Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juli 2021

Fundament groen regeerakkoord gelegd door groene politieke netwerken

De zes groene netwerken van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Volt en VVD, samenwerkend in het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP), zijn 50 bouwstenen overeengekomen voor een duurzaam en groen regeerakkoord. Het bijgaande document ‘DoPP-Bouwstenen-voor-Duurzaam-Regeerakkoord-2021-2025 definitief’ biedt voorstellen op het gebied van onder andere energie, landbouw, wonen en economie.

Het DoPP vindt dat voor klimaat, biodiversiteit en groen economisch herstel iedere maand telt, ook voor het benutten van kansen. De groene netwerken van de politieke partijen laten met hun voorstel voor het regeerakkoord zien dat de verduurzaming van Nederland niet de vertragende factor hoeft te zijn bij de kabinetsformatie. Daarbij wil het DoPP hiermee het signaal afgeven dat je een brede ambitieuze coalitie op het gebied van duurzaamheid kunt bereiken.

Click voor Download: DoPP-Bouwstenen-voor-Duurzaam-Regeerakkoord-2021-2025 definitief

_________________________________________________________________

Linken naar publicaties hiervan:

Op site Duurzaam Ondernemen:

Fundament groen regeerakkoord gelegd door groene politieke netwerken

Op site Klimaatweb:

Fundament groen regeerakkoord gelegd door groene politieke netwerken

Bouwstenen voor een gezamenlijk groen regeerakkoord: “Samen kom je verder”

Op site NVRD: https://www.nvrd.nl/nieuwsberichten/2021/haagse-update-duurzaam-regeerakkoord

Op site Duurzaam team GroenLinks: https://milieunetwerk.groenlinks.nl/nieuws/duurzaamheidoverleg-politieke-partijen-presenteert-groen-regeerakkoord

Op site Duurzaam team PvdA: https://duurzaam.pvda.nl/nieuws/fundament-groen-regeerakkoord-gelegd-door-groene-politieke-netwerken/

Op site Volt Nederland: https://voltnederland.org/blog/volt-nederland-doet-mee-aan-het-duurzaamheidsoverleg-politieke-partijen

Op site LiberaalGroen VVD: https://www.liberaal-groen.nl/nieuws/bouwstenen-voor-het-duurzaam-regeerakkoord-2021-2025/

_________________________________________________________________

Redactionele noot:

Voor meer informatie neem contact op met:

Remko Zuidema (voorzitter D66 Duurzaam), tevens vertegenwoordiger DoPP, +316 4613 7157, voorzitter@d66duurzaam.nl

Bram Cool (voorzitter Liberaal Groen, VVD), +316 1978 1727, Bram.Cool@iese.net

Leen van den Oever (voorzitter CDA Duurzaamheidsnetwerk), +316 1436 4496, vandenoever@nibi.nl

Fons Janssen (voorzitter Volt Groen), +316 2519 7680, fons.janssen@volteuropa.org

Titia van Leeuwen (voorzitter GroenLinks Milieunetwerk), +316 4134 2211, t.vanleeuwen@inter.nl.net

Bas Roels (voorzitter PvdA duurzaam), +316 5391 1994, voorzitter@pvdaduurzaam.nl