Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 januari 2021

Klimaatlezingen D66 Delft in aanloop naar de verkiezingen

Met het coalitieakkoord van 2017 wist D66 het klimaatbeleid voor de Nederlandse politiek te agenderen en het stellen van klimaatdoelen tot kabinetsbeleid te maken. Doordat van meet af aan werd ingezet op participatie vanuit de samenleving kwam een sectorbreed overleg tot stand om het beleid af te stemmen en de maatregelen te implementeren.

Hoewel de klimaatdoelstellingen voor deze regeringsperiode niet werden gehaald, is het klimaat tot een integraal onderdeel geworden van het programma van de meeste partijen en is het de inzet van D66 om in de komende regeringsperiode door te pakken en te komen tot een ambitieus tijdpad met bijbehorende emissie-eisen en andere maatregelen waarmee daadwerkelijk een verschil kan worden gemaakt.

Klimaatlezingen

In het licht van recente rapporten van onder anderen het IPCC en de Deltacommissaris en de geconstateerde versnelling in de opwarming van de aarde, organiseert de Delftse Werkgroep Klimaat in samenwerking met de Themawerkgroep Duurzaamheid een reeks lezingen om klimaatwetenschappers en andere specialisten in de aanloop naar de verkiezingen van maart het woord te geven.

Met deze lezingen worden de laatste inzichten in klimaatverandering ontsloten en wordt onze leden en belangstellenden een inzicht geboden in de stand van zaken wat betreft onderzoek op het gebied van klimaatverandering, alsook van de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technieken om verdere opwarming tegen te gaan.

Klimaatadaptatie, watermanagement, de energie- en mobiliteitstransitie zullen aandacht krijgen, naast vraagstukken met betrekking tot de financiering van de energietransitie, klimaatleiderschap en -diplomatie alsook de wijze waarop draagvlak kan worden gecreƫerd voor de te nemen maatregelen. Daarbij zal worden bezien hoe we lering kunnen trekken uit de coronacrisis en constateren dat het denken over klimaat inmiddels tot een integraal onderdeel begint te worden van een nieuwe werkelijkheid waarin wij leven.

De lezingen zullen van 20 januari tot en met 10 maart wekelijks op woensdag plaatsvinden en via een livestream zijn te volgen. Na een introductie van drie kwartier tot een uur is er gelegenheid voor vragen en een discussie. De lezingen blijven na afloop beschikbaar via het Youtubekanaal van D66 Delft. Update: i.v.m. de avondklok is de aanvangstijd van de lezingen van 27 januari en 3 februari vervroegd naar 19:00.

De eerste lezing op woensdag 20 januari wordt gegeven door Michiel van den Broeke (hoogleraar Polaire Meteorologie aan de Universiteit Utrecht), en is getiteld “Het grote ijs”. Klik hier voor meer informatie over deze lezing. Je kunt het lezingenprogramma volgen door je aan te melden voor de wekelijkse programma-updates via deze link