Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 juni 2022

Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam woensdag 2 maart 2022

Op woensdagavond 2 maart organiseerden we online via Zoom de ledenvergadering van dit voorjaar, met op de agenda verschillende bestuurszaken, en een inhoudelijk deel over de rol van gemeenten in de energie- en warmtetransitie.

Bestuursverkiezingen en benoemingen

Na een kort openingswoord door voorzitter Remko Zuidema wordt het verslag van de ALV van 18 oktober 2021 ongewijzigd vastgesteld. Hierna volgen de bestuursverkiezingen en benoemingen. Remko was aftredend en herkiesbaar, en er kon worden gestemd via MijnD66 – met 51 voor en 3 tegen is Remko opnieuw verkozen tot voorzitter voor een periode van drie jaar. Voordat de stemming voor de functies van politiek secretaris wordt geopend, krijgen de drie kandidaten (Thomas Ietswaart, Maarten Mennes en Peter Vergers) de kans om zich aan de leden te presenteren [red.: na de ALV worden via een online stemming via MijnD66 de twee eerstgenoemden verkozen tot politiek secretaris].

Frank Nouws is bij de verkiezingen van de werkgroep Circulaire Economie herkozen als voorzitter, en hij wordt opnieuw benoemd als lid van de thema-afdeling. Dit gebeurt ook met Marleen van der Meulen, nadat zij en Tom Kuhlman herkozen zijn als respectievelijk voorzitter en secretaris van de werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit. Tot slot wordt er nog afscheid genomen van politiek secretarissen Mark Uildriks, Cyrille Gijbels-Janssen, liaison Europa Patrick de Kort en bestuurslid communicatie Susanne van Suylekom.

Vervolgens is het woord aan Luit Buurma, die de leden meeneemt door het financieel jaaroverzicht, en de begroting voor 2022. Het nieuwe beleid vanuit landelijk is een maximum plafondbedrag van €2500 per jaar dat binnen de thema-afdeling wordt verantwoord. Secretaris Pepijn Wesselman gaat kort in op de activiteiten van het afgelopen jaar, en wat er op de planning staat en de ambities zijn voor 2022. Als laatste onderdeel voor de pauze wordt er ingegaan op de wijzigingsvoorstellen van het landelijk bestuur die voor zouden komen te liggen op C114, maar door de leden van de agenda zijn gehaald. Het is echter de verwachting dat deze wijzigingen alsnog aan bod komen tijdens C115, en als ze worden aangenomen wordt het voor thema-afdelingen (door wijzigingsvoorstel #33) moeilijker om moties en amendementen in te dienen op congressen.

De rol van gemeenten in de energie- en warmtetransitie

Na de pauze volgt er een interessant inhoudelijk deel met twee sprekers. Martijn Messing (Secretaris programma sociale innovatie in Energie, een samenwerking tussen de Provincie Noord Brabant en Enexis) pleit ervoor dat gemeenten meer de regie nemen, en geeft drie praktijkvoorbeelden: eentje met voorstellen voor het aanpakken van energie-armoede, daarna gaat hij in op een project met collectieve warmtevoorziening, het Fabriekskwartier in Tilburg, en tot slot laat hij de burenregeling van de windmolens langs de A16 zien. Zijn presentatie is hier te downloaden.

De volgende spreker is Jan Engels, die (naast voorzitter van de werkgroep Energie en Klimaat) projectleider Woon- en Leefomgeving is bij Klimaatverbond Nederland. Hij gaat dieper in op welke opgave gemeenten hebben en wat dat voor hun rol betekent – en over welk instrumentarium gemeenten beschikken. Zijn presentatie is hier te downloaden.

Na de levendige presentaties volgt er ook een inspirerende, levendige discussie, welke laat zien dat onze thema-afdeling erg betrokken zijn. Helaas komt aan alle goeds een eind, en wordt de vergadering om 22:00 gesloten.