Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 september 2020

Kandidaatstelling bestuursverkiezingen: secretaris

Na drie jaar zit de eerste bestuurstermijn van secretaris Pepijn Wesselman erop. Hij stelt zich herkiesbaar, maar andere leden van de thema-afdeling hebben ook de mogelijkheid om zich (conform ons huishoudelijk reglement) verkiesbaar te stellen – vandaar een vacature voor deze functie. Het huidige bestuur van de thema-afdeling Duurzaam bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid communicatie (vacant), bestuurslid internationaal, twee politiek secretarissen en de voorzitters van vier werkgroepen.

De thema-afdeling D66 Duurzaam (ongeveer 1100 leden) ondersteunt D66 politici in duurzaamheidsbeleid op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Je dient dan ook een passie te hebben voor de rol van D66 in verduurzaming van de samenleving.

Wat ga je doen?
  • Circa 8 keer per jaar de agenda van de bestuursvergadering voorbereiden en verslag maken. Het bestuur vergadert meestal in Utrecht, zie onze website voor frequentie en locatie.
  • Voorbereiden en organiseren van minimaal 2 ALV’s per jaar.
  • Mede organiseren van ledenvergaderingen, evenementen en subsessie op het D66-congres.
  • Schrijven van jaarverslag en jaarplanning.
  • Beheer van de mailbox info@d66duurzaam.nl.
Wat breng je mee?

Om deze functie uit te kunnen voeren, vragen we dat je:

  • Lid bent (of wordt) van D66 en de thema-afdeling Duurzaam.
  • Plezier beleeft aan algemeen bestuurswerk, zoals het organiseren van activiteiten.
  • Flexibel bent in je tijd en werkzaamheden.
  • Affiniteit hebt en bekend bent met diverse duurzaamheidsthema’s en met passie wil werken om het thema duurzaamheid hoog op de agenda van D66 te houden.

De tijdsbesteding is variabel maar houd rekening met ongeveer 4-8 uur per week of 16-32 per maand. Rondom ALV’s of D66-congressen is het drukker, op andere moment juist rustiger.

Inlichtingen en sluitingsdatum kandidaatstelling

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan voor donderdag 8 oktober, 23:59 uur een motivatie van maximaal een half A4-tje en een beknopt cv naar algemeen secretaris Pepijn Wesselman, (info@d66duurzaam.nl), voor inhoudelijke vragen over de functie kun je hem bellen: 06 28918412, of neem contact op met voorzitter Remko Zuidema (voorzitter@d66duurzaam.nl, 06 46137157.

NB: bestuursfuncties binnen D66 zijn onbezoldigd. De bestuursfunctie betreft een nevenfunctie naast werk of opleiding.