Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 december 2020

Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam zaterdag 10 en 17 oktober 2020

Zondag 10 oktober organiseerden we online via Zoom onze najaars-ALV, met als hoofddoel het behandelen van en stemmen op amendementen op het concept-verkiezingsprogramma TK2021-2025. De leden van de thema-afdeling hebben in totaal 144 (!) amendementen ingediend, dus genoeg te bespreken! Spoiler alert: dit redden we niet in de vergadering van 10 oktober, dus er wordt zaterdag 17 oktober een tweede sessie georganiseerd.

10 oktober: bestuursverkiezingen en Q&A met Stientje van Veldhoven

Na de opening door voorzitter Remko Zuidema wordt het verslag van de ALV van zondag 8 maart 2020 ongewijzigd vastgesteld. Hierna vinden er bestuursverkiezingen plaats: algemeen secretaris Pepijn Wesselman is aftredend en herkiesbaar, hetzelfde geldt voor politiek secretaris Cyrille Gijbels-Janssen. Beiden worden na een korte pitch unaniem herkozen voor een tweede bestuurstermijn. Verder heeft de werkgroep Duurzame Economie onlangs een nieuw bestuur gekregen, bestaande uit voorzitter Guido Israëls en secretaris Daan Corvers. En op dierendag 4 oktober is er nieuwe werkgroep toegevoegd aan onze thema-afdeling: de werkgroep Dierenwelzijn. Deze staat onder leiding van voorzitter Astrud Wildschut en secretaris Anita Schmale. Alle kandidaat-bestuurders kunnen zich voorstellen aan de leden, en de leden stemmen dan ook overtuigend in met hun benoemingen.

Dan is het woord aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Ze zet kort uiteen waar ze mee bezig is (geweest) en wat er in de pijplijn zit, maar houdt het kort om de leden gelegenheid te geven vragen aan haar te stellen – en van die gelegenheid wordt gretig gebruik gemaakt. Na 45 minuten is de tijd helaas op, maar de vragen nog niet. Na een korte pauze moeten we echter door met de rest van het programma: de amendementen.

Amendementen TK2021 – deel 1

Zoals gebruikelijk hebben leden de gelegenheid amendementen in te dienen op een ALV van de thema-afdeling. Aangenomen amendementen worden dan ingediend namens de ALV, dus zonder de eis van 25 ondersteuningsverklaringen. Doordat het gehele proces in aanloop naar congres C112 en het congres zelf volledig digitaal plaats zal vinden is het als partij wel zoeken naar een goede methode en procedure. Dat leden onze thema-afdeling weten te vinden blijkt wel uit het recordaantal van 144 te bespreken amendementen. Deze gaan we stuk voor stuk af, met 30 seconden tijd voor toelichting door de indiener, 30 seconden voor elke respons, en tot slot weer 30 seconden voor de indiener, waarna er anoniem gestemd wordt via de stemmogelijkheid in Zoom. Vanuit de 2e Kamerfractie heeft Matthijs Sienot daarbij de reactie van zijn collega’s verzameld. Het lukt om op deze manier 81 amendementen te behandelen, maar na 6 uur vergaderen met enkele korte pauzes wordt besloten om de resterende amendementen een week later in de vervolgsessie te behandelen.

17 oktober: Q&A met Jessica van Eijs en amendementen TK2021 – deel 2

De ruim 40 digitaal aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter,  die op zijn beurt het woord geeft aan Tweede Kamerlid Jessica van Eijs (portefeuillehouder wonen, ruimtelijke ordening, milieu,
circulaire economie, innovatie, ruimtevaart) voor een half uur Q&A sessie met de leden. Hierna staat de bespreking en stemming van de resterende amendementen op het programma, waarbij we maar liefst vier Tweede Kamerleden als aanwezigen mogen verwelkomen: de eerder genoemde Jessica van Eijs, Matthijs Sienot, Tjeerd de Groot en Rutger Schonis. Onder strakke leiding van voorzitter Remko Zuidema en secretaris Pepijn Wesselman worden in een sessie van in totaal 5 uur de resterende 63 amendementen besproken.

Het eindresultaat

Van de 144 ingediende amendementen worden er 100 aangenomen door de ALV. Van deze 100 amendementen worden er 76 als inhoudelijk beoordeeld door de besluitvormingscommissie, de overige amendementen worden beoordeeld als tekstueel en worden direct overgenomen in het verkiezingsprogramma. Van de 76 inhoudelijke amendementen worden er 44 aangenomen en 32 verworpen; de D66 leden volgen hierbij exact het pre-advies van het landelijk bestuur. De thema-afdeling krijgt van verschillende kanten te horen dat het niveau van de ingediende amendementen hoog en erg goed is; met zijn allen hebben we het verkiezingsprogramma TK2021-2025 beter én duurzamer gemaakt!