Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 juli 2022

Vacature voorzitter werkgroep Energie en Klimaat

De werkgroep Energie en Klimaat bestaat uit c.a. 375 betrokken D66’ers die zich bezig houden met het vormgeven van effectief beleid voor het verduurzamen van de energievoorziening. Eén van de belangrijkste doelen is het zoveel mogelijk beperken van klimaatverandering. We delen onze inzichten met D66-politici die energie en klimaat in hun portefeuille hebben. Ook draagt de werkgroep bij aan energie- en klimaatparagrafen van D66-verkiezingsprogramma’s.

Huidig voorzitter Jan Engels heeft vanwege drukke werkzaamheden besloten zijn functie neer te leggen. Leden van de werkgroep hebben tot 7 september de mogelijkheid om zich verkiesbaar te stellen. De kandidaten kunnen zich presenteren tijdens de werkgroepvergadering van woensdag 14 september, waarna er een digitale stemming plaats zal vinden.

Wie zoeken we?
  • Je hebt gedegen kennis van de hierboven omschreven thema’s.
  • Je wilt met veel plezier en passie werken om deze thema’s hoog op de agenda van D66 te houden.
  • Je bent een verbinder, je enthousiasmeert vrijwilligers en kan hen effectief aansturen.
  • Je bent flexibel in je tijd en werkzaamheden.
  • Je bent op 1 augustus lid van de werkgroep Energie en Klimaat, d.w.z. als zodanig aangemeld op Mijnd66.nl.
Wat ga je doen?
  • Je bent verantwoordelijk voor het, samen met de werkgroep, opstellen en uitrollen van het jaarplan van de werkgroep.
  • Circa 12 keer per jaar de agenda van de werkgroep vergadering voorbereiden en voorzitten.
  • Fungeren als aanspreekpunt voor diverse gremia binnen onze partij omtrent onderwerpen rondom energie en klimaat. Het gaat hierbij om (thema)afdelingen, volksvertegenwoordigers, bestuurders en individuele leden.
  • Tevens maak je als voorzitter van de werkgroep ook deel uit van het bestuur van de thema-afdeling Duurzaam.
  • De tijdsbesteding is variabel maar houd rekening met ongeveer 4 uur per week of 16 uur per maand.
Inlichtingen en sluitingsdatum kandidaatstelling

Heb je belangstelling voor deze functie? Geïnteresseerde leden van de werkgroep kunnen zich tot en met woensdag 7 september, 23:30 uur, kandideren via MijnD66.nl (via Stemmingen -> openstaande vacatures). Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij werkgroepsecretaris Floriske Deutman (wek@d66duurzaam.nl) of algemeen secretaris Pepijn Wesselman (secretaris@d66duurzaam.nl). Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Jan Engels (jan.engels@kpnmail.nl).

NB: bestuursfuncties binnen D66 zijn onbezoldigd. De bestuursfunctie betreft een nevenfunctie naast werk of opleiding.