Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 oktober 2021

Webinar Financiering transformatie particulier woningbezit: toch gebouwgebonden?

Gebouwgebonden Financiering is kernonderdeel van het Klimaatakkoord en een middel om te komen tot verduurzaming van de Nederlandse woonvoorraad. Inmiddels kan het en gebeurt al op kleine schaal. En nu?

Onderzoek van de Hogescholen Utrecht en Avans laten zien wat daarbij wel kan en met welke oplossingsrichtingen: Download Verduurzamen (Gespikkeld) Woningbezit

Bewoners motiveren te investeren in verduurzaming, tegelijk stijgende maandlasten voorkomen (kostenvereffening met de besparing in energielasten) en bij verhuizing blijft de aflossing aan de volgende bewoner die ook het energierekening voordeel heeft. De lening blijft aan de woning -het onderpand van de lening- plakken en niet aan de bewoner/ eigenaar.

Eind 2020 maakte minister Kajsa Ollongren (Wonen) bekend niet door te willen gaan met de (commerciële) Gebouwgebonden Financiering (niet gebonden aan een persoon, maar aan een gebouw of onderpand). Het middel om de gebouwde ruimte te verduurzamen werd als ‘te ingewikkeld en te duur’ beschouwd. Is dat zo?

Er is een 4-tal sprekers uitgenodigd, die dieper op de materie in zullen gaan: Jeroen Pels (Triodos Bank), Jan Engels (Klimaatverbond Nederland), Richard van Rooij (De Woonpas) en Stef Röell & Jolein Schorel (EBU). Vervolgens is er een discussieforum, waarbij de leden van de Werkgroep ook vragen kunnen stellen dan wel hun visie geven.

Achtergronden:

Jeroen Pels van de Triodos Bank:

Triodos Bank is altijd warm pleitbezorger geweest van Gebouwgebonden Financiering, maar is bovendien als eerste en enige geldverstrekker in Nederland, die de maximale leennormen afhankelijk heeft gemaakt van de totale woonlasten (energie + hypotheeklast); een benaderingswijze die steeds meer bijval krijgt van toezichthouders en de sector. Triodos pleit voor systemische oplossingen en waarschuwt voor ongereguleerde symptoom-bestrijdingsmiddelen.

Enkele interessante Links:

Jeroen Pels (Triodos Bank) reageert op kabinetsbesluit gebouwgebonden financiering (banken.nl)

Energieslurpend huis kopen? Dan geen volledige hypotheek bij Triodos Bank | Trouw

Jan Engels van Klimaatverbond Nederland

De energietransitie heeft alleen maar kans van slagen als ze realiseerbaar, betaalbaar en rechtvaardig is. Iedereen moet mee opdat onze woningen en wijken CO2-vrij worden. Dit is naast een technische en economische, vooral een sociale opgave. Op dit moment is er een top-down benadering (Klimaatakkoord), waarin de opgave beschreven is. Ook is er een bottom-up ontwikkeling van actieve bewoners die aan de slag gaan met het verduurzamen van hun woningen en leefomgeving. Wat ontbreekt is een maatschappelijke energie-dienstenorganisatie, die in staat is om hiertussen de brug te slaan.

Richard van Rooij van De Woonpas

De gemeente als schakel in de aflossing van de verduurzaming lening via de baatbelasting is onderdeel van een totaal ontzorgingsconcept voor particulier eigenaren, verhuurders (corporaties) en huurders. De uitleg in deze video’s:

Vanuit bewoners: https://www.youtube.com/watch?v=pIZatNnvxQc

Vanuit gemeenten: https://www.youtube.com/watch?v=T4GfOJHKUw0

Stef Röell en Jolein Schorel van EBU

Verduurzaming van woningen aantrekkelijk voor iedereen: De verduurzaming van de bestaande private woningvoorraad gaat niet snel genoeg. Voor veel woningeigenaren is verduurzaming niet aantrekkelijk of financieel niet haalbaar. Via een objectgebonden verduurzamingsdienst kunnen deze obstakels worden weggenomen. Door prestatie eisen op te nemen in de dienstovereenkomst weet de woningeigenaar dat de energieprestatie (inclusief noodzakelijk beheer en onderhoud) is geborgd tegen een verantwoorde prijs. Het instrument ontzorgt woningeigenaren zo volledig en is om die reden voor hen aantrekkelijk. Marktpartijen zijn geïnteresseerd en willen graag dergelijke diensten aanbieden. Er is een business case voor de dienst en partijen willen dit graag verder ontwikkelen. Daarvoor is van belang dat juridische onzekerheden worden weggenomen en wet- en regelgeving dusdanig wordt toegepast of ingericht dat deze ontwikkeling wordt gestimuleerd. Voor snelle opschaling is daarnaast van belang dat dienstaanbieders worden ondersteund bij het verkrijgen van financiering die zij nodig hebben om hun verduurzamingsdiensten te kunnen leveren.