Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 februari 2021

Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam zaterdag 13 februari 2021

Zaterdag 13 februari organiseerden we online via Zoom onze voorjaars-ALV, met vervolgens een event met inspirerende sprekers over de voedseltransitie en groene economie.

Algemene ledenvergadering: bestuurszaken

Na de opening om 14:00 door voorzitter Remko Zuidema wordt het verslag van de ALV van de zaterdagen 10 en 17 oktober 2020 ongewijzigd vastgesteld. Vervolgens presenteert algemeen secretaris Pepijn Wesselman het jaaroverzicht 2020  en de jaarplanning 2021 aan de ongeveer 45 aanwezigen. Penningmeester Luit Buurma leidt ons door de financiën van 2020, en geeft met de begroting een doorkijk naar 2021. Hierna is weer het woord aan algemeen secretaris Pepijn Wesselman, die de voorlopige resultaten van de ledenenquête presenteert. Met een response rate van ongeveer 20% (235 leden hebben de enquête volledig ingevuld) is er veel nuttig informatie bij de leden opgehaald; het bestuur gaat hiermee aan de slag.

De verkiezingen van nieuwe bestuursleden bestaat uit de bevestiging van drie kandidaten, waarvan er door de werkgroep Energie en Klimaat zijn aangedragen en één vanuit het bestuur als kandidaat. De door de werkgroep Energie en Klimaat aangedragen voorzitter Jan Engels wordt met algemene stemmen bevestigd door de leden. De secretaris van de werkgroep Floriske Deutman en kandidaat-bestuurslid communicatie Susanne van Suylekom worden met overgrote meerderheid gekozen door de ALV. Na dit heuglijke feit is het tijd voor een korte pauze.

Inhoudelijke sessie over de voedseltransitie en groene economie

Hoe bereiken we kringlooplandbouw, afdoende voedsel en hogere biodiversiteit binnen de grenzen van wat mensen, dierenwelzijn en een leefbare aarde nodig hebben? Welke wetten, regels en (belasting)verschuivingen gaan we dan invoeren? Wat hebben we dan verder nodig? En hoe gaan we dit bereiken in het politieke landschap? Hierover wordt gesproken door en met Willem Lageweg, oprichter en voorzitter van de Transitiecoalitie Voedsel. Aan de hand van een aantal thema’s neemt hij ons mee in de voedseltransitie – van landbouw en het overschakelen van dierlijke op plantaardige eiwitten tot true pricing. De slides van zijn presentatie zijn hieronder te downloaden. Daarna spreekt Tweede Kamerlid en kandidaat-Kamerlid Tjeerd de Groot over kringlooplandbouw. Demissionair Staatssecretaris van Financiën en kandidaat-Kamerlid Hans Vijlbrief praat de meer dan 60 digitaal aanwezigen bij over de vergroening van ons belastingstelsel. Het inhoudelijke deel wordt afgesloten door een discussie onder leiding van voorzitter Remko Zuidema van de drie sprekers over elkaars lezingen en met de Zoom-aanwezigen. Om 17:00 wordt de interessante sessie afgesloten.

20210213_Presentatie Willem Lageweg [Transitiecoalitie voedsel]