1000 leden het duurzaamste uit onze D66 leden en politici te halen. Mijn focus ligt op het bouwen van bruggen om vanuit het beste van iedereen samen nog betere resultaten te boeken. Samen maken we het verschil.

Ik vraag jouw steun zodat het duurzaamste in onze partij maximaal zichtbaar is. Onze partij en onze maatschappij hebben dat hard nodig; wij gaan ervoor.

Met duurzame groet,

Remko

Remko Zuidema

Remko Zuidema

Kandidaat-voorzitter werkgroep Circulaire Economie: Frank Nouws

Beste leden,

Mijn naam is Frank Nouws, volgens mijn paspoort ben ik 52 jaar en ben woonachtig in Breda. Met een achtergrond als werktuigbouwkundige en bedrijfskundige ben ik momenteel als freelancer actief op het gebied van cost engineering en projectmanagement.

Vanaf 2012 ben ik betrokken geraakt bij de werkgroep grondstoffen (later Circulaire Economie) waarvan de laatste drie jaar als secretaris. Ik heb me inhoudelijk onder andere bezighouden onderwerpen zoals zwerfafval en maatschappelijk verantwoord inkopen.

In die periode heb ik gemerkt hoe de problematiek rondom grondstoffen op de kaart werd gezet en vervolgens binnen en buiten onze partij steeds meer aandacht kreeg. Inmiddels is het circulaire denken breder bekend geworden en zien we allerlei ontwikkelingen bij zowel individuele burgers, overheden en private sectoren. Naar mijn mening zal zich dit de komende jaren verder doorzetten en zullen nieuwe thema’s zich aandienen. Ik ben ervan overtuigd dat de werkgroep circulaire economie binnen onze partij hierin een waardevolle rol kan blijven vervullen. Ten eerste als netwerk van experts die onderling hun kennis delen en bestuurders en volksvertegenwoordigers ondersteunen, maar ook als ankerpunt voor D66 leden die zich hierin willen verdiepen.

Het is voor mij een nieuwe uitdaging om als voorzitter hier mede richting aan te mogen geven en zie er naar uit jullie hierin te mogen betrekken. Ik hoop jullie op de ALV te mogen begroeten om verder kennis met elkaar te maken en hierover van gedachten wisselen.

Frank Nouws

Frank Nouws