Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 september 2020

Kandidaatstelling bestuursverkiezingen: politiek secretaris

Na drie jaar zit de eerste bestuurstermijn van politiek secretaris Cyrille Gijbels-Janssen erop. Zij stelt zich herkiesbaar, maar andere leden van de thema-afdeling hebben ook de mogelijkheid om zich (conform ons huishoudelijk reglement) verkiesbaar te stellen. Het huidige bestuur van de thema-afdeling Duurzaam bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid communicatie (vacant), bestuurslid internationaal, twee politiek secretarissen en de voorzitters van vier werkgroepen.

Waarom een politiek secretaris?

De thema-afdeling Duurzaam heeft de afgelopen tijd een start gemaakt met het opzetten van een netwerk voor lokale en regionale politici. Dat willen we graag verder uitbouwen, om nog meer lokale duurzame D66’ers samen te brengen en daar ook de waterschappen aan toe te voegen. De thema-afdeling bestaat inmiddels uit meer dan 1100 leden, waaronder wetenschappers, ondernemers, consultants, experts bij ngo’s, docenten, projectleiders, en tevens politici als raadsleden, Statenleden, wethouders, gedeputeerden en Kamerleden. Nu is het tijd om de verbindingen met lokale en regionale politici te versterken en meer structuur te geven.
Let op: dit is een duale functie. Indien je wordt verkozen vervul je de functie samen met Mark Uildriks, die sinds een jaar politiek secretaris is.

Waar zoeken we naar?
  • Ervaring en netwerk in de duurzaamheidssector.
  • Iemand die met veel plezier en passie wil werken om op het thema duurzaamheid lokaal en regionaal resultaat te bereiken.
  • Iemand die een leiderschapsrol in zich heeft, iemand die het een uitdaging vindt om sterke netwerkverbindingen op te bouwen en een nieuwe organisatiestructuur van lokale en regionale politici, bestuurders, beleidsmedewerkers en experts uit te bouwen.
De functie houdt het volgende in:
  • Een jaarplan maken en uitvoeren, en tijdens de bestuursvergaderingen van de thema-afdeling Duurzaam en, vaststellen en verder uitwerken.
  • Aanleggen en beheren mailinglijst van de ‘Tweede Ring’ met een ‘tweede ring lokale, regionale politici’ en een ‘tweede ring lokaal professioneel ondernemers, ngo’s en kennisinstellingen’, in samenwerking met het landelijk bureau en met de regionale afdelingen en grote steden van D66.
  • Uitwerken en uitvoeren van de communicatiestrategie van de thema-afdeling Duurzaam samen met het bestuurslid communicatie van het bestuur. Zo kun je bijvoorbeeld vanuit je netwerk input leveren voor onze nieuwsbrieven.
  • 4 duurzame meetups per jaar organiseren. 2x bij het landelijk congres en 2x voorafgaand aan de ALV van de thema-afdeling.
Meer informatie over de functie-inhoud:

Als politiek secretaris ben je een spil en communicator, iemand die houdt van het opbouwen van groeiende organisaties om elan een gezicht te geven en samen toe te werken naar een gemeenschappelijk doel.

De komende jaren werk je toe naar de landelijke verkiezingen van 2021. Je werkt als spil tussen de duurzaamheidsdenktank van D66, lokale en regionale politici (raadsleden, statenleden, wethouders, gedeputeerden), en de landelijke partijorganisatie van D66. Je versterkt het netwerk van de thema-afdeling en zorgt dat kennis en ervaring op versneld tempo doorstroomt door de partij. Dit doe je niet alleen maar samen met een ervaren politiek secretaris in een duo functie.

Leiderschap gevraagd

Je hebt vrijheid om in overleg met de andere politiek secretaris zelf plannen, bijeenkomsten en materialen te ontwikkelen. Zo geef je zelf invulling aan de functie. Voorbeelden van inhoudelijke speerpunten zijn: energietransitie in wijken, de CO2-neutrale gemeente, circulaire bedrijventerreinen, stadslandbouw, de stikstofproblematiek. In al deze onderwerpen zoeken lokaal-regionale politici en andere betrokkenen (bottom-up) naar kennisuitwisseling over regels, wetten en subsidies die volgens lokale D66’ers zouden moeten veranderen.

Wil jij een bijdrage leveren aan een stevige profilering van duurzaamheid binnen D66 en een goed opgebouwd netwerk van bestuurders en politici tussen gemeente, provincie en de lokale en regionale afdelingen? Ben jij goed in het verbinden van experts en netwerkers, en kun je zelf goed organiseren? Lijkt het je leuk om de uitdaging aan te gaan om een organisatiestructuur uit de grond te stampen in samenwerking met het Landelijk Bureau en in goed overleg met het Landelijk Bestuur, en de Regiobesturen van D66? Meld je dan aan als kandidaat! Vrouwen worden nadrukkelijk verzocht om te solliciteren. Voor hen is tevens het D66 Els Borst Netwerk beschikbaar als relatienetwerk voor vrouwen die actief zijn in de politiek.

De tijdsbesteding is variabel maar houd rekening met ongeveer 4-8 uur per week of 16-32 uur per maand. Rondom themabijeenkomsten of D66-congressen is het drukker, op andere moment juist rustiger.

Inlichtingen en sluitingsdatum kandidaatstelling

Wil je je kandideren voor deze functie? Stuur dan voor donderdag 8 oktober, 23:59 uur een motivatie van maximaal een half A4-tje en een beknopt cv naar algemeen secretaris Pepijn Wesselman, (info@d66duurzaam.nl), hier kun je ook terecht voor nadere informatie. Of neem contact op met de zittende politiek secretarissen Cyrille Gijbels/Mark Uildriks via politieksecretaris@d66duurzaam.nl.

NB: bestuursfuncties binnen D66 zijn onbezoldigd. De bestuursfunctie betreft een nevenfunctie naast werk of opleiding.