Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 februari 2023

Penningmeester gezocht!

Na zes jaar zitten de twee bestuurstermijnen van penningmeester Luit Buurma er helaas op. Hij is aftredend tijdens de voorjaars-ALV. Leden van de thema-afdeling hebben de mogelijkheid om zich (conform ons huishoudelijk reglement) verkiesbaar te stellen. Het huidige bestuur van de thema-afdeling Duurzaam bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, twee politiek secretarissen en de voorzitters van de werkgroepen.

Wat ga je doen?
  • Circa 8 keer per jaar deelnemen aan de bestuursvergadering. Het bestuur vergadert meestal online, en komt twee keer per jaar samen in Utrecht.
  • Beheer van de financiën (met behulp van een eenvoudig kasboek).
  • Mede organiseren van ledenvergaderingen en evenementen van de thema-afdeling Duurzaam.
  • Tijdsbesteding is variabel: er zijn weken met weinig en veel activiteit, maar gemiddeld enkele uren per week.
Wat breng je mee?

Om deze functie uit te kunnen voeren, vragen we dat je:

  • Lid bent van D66 en de thema-afdeling Duurzaam.
  • Plezier beleeft aan het bijhouden en regelen van financiën.
  • Plezier beleeft aan algemeen bestuurswerk, zoals het organiseren van activiteiten.
  • Flexibel bent in je tijd en werkzaamheden.
  • Affiniteit hebt en bekend bent met diverse duurzaamheidsthema’s.
Inlichtingen

Kandidaten kunnen zich tot en met zondag 12 maart, 23:30 uur, kandideren via MijnD66.nl (via het tabblad Stemmingen -> openstaande vacatures). Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze secretaris Pepijn Wesselman (secretaris@d66duurzaam.nl), of zittend penningmeester Luit Buurma (penningmeester@d66duurzaam.nl).

Over de thema-afdeling Duurzaam

De afgelopen jaren is de denktank met met dan 1400 leden uitgegroeid tot de grootste thema-afdeling van D66, met een erkende invloed op de inhoudelijke duurzaamheidskoers en duurzaamheids-innovatieambitie van de partij. In verkiezingsprogramma’s op alle schaalniveaus staan plannen en ideeën uit dit expert-netwerk. Op de website vind je veel visiedocumenten, factsheets, werkgroepdocumenten, jaarverslagen, moties en amendementen, en verslagen van subsessies op congressen en thema-afdelingsbijeenkomsten: https://duurzaam.d66.nl/

De thema-afdeling Duurzaam heeft als missie om duurzaamheid te verankeren in de politiek van D66; lokaal, regionaal, landelijk en Europees.

Er zijn zes werkgroepen actief: 1) Energie en Klimaat, 2) Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit, 3) Circulaire Economie, 4) Duurzame Economie 5) Dierenwelzijn en 6) Wonen. Enkele werkgroepen zijn in samenwerking met andere thema-afdelingen. Daarnaast zijn er groepen rond de thema’s Water en Maritiem actief.

Elke werkgroep opereert zelfstandig en werkt aan concrete visies op haar thema. Dit vormt de input voor D66 verkiezings- en beleidsprogramma’s. De voorzitters van de werkgroepen vormen tezamen met de bestuursvoorzitter, secretaris, penningmeester en twee politiek secretarissen het bestuur.

De tijdsbesteding is variabel maar houd rekening met ongeveer 4 uur per week of 16 uur per maand. Rondom themabijeenkomsten of D66-congressen is het drukker, op andere moment juist rustiger.

NB: bestuursfuncties binnen D66 zijn onbezoldigd. De bestuursfunctie betreft een nevenfunctie naast werk of opleiding.