Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 maart 2019

Verslag ALV 3 februari

Op 3 februari vond er een algemene ledenvergadering plaats met onder andere bestuursverkiezingen en voorbereiding op congres 109. Voorzitter a.i. Remko Zuidema opende de ALV waarna het verslag van de ALV van 13 januari 2019 werd vastgesteld.

Voor de bestuursverkiezingen stonden twee verkiezingen op het programma en één benoeming:

  • Ten eerste was de positie van voorzitter vacant. Doordat voorzitter van de thema-afdeling Anne-Marie Spierings tijdens congres 108 was verkozen tot partijvoorzitter werden haar taken overgenomen door vicevoorzitter Remko Zuidema. Remko had zich ook kandidaat gesteld om officieel voorzitter te worden van de thema-afdeling. De ALV stemde unaniem in met hem als voorzitter van de thema-afdeling.
  • Ten tweede was er een vacature voor de positie van liaison Brussel. Ook hiervoor was één kandidaat in de persoon van Patrick de Kort. Hij is door de ALV verkozen in deze functie.
  • Tot slot werd Frank Nouws benoemd als voorzitter van de werkgroep Circulaire Economie. De werkgroep had hem al verkozen tot voorzitter en na de ALV mocht Frank in die rol toetreden tot het bestuur van de thema-afdeling.

Vervolgens was het tijd voor de jaarverslagen en jaarplannen. Na een toelichting op het financiële jaarverslag 2018 door penningmeester Luit Buurma werd deze goedgekeurd door de ALV. Ook het algemene jaarverslag 2018 en het algemene jaarplan 2019 werden na toelichting door secretaris Pepijn Wesselman goedgekeurd.

Voor congres 109 werden er een viertal moties ingediend. Eén motie betrof het aanleggen van CO2-leidingen t.b.v. CCS (Carbon Capture and Storage), een andere motie bepleitte een aanpassing van de richtingwijzer “Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving”. Een derde motie verzocht de Tweede Kamerfractie een voorstel in te dienen om tenminste een CO2-heffing in te voeren conform het regeerakkoord, als onderdeel van de Klimaatwet, en tot slot een motie om roetfilters op houtkachels en open haarden verplicht te stellen. Zoals gewoonlijk leidden de moties tot een goede discussie tussen de verschillende aanwezige leden. Uiteindelijk werden alle moties met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Na een korte pauze nam Tweede Kamerlid Salima Belhaj de aanwezigen mee in haar initiatiefnota defensie. In deze nota pleit ze ervoor dat defensie ook bijdraagt aan de energietransitie en dat hier beleid op komt.

Omdat D66 ten tijde van de ALV interne verkiezingen had lopen voor de samenstelling van de lijst voor de Eerste Kamerverkiezingen, bood de thema-afdeling Duurzaam alle kandidaten de kans om zichzelf voor te stellen tijdens de ALV middels een elevator pitch. Hier werd enthousiast op gereageerd en een aantal van hen gaf hier gehoor aan; hetzij door aanwezig te zijn en live te pitchen, hetzij door middel van een videoboodschap, waarin zij uitlegden waarom de leden van D66 Duurzaam juist op hen moeten stemmen. Tijdens de borrel na afloop van de vergadering werd nog nagepraat met de kandidaten en de leden van de thema-afdeling.