Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 oktober 2022

Klimaatlezing George Marshall: How do we build the public mandate for strong climate action?

In het licht van recente rapporten van onder andere het IPCC en de Deltacommissaris en de geconstateerde acceleratie in de opwarming van de aarde, vindt er een lezingenreeks over klimaat in plaats. Met lezingen door wetenschappers en andere specialisten wordt kennis en kunde op het gebied van klimaatverandering ontsloten, en wordt onze leden en belangstellenden een inzicht geboden in de stand van zaken wat betreft onderzoek op het gebied van klimaatverandering, alsook van de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technieken om verdere opwarming tegen te gaan.

Voor de 13e klimaatlezing werd op initatief van Thomas Peutz (voorzitter van de Delftse Werkgroep Klimaatmitigatie & Adaptatie) George Marshall uitgenodigd om te spreken over maatschappelijke betrokkenheid en klimaatbeleid.

George Marshall en Climate Outreach

George Marshall is een van Europa’s toonaangevende specialisten op het gebied van communicatie over klimaatverandering, en is de oprichter van de in Oxford gevestigde Climate Outreach, met partners en klanten, waaronder de Wereldbank, IPCC, VN, meer dan 20 universiteiten, de meeste grote milieuorganisaties en 17 regeringen. Hij heeft grote onderzoeksprojecten geleid in India, Canada, Australië en in Noord-Afrika en is de auteur van het boek ‘Don’t Even Think About It: Why our Brains are Wired to Ignore Climate Change’ over onze complexe psychologische reacties op klimaatverandering . The Guardian noemde het “het belangrijkste boek dat de afgelopen jaren over klimaatverandering is gepubliceerd” en het tijdschrift Esquire noemde het een van de 15 “essentiële boeken” over klimaatverandering aller tijden.

Klimaatlezing: How do we build the public mandate for strong climate action?

Woensdagavond 26 oktober verzamelden de spreker, organisatoren en enkele geïnteresseerde leden zich in de Van Mierlo zaal op het Landelijk Bureau in Den Haag, terwijl enkele tientallen anderen online deelnamen via Zoom. George Marshall betoogde aan de hand van “waarom, wat, wie, wanneer en hoe”-vragen in zijn presentatie (de slides van de presentatie zijn hier te downloaden, en de gehele lezing is hier terug te kijken) dat brede publieke betrokkenheid — hoewel consequent over het hoofd gezien en ondergefinancierd — een essentieel aspect van klimaatbeleid is. Op basis van 20 jaar ervaring en een grote hoeveelheid internationaal onderzoek en casestudies, stelde hij dat de principes van engagement goed worden begrepen, maar dat ze nu op grote schaal moeten worden geïmplementeerd als we onze klimaatdoelstellingen willen bereiken. Goede en juiste communicatie is daarvoor een belangrijke en onontbeerlijke voorwaarde.

Na de passievolle presentatie ging George dieper in op de materie aan de hand van vragen ter plaatse uit de zaal en online vragen uit de chat in Zoom tijdens het Q&A gedeelte van de lezing. We kunnen terugkijken op een inspirerende avond met een passievolle spreker.