Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 februari 2020

Verkiezingen penningmeester thema-afdeling Duurzaam

Na drie jaar zit de eerste bestuursperiode van penningmeester Luit Buurma erop. Hij is aftredend tijdens de ALV van 8 maart a.s. maar stelt zich herkiesbaar. Andere leden van de thema-afdeling hebben ook de mogelijkheid om zich (conform ons huishoudelijk reglement) verkiesbaar te stellen – vandaar een vacature voor deze functie. Het huidige bestuur van de thema-afdeling Duurzaam bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid communicatie, bestuurslid internationaal, politiek secretaris en de voorzitters van vier werkgroepen.

De thema-afdeling D66 Duurzaam (ongeveer 1100 leden) ondersteunt D66 politici in duurzaamheidsbeleid op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Je dient dan ook een passie te hebben voor de rol van D66 in verduurzaming van de samenleving.

Wat ga je doen?
  • Circa 8 keer per jaar deelnemen aan de bestuursvergadering. Het bestuur vergadert meestal in Utrecht, zie onze website voor frequentie en locatie.
  • Beheer van de financiën (met behulp van een eenvoudig kasboek).
  • Mede organiseren van ledenvergaderingen, evenementen en fringemeetings van D66 Duurzaam.
  • Tijdsbesteding is variabel: er zijn weken met weinig en veel activiteit, maar gemiddeld enkele uren per week.
Wat breng je mee?

Om deze functie uit te kunnen voeren, vragen we dat je:

  • Lid bent (of wordt) van D66 en de thema-afdeling Duurzaam.
  • Plezier beleeft aan het bijhouden en regelen van financiën.
  • Plezier beleeft aan algemeen bestuurswerk, zoals het organiseren van activiteiten.
  • Flexibel bent in je tijd en werkzaamheden.
  • Affiniteit hebt en bekend bent met diverse duurzaamheidsthema’s.

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan voor 6 maart 2020, 23:59 uur een motivatie van maximaal een half A4-tje en een beknopt cv naar algemeen secretaris Pepijn Wesselman, (info@d66duurzaam.nl), voor inhoudelijke vragen over de functie kun je hem bellen: 06 28918412.

NB: bestuursfuncties binnen D66 zijn onbezoldigd. De bestuursfunctie betreft een nevenfunctie naast werk of opleiding.