Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2020

Stemoproep D66-kandidaten Tweede Kamer in 100 woorden

De thema-afdeling Duurzaam heeft alle kandidaten van de advieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 de gelegenheid gegeven in 100 woorden te omschrijven waarom leden van D66 en in het bijzonder van de thema-afdeling Duurzaam hem of haar omhoog moeten stemmen. De kandidaten staan hieronder gerangschikt op lijstvolgorde van de advieslijst, dus niet de definitieve lijst van nu. Vanaf donderdag 19 november tot donderdag 1 december konden alle D66-leden stemmen op de kandidaten op deze advieslijst. Gebruik jouw duurzame invloed ook straks in maart!

Rob Jetten (nr. 2)

De afgelopen jaren heb ik met trots de geuzennaam “klimaatdrammer” gedragen, meegewerkt aan het Klimaatakkoord en de Klimaatwet in beide Kamers aan een meerderheid geholpen. Ook de komende vier jaar wil ik met jullie hulp resultaten boeken voor een schone toekomst. Ik vraag om jullie vertrouwen. Help mij plek 2 te behouden!

Rob Jetten (Foto: Martijn Beekman)

Hanneke van der Werf (nr. 3)

Als Achterhoekse, opgegroeid op het platteland, herinner ik me hoe ik vroeger de seizoenen zag veranderen en leefde op het ritme van de natuur. Dit jaar heb ik een dochter gekregen, hopelijk kan zij de sneeuw en het ijs waar ik vroeger zo van genoot ook meemaken. De manier waarop we met de natuur, het milieu en onze energie om gaan is niet groen genoeg. We zullen hierop met alle experts binnen onze partij het verschil moeten maken. Ik zet me in voor veiligheid, dat gaat hand in hand met een gezonde en groene omgeving. Doe je mee? Houd Hanneke hoog!

Hanneke van der Werf

Jan Paternotte (nr. 4)

Duurzaam is geen optie, duurzaam is een noodzaak! De afgelopen jaren mocht ik in de Tweede Kamer namens D66 de luchtvaart voor mijn rekening nemen. Toen ik begon als Kamerlid was groei van luchtvaart vanzelfsprekend. Die trend hebben we doorbroken. Waar we naartoe moeten is een eerlijke prijs voor luchtvaart, en harde milieugrenzen. Eerlijke prijzen en duidelijke grenzen aan CO2, stikstof en fijnstof stimuleren ook innovatie. En precies zo moeten we omgaan met de hele economie: klimaat en natuur geven de grenzen aan. Alleen een leefbare aarde heeft immers een economie.
Dit werk zet ik heel graag samen met u voort! U bepaalt de lijstvolgorde, dus ik hoop op uw vertrouwen.

Jan Paternotte

 

Steven van Weyenberg (nr. 6)

De afgelopen jaren heb ik in de Tweede Kamer belastingen groener gemaakt. Een trendbreuk. Als onderhandelaar over het regeerakkoord kon ik een vliegtaks en een kilometerheffing voor vrachtwagens binnenhalen. Daarna volgde in het klimaatakkoord (waar ik samen met Rob Jetten en Matthijs Sienot onderhandelde) een CO2-heffing voor de industrie en regelde ik in het belastingplan een lagere energiebelasting voor laadpalen en een oplossing voor de ‘postcoderoos’. Maar we moeten door: strengere klimaatdoelen, een generieke CO2-heffing, btw en accijns voor de luchtvaart, rekeningrijden en aanpak van vrijstellingen grootverbruikers. Ik zie er naar uit daar samen met jullie voor te blijven knokken.

Steven van Weyenberg

Sjoerd Sjoerdsma (nr. 7)

Wellicht denk je bij een duurzaam Kamerlid niet meteen aan de buitenlandwoordvoerder. Maar zoals jullie weten: het is zinloos klimaatverandering alleen tegen te gaan binnen onze landsgrenzen. Daarom heb ik de afgelopen jaren geknokt om ons hele buitenlandbeleid conform Parijs te krijgen. Van de vergroening van handelsmissies tot het tegengaan van steun aan de fossiele industrie. Van het vergroten van de klimaatmiddelen voor armere landen tot het aanscherpen van de EU klimaatdoelstellingen. En windmolens zijn keiharde geopolitiek: ze maken ons minder afhankelijk van o.a. Poetin. Ik hoop op jullie steun om dat werk na 2021 voort te zetten.

Sjoerd Sjoerdsma

Hans Vijlbrief (nr. 10)

Ik ben trots dat ik me als staatssecretaris mag inzetten voor duurzaamheid, bijvoorbeeld door de vliegbelasting en de CO2-heffing te verdedigen in het parlement. Na de verkiezingen wil ik ons ambitieuze en realistische geluid laten horen in de Kamer. Dat is wat mij betreft veel breder dan alleen klimaat. Denk ook aan natuurversterking en milieu.

Hans Vijlbrief

Raoul Boucke (nr. 11)

55% CO2-reductie in 2030. Daar gaan we voor. In Brussel bouwde ik aan het EU ETS-systeem en nu werk ik in Den Haag aan een CO2-plafond voor Schiphol. Ik weet als geen ander hoe belangrijk de invulling van zo’n doelstelling is, maar ook ingewikkeld. We staan voor pittige keuzes en we hebben geen tijd te verliezen. Met mijn kennis en ervaring ben ik bekend met het maken van deze moeilijke beslissingen. Als Kamerlid wil ik hiermee door en bouwen aan de groene transitie in wonen, werken en leven. Duurzaam denken én doen staat voor mij op nummer één de komende vier jaar.

Raoul Boucke

Tjeerd de Groot (nr. 12)

Vier jaar geleden ging ik de politiek in om onze voedselproductie op een nieuwe leest te schoeien. Kringlooplandbouw werd de kern van het kabinetsbeleid, maar werd niet uitgevoerd. Daarom was het belangrijk om het eerlijke verhaal te vertellen. Dat past ook bij D66, om dat eerlijke verhaal te vertellen, al wordt het je niet altijd in dank afgenomen. De volgende periode ga ik mij weer inzetten om D66 een groen gezicht te geven. Om kringlooplandbouw verder te brengen; voor de boer, de natuur en een leefbaar klimaat. Ik hoop op jullie steun bij de interne D66 verkiezingen, alvast bedankt!

12_Tjeerd de Groot_Video (download)

Tjeerd de Groot

Wieke Paulusma (nr. 13)

In Groningen, waar we vol aan de slag zijn met de energietransitie, was ik als raadslid woordvoerder energie. We hadden het bijvoorbeeld over geothermie, zon, wind en warmtenetten. Maar de rode draad door mijn politieke en eigen werk is draagvlak en betrokkenheid. Ik was mede-organisator van de G1000, waar 1000 Groningers verder dachten over de toekomst. En we hebben in Groningen projecten rond democratische vernieuwing op de kaart gezet. Met één daarvan, de Coöperatieve Wijkraad, won ik de Innovation in Politics Awards 2019. Ik wil betrokkenheid en duurzaamheid bij elkaar brengen, want alleen met échte inwonersbetrokkenheid gaat het ons lukken.

Wieke Paulusma

Faissal Boulakjar (nr. 15)

Bijna 7 jaar mag ik als lokaal volksvertegenwoordiger actief zijn met het thema Duurzaamheid. Het is fantastisch om te zien hoe onze samenleving steeds duurzamer wordt. In de energietransitie staan wat mij betreft betaalbaarheid en haalbaarheid centraal. Iedereen moet mee kunnen doen en meeprofiteren. Sociale participatie bij realisatie van windmolens en zonneparken moet de norm worden. De directe omgeving moet kunnen profiteren van de opbrengsten.
Huurwoningen moeten versneld energiezuinig worden gemaakt en we moeten een nationaal zonnedaken-offensief met bedrijven opzetten. En de energietransitie moet een aanjager zijn van economische vooruitgang en ontwikkelkansen voor jongeren.

Faissal Boulakjar

Joost Sneller (nr. 17)

“De grootste tekortkoming van onze democratie is wat mij betreft dat toekomstige generaties geen stemrecht hebben, dus rust die plicht op ons.”
Dat zei ik als woordvoerder financiën tijdens het Verantwoordingsdebat. De afgelopen jaren heb ik die verantwoordelijkheid genomen door het belang van brede welvaart boven korte termijn economische groei te zetten. Ook schreef ik een initiatiefnota voor de verduurzaming van de financiële sector en wordt nu serieus onderzocht hoe we bedrijven kunnen verplichten ecologische en sociale belangen evenwichtig mee te wegen. Als u onze agenda voor progressief kapitalisme ook zo belangrijk vindt, zet mij dan hoog op uw voorkeurslijst!

Joost Sneller

Sidney Smeets (nr. 18)

Duurzaamheid en de democratische rechtsstaat gaan hand in hand. Internationale verdragen beschermen ons tegen de waan van de dag en geven ons hulpmiddelen om ambitieuze klimaatdoelen af te dwingen wanneer dat nodig is. De Urgenda-zaak heeft die noodzaak bewezen en ons weer teruggebracht op het pad naar 25% minder CO2 uitstoot in 2020. Mij naar een verkiesbare plek stemmen is daarom een stem op een ambitieus milieubeleid, het versterken van onafhankelijke rechtspraak en toegang tot het recht voor burgers én gedreven NGO’s. Ik wil ons land vanaf 2021 op weg helpen naar een veilige en duurzame toekomst. U toch ook?

Twitter: @advocaatsmeets
Instagram: @sidsmeets
LinkedIn: Sidney Smeets
Email: sidsmeets@hotmail.com

Sidney Smeets

Lisa van Ginneken (nr. 20)

Een nieuw begin. De ambitie van verandering in ons verkiezingsprogramma motiveert mij. Dit credo past goed bij mij. Als transgender vrouw weet ik hoe het is om voor verandering te kiezen. Om buiten de gebaande paden te denken. Om trouw aan jezelf te zijn en daar voor te durven staan. We kunnen met mijn kandidatuur geschiedenis schrijven: het eerste transgender Kamerlid van ons land. Als progressieve partij mogen we deze krachtige mijlpaal niet aan ons voorbij laten gaan. Waar ik voor sta? Een samenleving waarin iedereen meetelt en iedereen meedoet. Kijk voor meer info op http://www.lisavanginneken.nl.

Lisa van Ginneken

Kiki Hagen (nr. 22)

Duurzaamheid raakt elk belangrijk thema, het vraagt: een bewuste manier van leven, een circulaire economie, heldere regels voor de luchtvaart, eerlijke voeding, duurzame energieopwekking, goed openbaar vervoer en een toekomstbestendige gezonde leefomgeving; ingericht op perioden van droogte en wateroverlast. Hiervoor is het belangrijk dat duurzaamheid in brede zin op de agenda blijft staan en wet- en regelgeving wordt opengebroken voor noodzakelijke innovatie. Voor deze thema’s wil ik mij graag inzetten in de Tweede Kamer, voor nu én toekomstige generaties.

Kiki Hagen

Alexander Hammelburg (nr. 23)

Als woordvoerder bouwen in de Amsterdamse raad heb ik de afgelopen jaren gezien hoe lastig het is om de door ons gewenste verduurzaming van de grond te krijgen en me vastgebeten in een snellere aanpak. Veel te vaak wordt geschemerd met de schijntegenstelling tussen betaalbaarheid van woningen, bouw en duurzaamheid. Ik ben dan ook trots dat we in Amsterdam nu heldere afspraken hebben om onze ambities waar te maken en ons uit de Coronacrisis willen investeren met een plan banenmotor dat geheel is gericht op verduurzaming. De verduurzamingsopgave vergt duidelijke politieke keuzes die ik ook in Den Haag wil maken.

Alexander Hammelburg

Anne-Marijke Podt (nr. 26)

Niet iedereen houdt zich dagelijks bezig met klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Dat hoeft ook niet, maar het gaat mis wanneer mensen het zien als iets dat alleen anderen aangaat, of iets dat wordt opgelegd door de overheid. We hebben slimme oplossingen nodig om iedereen te laten meedoen. Mijn ervaring als gemeenteraadslid in Utrecht en adviseur sociaal domein bij gemeenten helpt daarbij. Ik deed voorstellen om mensen met minder geld mee te laten profiteren van de energie-transitie en om advies over duurzaamheid écht aan te laten sluiten op de leefwereld van mensen. Meer weten over mij of met me in gesprek?

www.annemarijkepodt.nl

Anne-Marijke Podt

Fonda Sahla (nr. 27)

Ik ben geboren en getogen in de meest gesegregeerde stad van Nederland; Den Haag. Ik woon aan de kant van de stad waar de luchtverontreiniging ervoor zorgt dat mensen minder gezonde levensjaren hebben dan mensen aan de andere kant. Ik wil dat iedereen de kans krijgt om te verduurzamen. We moeten samenwerken om het bewustzijn van duurzaamheid te vergroten en daarmee ook de gedragsverandering te stimuleren. Als je het zelf niet kan dan moet je meer hulp krijgen. Want alleen samen kunnen we vervuiling en klimaatverandering stoppen. Het mag niet zo zijn dat verduurzaming leidt tot een ongelijke verdeling van schone lucht en leefbare ruimte.

Fonda Sahla

Sjoerd Warmerdam (nr. 29)

Duurzaamheid moet het uitgangspunt worden van ons internationaal ontwikkelingsbeleid. Als manager Energie & Klimaat bij RVO was mijn missie om CO2-uitstoot terug te brengen in ontwikkelingslanden. In die landen kun je echt het verschil maken voor een duurzame wereld. In de jaren die ik in Nepal werkte zag ik hoe belangrijk duurzame productie en eerlijke handel zijn voor het dagelijks leven van mensen.
Daarnaast zorg ik als internationaal onderhandelaar voor de Nederlandse overheid bij de VN en de EU er altijd voor dat duurzaamheid een stevige plek krijgt. Duurzaamheid als basiswaarde.

Sjoerd Warmerdam

Nazmi Türkkol (nr. 31)

Er zal een verandering in onze consumptiemaatschappij en denken over economie moeten komen. Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat de economie nieuwe fundamenten gaat krijgen. Het recht op bestaanszekerheid is verankerd in de sociaaleconomische mensenrechten en vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Voor ruim twee miljard mensen in ontwikkelingslanden is die bestaanszekerheid echter niet gegarandeerd. Bijzondere tijden vragen om bijzondere mensen die anders durven te zijn en anders durven te denken. Ik hoop dat ik met mijn kennis, ervaring en inzet een bijdrage kan leveren tot een duurzaam, sociaal en liberaal Nederland.

Nazmi Türkkol

David Kuijper (nr. 32)

Iedereen moet een waardevol en kansrijk leven kunnen leiden zonder de bronnen van bestaan van onze planeet uit te putten. Ik heb mij de afgelopen jaren internationaal ingezet om de financiering van-en transitie naar een duurzame samenleving vorm te geven. Bij de Wereldbank, in de Nederlandse diplomatie en bij D66. Toen ik bij de TK-fractie tijdens Paars-I werkte, was D66 al de partij die de belangen van de toekomst behartigte en ‘goed voorouderschap’ nastreefde. En dat is nu meer dan nodig. Ik wil mijn ervaring graag inzetten voor een sterk, duurzaam D66 geluid in de TK.

https://youtu.be/JV6SbiYizBo

David Kuijper

Meryem Cimen (nr. 33)

Het onderwerp duurzaamheid is een breed begrip. Mijn affiniteit en expertise is binnen duurzaamheid is gericht op migratie en veiligheid. We zien dat miljoenen mensen wereldwijd door conflicten én door klimaatverandering wereldwijd op drift raken. We moeten ons, met de E.U., richten op de grondoorzaken van migratie. Denk aan ontbossing, opwarming van de aarde, droogte met hongersnood, schaarste en armoede als gevolg. Als we migratie enigszins willen reguleren, zullen we vooral hier op moeten acteren. Dat is in ieders belang. Als Kamerlid ga ik me hiervoor inzetten en vraag ik uw steun voor een hogere plek op de kandidatenlijst.

Meryem Cimen

Marleen van der Meulen (nr. 37)

Klimaatverandering en afname van biodiversiteit zijn de twee grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.
Als Tweede Kamerlid wil ik me inzetten voor de broodnodige transities om het tij te keren. Ik heb een goede basis gelegd als bestuurslid van de thema afdeling duurzaam en voorzitter van de werkgroep landbouw, voedsel en biodiversiteit. Als fractievoorzitter in Lochem heb ik duurzaamheid met o.a. de ‘Regionale Energie Strategie’ in mijn portefeuille. Ik woon aan de rand van een natura 2000 gebied en ben vaak in gesprek met boeren. Ik wil en kan de verbinding leggen tussen het platteland en de beleidsmakers in Den Haag.

Marleen van der Meulen

Joan Nunnely (nr. 38)

Ik sta voor inclusieve verduurzaming. De klimaatopgave waar we voor staan is enorm, en van enorm belang. Deze transitie is ook een uitdaging: Hoe laten we niemand vallen? Verduurzaming raakt ons allemaal. Als Kamerlid wil ik mij hardmaken voor een transitie waar ook mensen die op een achterstand staan meekomen. Omscholing, bijscholing en van werk naar werk zijn cruciale begrippen voor de mensen die onze windmolens, zonnevelden en elektrische auto’s moeten gaan maken. De huidige crisis is daarmee een kans. Laten we de klimaatopgave slim aanpakken en twee vliegen in één klap slaan!

Joan Nunnely (Foto: Peggy Mosselaar)

Marcel Beukeboom (nr. 39)

Als Klimaatgezant vertegenwoordig ik Nederland bij de VN, de G20, de EU en in gesprek met andere regeringen. Het Klimaatakkoord van Parijs is mijn taakomschrijving. Het is mijn lens op economische, sociale en ecologische vraagstukken. In Nederland werk ik aan de uitvoering van die afspraken, door het hele land. Klimaatverandering is een bepalende factor voor alle grote maatschappelijke vraagstukken. De kiezer vraagt daarom nadrukkelijk om groen leiderschap. Om tijdens de verkiezingen succesvol te zijn is een herkenbaar groen profiel belangrijk. En in de fractie een verbinder die resultaat kan boeken voor een duurzame toekomst. Kies klimaat!

Marcel Beukeboom

Marc van Opstal (nr. 40)

De regio is essentieel voor een duurzaam Nederland. Ik woon in Zeeland met zijn ruimte, water, wind en zon, en ik vind dat de regio’s buiten de Randstad een prominentere rol moeten spelen in de verduurzaming van Nederland. Ze zijn cruciaal voor duurzame energievoorziening, duurzaam vervoer en warmtenetten zijn moeilijker door de uitgestrektheid, en het platteland is de basis voor verduurzaming van landbouw. Daarom is het van belang om een kandidaat hoog op de lijst te zetten die uit de regio komt. Ik kom uit Brabant, woon nu in Zeeland, en ben in mijn gemeente de aanjager van duurzaamheid.

kapelle.d66.nl/mensen/marc-van-opstal/

Marc van Opstal

Kirsten Wilkeshuis (nr. 41)

Voor mijn kinderen, nu 4 en 8, en die van hen wil ik dat er een leefomgeving is waar zij zich goed kunnen ontwikkelen en genieten van de natuur. Daarbij wil ik dat zij en al hun generatiegenoten in staat zijn om hun eigen ecologische footprint zonder moeite in balans te houden met wat de aarde aankan. De transitie naar een duurzaam energiesysteem is een van de grote uitdagingen hierin. We hebben nú de kans om de goede bewegingen in te zetten om in 2050 nauwelijks nog CO2 uit te stoten. Die uitdaging ga ik graag aan!

Kirsten Wilkeshuis

Wybren Bakker (nr. 42)

We blijven als D66 vasthoudend doorwerken aan een duurzamer samenleving! Met mijn aangenomen actieplan voor 1.1. miljoen extra bomen in Overijssel werd een stap gezet. Met mijn initiatief voor vermindering en hergebruik van plastic kwam circulair doen op de provinciale agenda. Door regenwater meer vast te houden, zelf energie op te wekken, al meer dan 10.000 km dit jaar te fietsen doe ik ook zelf (een beetje) mee. Ik wil in de Tweede Kamer vanuit een mondiale benadering lokaal duurzaam doen blijvend op alle Nederlandse keukentafels als actieonderwerp laten landen. Dat is goed voor nu en goed voor later!

Wybren Bakker

Stijn Warmenhoven (nr. 43)

Voor mij betekent duurzaamheid de volgende generatie. Klimaatverandering is de grootste uitdaging van de aankomende decennia. Duurzaamheid is mijn speerpunt binnen de campagne. Met uw steun voor mijn kandidatuur wil ik deze onderwerpen nog hoger op de politieke agenda zetten en mijn expertise op dit gebied gebruiken. Als het ons niet lukt om de klimaatcrisis te voorkomen, wachten ons crisissen waarbij de coronacrisis in het niet valt. Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de jongere generatie ook verandering in het duurzaamheidsbeleid eist. Want kort samengevat: We erven de aarde niet van onze ouders maar we lenen die van onze kinderen.

Stijn Warmenhoven

Ojanne de Vries-Chang (nr. 44)

“Duurzame economie als toekomstbestendige economie”. ♻️

Daar wil ik mee aan de slag als lid van de Tweede Kamer voor D66. Dit valt voor mij uiteen in:

– Eerlijke verdeling van werk en loon 👨‍🍳👷👨‍🏫👩‍✈️👩‍🚒👩‍⚕️

– Eerlijker belastingstelsel ⚖️👛

– Bereikbaarheid vergroten door meer OV 🚅

– Betaalbare duurzame auto’s 🚗🔌

En uiteraard wil ik naast het práten over diversiteit en inclusie, ook iets dóen! Dat doe ik nu door mij kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer.  Mijn thema’s heb ik ook iets verder uitgewerkt op: http://www.ojanne.nl/d66/

Ojanne de Vries-Chang

Marja Lust (nr. 46)

Mijn commitment aan het thema Duurzaam komt voort uit een diepgewortelde verantwoordelijkheid die ik voel voor toekomstige generaties om alles te doen wat moet voorkomen dat mondkapjes bij onze dagelijkse outfit gaan horen. Ik sta dan ook voor milieu- en natuurherstel en ik begrijp niet alleen het ecologisch en economisch belang van het verankeren van duurzame keuzes, maar ik voel daar ook een intrinsieke urgentie bij. Het streven naar een circulaire economie, een bio-diverse natuur, een reductie van de CO2-uitstoot tot neutraal niveau, een veel schonere luchtvaart en het stimuleren van duurzame innovatie is letterlijk van levensbelang. Mij samen met u daar voor inzetten als Tweede Kamerlid is mijn belofte!

Marja Lust

Robert Kuipers (nr. 47)

Wat een boeiende tijd! Zoveel verschillende transities die zich tegelijkertijd afspelen. Op het vlak van energie, food, (circulaire) economie, onderwijs en nog veel meer. Echter, willen we de volgende generaties ook nog van een mooie aarde laten genieten, gaan ze lang niet snel genoeg. De multinationals, ons poldermodel, onze wetgeving én ons huidige beleid hebben vooral een remmende invloed. Transities kun je niet managen, maar wel versnellen. En dat is wat we moeten doen. Door de urgentie nog beter uit te leggen. En door veel scherpere keuzes te maken.

Robert Kuipers

Suat Kutlu (nr. 49)

Als we ons zorgen maken over het voortbestaan van de mens in een natuurlijke omgeving die we vervuilen en misbruiken, dan moet duurzaamheid gaan over het voortbestaan van de mens, globaal maar ook regionaal. Dat moeten we omzetten in natuurlijke kernwaarden, zoals gezondheid en veiligheid (en dus niet in geld), waar we met zijn allen, mens en instellingen tezamen in co-creatie, verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Dit wordt ook Sustainocratie genoemd, duurzame menselijke ontwikkeling. In Brabant doen ze het met AiREAS (luchtkwaliteit en gezondheid), FRE2SH (voedsel, samenredzaamheid en gezonde leefomgeving), School of Talent and Wellness (participerend leren in Sustainocratie). Een mooi voorbeeld voor de rest van het land en de wereld.

Suat Kutlu

Rob Hofland (nr. 58)

Het gesprek over verduurzaming gaat vaak over bij wie de rekening komt te liggen. Wat mij betreft ligt die bij de vervuiler. De uitstoot van CO2 en andere luchtvervuiling moet meer worden belast, arbeid minder. Ik wil af van de absurde situatie dat het voor veel producten goedkoper is ze nieuw te produceren, dan oude te recyclen. De klimaatrekening als een hete aardappel doorschuiven naar volgende generaties is verleden tijd. Ik wil concrete effectieve maatregelen die bijdragen aan een duurzamer Nederland. Niet vanuit de onderbuik of vanuit een moreel appel, maar omdat dat noodzakelijk en het beste is voor de toekomst.

Rob Hofland

Eli Geoffroy (nr. 60)

We moeten toe naar een ander systeem, waarbij de gezondheid van de aarde en welzijn voorop staan, i.p.v. ongebreidelde groei. Mijn inzet: circulair produceren moet lonen, Europa voorloper in klimaatvriendelijke technologie en we betalen de ‘true price’ voor producten. Ik zet mij al lang in voor een duurzamere wereld. Als jongetje richtte ik de “Greenpeace kids-club” op, ik wierf fondsen voor een duurzame NGO en bouwde een algoritme dat voorspelt of kleding past, om terugsturen van online aankopen te voorkomen. Die drive en mijn technologische achtergrond wil ik als Kamerlid inzetten om de transitie naar een duurzame economie te versnellen.

eligeoffroy.eu

Eli Geoffroy

Bas de Leeuw (nr. 61)

Duurzaamheid doe je niet alleen. Daar heb je Europa en de VN bij nodig. Laten we weer die voorloper worden die we ooit waren. Ik ben nog even Managing Director van het World Resources Forum, maar zit al middenin een verhuizing naar mijn geboorteprovincie Gelderland. Mijn netwerken en ervaringen bij UNEP en de Club van Rome neem ik met me mee. Duw mij een flink aantal plaatsen omhoog om duurzaamheid nog steviger in D66 te verankeren. Voor elke tiende stem op mij plant ik een boom. Jouw stem gaat dus nog honderden jaren mee. Stem op Bas. Krijg een bos.

Bas de Leeuw

Sarah Berckenkamp (nr. 62)

Duurzaamheid voor iedereen
Duurzaamheid is voor mij dat de overheid op een slimme manier de keuze laat bij het individu. Bijvoorbeeld; ruimere subsidies (ook op de lange termijn) voor groene energie en woningen van het gas af. Of door middel van kooklessen voor iedereen wordt veganistisch en vegetarisch eten voor iedereen bereikbaar, al is het maar omdat vlees op den duur nog duurder wordt. Duurzaamheid moet niet alleen een investering op de lange termijn zijn, maar voor heel veel Nederlanders ook op korte termijn. Daar wil ik me voor inzetten. Ben jij voor kansengelijkheid in Duurzaamheid? Stem dan op mij.

Sarah Berckenkamp

Laura Neijenhuis (nr. 64)

Sinds mijn studie sociale geografie, in mijn werk en als Statenlid heb ik mijn expertise in het ruimtelijke domein ontwikkeld op de thema’s bewonersparticipatie, energietransitie, klimaatadaptatie en Omgevingswet. Ik neem deze ervaring graag mee in de Tweede Kamer. Mijn doel is daarbij om te werken aan een duurzame, toegankelijke en fijne leefomgeving voor iedereen. Zodat voor niemand de drempel te hoog is om in hun volle kracht mee te doen aan de maatschappij. Stem op mij als jij ook graag mijn energie, enthousiasme, kennis en ideeën terug ziet in de Tweede Kamer.

Laura Neijenhuis

Monique Zwetsloot (-)

Graag doe ik weer mee en kom wel graag op de echte lijst. Mijn eigen bedrijf MIMA wat staat voor Milieu Management bestaat dit jaar 25 jaar. In 2017 ben ik zonder voordracht door de partij door de leden op nr. 55 gezet, dus graag nu minstens 5 plaatsen hoger. Ik heb bekendheid en duurzaamheid te bieden! Het klimaatakkoord biedt ruimte aan vele punten uit het D66-verkiezingsprogramma waar ik aan mee wil werken.