Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 juni 2022

Verslag Symposium Fit for 55: “Groei is onmogelijk als we het niet duurzaam doen”

Op 14 juli 2021 – met een aanvulling in december 2021 – heeft de Europese Commissie een pakket aan maatregelen voorgesteld om het EU-beleid inzake klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen in lijn te brengen met het nieuwe doel om 55% minder broeikasgasemissies uit te stoten in 2030. Het zogeheten ‘Fit for 55’ pakket (FF55).

FF55 is één van de grootste wetgevingspakketten uit de historie van de EU. Met FF55 wil de EU ervoor zorgen dat het doel ook gehaald wordt. Hiervoor gaan veel bestaande Europese richtlijnen en verordeningen op de schop om ze zodoende ‘Fit for 55’ te maken. Het wetgevingspakket is gepresenteerd als een nauw met elkaar verweven reeks aan voorstellen. In deze factsheet van de Europese Commissie wordt die samenhang mooi afgebeeld. Maar wat staat er nu precies in? Wat betekent dit voor het Nederlandse klimaatbeleid? En hoe stuur je hierop als lid van de Tweede Kamer? Op deze vragen werd ingegaan tijdens het symposium dat zaterdagmiddag 14 mei werd georganiseerd door de thema-afdelingen Duurzaam en Europa. (NB: vanwege de Russische invasie van Oekraine heeft de Europese Commissie ook REPowerEU gelanceerd, met bijbehorend factsheet.)

Groei is onmogelijk als we het niet duurzaam doen

Voor een goedgevulde zaal neemt na het openingswoord van Remko Zuidema (voorzitter thema-afdeling Duurzaam), Robin van Leijen (penningmeester van de thema-afdeling Europa) de aanwezigen in vogelvlucht mee door het wetgevingspakket van meer dan 10.000 (!) pagina’s. (Zijn presentatie is hier te downloaden.) Hierna geeft moderator Mendeltje van Keulen de gelegenheid aan voormalig Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy en huidig Tweede Kamerlid Raoul Boucke, om zich te introduceren en te reflecteren op de duurzame ontwikkelingen in de EU. Gerben-Jan merkt daarbij op dat de Green Deal is ook een groeiagenda is, en dat dat aspect vaak onderbelicht is. Hij stelt: “Groei is onmogelijk als we het niet duurzaam doen.”

Gerben-Jan en Raoul gaan in op diverse vragen vanuit het publiek, waarbij Raoul ook ingaat op hoe de Tweede Kamer omgaat met het Fit for 55 pakket. Gerben-Jan ziet hoe zwaar de opgave is, maar ziet ook mogelijkheden: “We zijn echter nog te weinig bezig met hoe de industrie er over 10 tot 15 jaar uitziet. Tesla was de disruptie voor de auto-industrie die nodig was. Dat kan ook in andere sectoren gebeuren.” En Raoul sluit af: “De EU is een reus die zich als een dwerg gedraagt. Met het Fit for 55 pakket is het nu een reusje.”

https://twitter.com/VanLeijenRobin/status/1525503250174291968

Tijdens de borrel na afloop wordt er nog lang over doorgepraat op het zonnige dakterras van ANNE.