Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 13 november 2022

Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam zondag 16 oktober 2022

Op zondagavond 16 oktober organiseerden we online via Zoom de ledenvergadering van dit najaar, met op de agenda hoofdzakelijk het bespreken van moties ten behoeve van Congres 116 in Rotterdam.

Bestuursverkiezingen en moties

Na een kort openingswoord door voorzitter Remko Zuidema wordt het verslag van de ALV van 2 maart ongewijzigd vastgesteld. Ronald Buijsse is bij de verkiezingen van de werkgroep Energie en Klimaat verkozen als voorzitter, en hij wordt tijdens de ALV benoemd als bestuurslid van de thema-afdeling. Vervolgens wordt de notitie platform thema-afdelingen besproken. Dit is een startnotitie die gezamenlijk is opgesteld door de thema-afdelingen, waarbij de taken van thema-afdelingen worden benoemd (zoals bijvoorbeeld het betrekken van de leden van D66 bij het bepalen van de visie en standpunten van D66, en het stimuleren en faciliteren van de discussie over diverse onderwerpen binnen de partij) en hoe het bevordert kan worden hoe thema-afdelingen deze taken goed kunnen uitvoeren:

 1. Geef thema-afdelingen een prominente rol bij de totstandkoming van de verkiezingsprogramma’s voor landelijke en Europese verkiezingen.
 2. Betrek thema-afdelingen en geef meer verantwoordelijkheid bij de besluitvorming binnen D66.
 3. Geef thema-afdelingen een heldere plaats in de organisatie van D66 en zorg voor efficiënte en aansprekende communicatie naar de leden.

Hierna worden er een tiental moties besproken om namens de thema-afdeling in te dienen op Congres 116 in Rotterdam op 19 november:

 • DZ.APM116.1 Steun voor versnelling plannen kernenergie
 • DZ.PM116.1 Steun voor actiever inzetten realisatie CCS infrastructuur
 • DZ.PM116.2 Verbod op nep-groene waterstof
 • DZ.PM116.3 6 procent voor klimaat
 • DZ.PM116.4 Gelijkstroom (DC) micronetten in het elektriciteitssysteem
 • DZ.PM116.5 Warmteschap (warmte-energiegemeenschap of -coöperatie) opnemen in de wet collectieve warmtevoorziening (WCW)
 • DZ.PM116.6 Burgerberaad voor Groningen
 • DZ.PM116.7 Regulerende energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) – vlaktax
 • DZ.PM116.8 Toevoegen internationaal klimaatplan aan de Klimaatwet
 • DZ.PM116.9 Verhoogde urgentie aan de grondstoffentransitie

Door de wijzigingen in het nieuwe huishoudelijk reglement is de procedure voor thema-afdelingen moeilijker geworden; er is nu een proces-verbaal nodig met minimaal 0,125% van de stemgerechtigde leden van D66 – voor C116 is dit vastgesteld op 34. Omdat de procedure een online stemming vereist, is deze ook langer geworden – hierdoor is de stemming al gestart op het moment van de ALV, en kunnen de moties inhoudelijk worden besproken, maar er kunnen alleen tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd. Desalniettemin vindt er goede inhoudelijke en levendige discussie plaats tussen de leden, en wordt om 21:30 de vergadering afgesloten.


Naschrift: bij de online stemming van de thema-afdeling worden alle moties aangenomen. Zes moties worden voor het Congres digitaal in stemming gebracht, en tijdens Congres C116 worden de twee moties die plenair worden besproken helaas verworpen. Eén motie is door verwarring in de communicatie met de besluitvormingscommissie niet ingediend (Burgerberaad voor Groningen) en één motie is teruggetrokken (Steun voor versnelling plannen kernenergie).

Digitale stemming:

 • Regulerende energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) – vlaktax
 • Toevoegen internationaal klimaatplan aan de Klimaatwet
 • Warmteschap (warmte-energiegemeenschap of -coöperatie) opnemen in de wet collectieve warmtevoorziening (WCW)
 • Gelijkstroom (DC) micronetten in het elektriciteitssysteem
 • Steun voor actiever inzetten realisatie CCS infrastructuur
 • Verhoogde urgentie aan de grondstoffentransitie

Plenair behandeld tijdens Congres 116:

 • PM116.07 – Verbod op nep-groene waterstof: verworpen
 • PM116.06 – 6 procent voor klimaat: verworpen