Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 juli 2021

Frisse lucht nu opgenomen in de vier belangrijkste adviezen om verspreiding van covid te voorkomen

Op 13 juli 2021 heeft het kabinet een vierde basisregel toegevoegd: het ‘zorgen voor frisse lucht’. 14 maanden na onze analyse en advies was het de hoogste tijd om de uitgebreide wereldwijde wetenschappelijk bewijzen niet langer te ontkennen. Die eerdere oproep van de thema-afdeling Duurzaam in mei 2020 was nog aan dovemansoren gericht.

Daarbij zijn in de Nederlandse media de vele inhoudelijke vragen die D66-Kamerlid Jan Paternotte de afgelopen paar maanden heeft ingediend met de hulp van ondergetekenden onderbelicht gebleven. Een week voor het toevoegen van ventilatie als vierde basisregel is een voorstel om meer te investeren in ventilatie op basisscholen juist NIET aangenomen. Dat is vooral vervelend omdat in de zomervakantie de meeste onderhoudswerkzaamheden in scholen kunnen plaatsvinden zonder dat de kinderen en docenten daar overlast van ervaren. Dat verdient een heroverweging om scholen beter voor te bereiden op een leven met corona dit najaar.

Praktijkonderzoek ventilatie

Eerder was vanuit de TU/e i.s.m. de ArenA al praktijkonderzoek gepubliceerd over ventilatie, waarbij de invloed van het weer op de verspreiding van aerosolen groter blijkt dan het verdelen van toeschouwers in het stadion of de aanwezigheid van zogenoemde ‘superverspreiders’, mensen die significant meer druppeltjes uitstoten dan gemiddeld.

Het RIVM vermeldt ventilatie nu expliciet als middel in het voorkomen van ziek worden. Daarbij vindt op dit moment nog veel verdiepend onderzoek plaats over het hoe – en de beïnvloeding daarvan verder uit te zoeken. In andere landen waren al veel eerder ventilatiemaatregelen van kracht. Zie hier bijvoorbeeld.

Opstellers en contactpersonen binnen D66 zijn Atze Boerstra en Remko Zuidema.