Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 december 2021

Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam maandag 18 oktober 2021

Maandagavond 18 oktober organiseerden we online via Zoom onze najaarsledenvergadering.

Tijdens het openingswoord staat voorzitter Remko Zuidema stil bij het overlijden van Dirk Zijp. Dirk was jarenlang bestuurslid en een drijvende kracht van de thema-afdeling. Jarenlang hebben de bestuursvergaderingen bij hem thuis plaatsgevonden. Helaas is hij 16 juli op 76-jarige leeftijd overleden. Remko kondigt aan dat we hem later uitgebreid zullen eren middels een bijeenkomst in 2022.

Na de opening wordt het verslag van de ALV van 13 februari 2021 ongewijzigd vastgesteld. Hierna wordt Petra van Bommel, de nieuwe secretaris van de werkgroep Duurzame Economie voorgesteld aan de leden.

Vervolgens worden er een viertal moties voor congres C114 besproken.

Bij alle moties ontstaat er een goede discussie tussen de indieners en de aanwezige leden, wat uiteindelijk leidt tot inhoudelijke dan wel tekstuele verbeteringen van de moties. Uiteindelijk worden alle vier de moties aangenomen, wat betekent dat ze namens de thema-afdeling worden ingediend voor congres C114. Nadat de leden erop worden gewezen dat er meer duurzame moties zijn waarover gestemd kan worden in MijnD66.nl, wordt de vergadering om 21:30 afgesloten.

 

Naschrift: tijdens het (online) congres C114 worden drie van de vier moties aangenomen, alleen de motie “Klimaatinkomen voor een eerlijke transitie zonder klimaatarmoede” wordt verworpen.