Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 maart 2023

Politiek secretaris gezocht!

Kun jij organisaties structuur geven en wil je graag bijdragen aan een nog daadkrachtiger duurzaam politiek beleid in Nederland? Vind je dat de duurzaamheidstransitie sneller kan en wil je daar jouw vaardigheid en kunst van het organiseren aan besteden voor de komende spannende politieke periode? Reageer dan op deze vacature, want de thema-afdeling Duurzaam is op zoek naar jou!

Waarom een politiek secretaris?

De thema-afdeling Duurzaam heeft een start gemaakt met het opzetten van een netwerk voor lokale en regionale politici. Dat willen we graag verder uitbouwen, om nog meer lokale duurzame D66’ers samen te brengen en daar ook de waterschappen aan toe te voegen. De thema-afdeling bestaat uit meer dan 1400 leden, waaronder wetenschappers, ondernemers, consultants, experts bij ngo’s, docenten, projectleiders, en tevens politici als raadsleden, Statenleden, wethouders, gedeputeerden en Kamerleden. Nu is het tijd om de verbindingen met lokale en regionale politici te versterken en meer structuur te geven. Daarvoor is de thema-afdeling op zoek naar nieuw talent. Wij zijn op zoek naar een nieuwe politiek secretaris, voor het lokaal-regionaal netwerk van het bestuur.

Let op: dit is een duo-functie. Je vervult de functie samen met Thomas Ietswaart, die ongeveer een jaar politiek secretaris is.

Waar zoeken we naar?
  • Ervaring en netwerk in de duurzaamheidssector.
  • Iemand die met veel plezier en passie wil werken om op het thema duurzaamheid lokaal en regionaal resultaat te bereiken.
  • Iemand die het een uitdaging vindt om sterke netwerkverbindingen op te bouwen en een nieuwe organisatiestructuur van lokale en regionale politici, bestuurders, beleidsmedewerkers en experts uit te bouwen.
Wat houdt de functie in?
  • Circa 8 keer per jaar deelnemen aan de bestuursvergadering. Het bestuur vergadert meestal online, en komt twee keer per jaar samen in Utrecht.
  • Een jaarplan maken en uitvoeren, en tijdens de bestuursvergaderingen van D66 Duurzaam voorleggen, vaststellen en verder uitwerken.
  • Aanleggen en beheren van een ‘tweede ring’ netwerk met een ‘tweede ring lokale, regionale politici’ en een ‘tweede ring lokaal professioneel ondernemers, ngo’s en kennisinstellingen’, in samenwerking met het landelijk bureau en met de regionale afdelingen en grote steden van D66.
  • Organiseren van meetups. Bij voorkeur 2x bij het landelijk congres en 2x voorafgaand aan de ALV van de thema-afdeling.
  • Tijdsbesteding is variabel: er zijn weken met weinig en veel activiteit, maar gemiddeld enkele uren per week.
Meer informatie over de functie-inhoud

Als politiek secretaris ben je een spil en communicator, iemand die houdt van het opbouwen van groeiende organisaties om elan een gezicht te geven en samen toe te werken naar een gemeenschappelijk doel.

Je werkt als spil tussen de duurzaamheidsdenktank van D66, lokale en regionale politici (raadsleden, Statenleden, wethouders, gedeputeerden), en de landelijke partijorganisatie van D66. Je versterkt het netwerk van de thema-afdeling en zorgt dat kennis en ervaring op versneld tempo doorstroomt door de partij. Dit doe je niet alleen maar samen met een ervaren politiek secretaris in een duo-functie.

Je hebt vrijheid om in overleg met de andere politiek secretaris zelf plannen, bijeenkomsten en materialen te ontwikkelen. Zo geef je zelf invulling aan de functie. Voorbeelden van inhoudelijke speerpunten zijn: energietransitie in wijken, de CO2-neutrale gemeente, circulaire bedrijventerreinen, stadslandbouw, de stikstofproblematiek. In al deze onderwerpen zoeken lokaal-regionale politici en andere betrokkenen (bottom-up) naar kennisuitwisseling over regels, wetten en subsidies die volgens lokale D66’ers zouden moeten veranderen.

Wil jij een bijdrage leveren aan een stevige profilering van duurzaamheid binnen D66 en een goed opgebouwd netwerk van bestuurders en politici tussen gemeente, provincie en de lokale en regionale afdelingen?  Ben jij goed in het verbinden van experts en netwerkers, en kun je zelf goed organiseren? Meld je dan aan als kandidaat! Vrouwen worden nadrukkelijk verzocht om te solliciteren. Voor hen is tevens het D66 Els Borst Netwerk beschikbaar als relatienetwerk voor vrouwen die actief zijn in de politiek.

Inlichtingen

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze secretaris Pepijn Wesselman (secretaris@d66duurzaam.nl), of de zittende politiek secretaris Thomas Ietswaart (politieksecretaris@d66duurzaam.nl).

Over de thema-afdeling Duurzaam

De afgelopen jaren is de denktank uitgegroeid tot de grootste thema-afdeling van D66, met een erkende invloed op de inhoudelijke duurzaamheidskoers en duurzaamheids-innovatieambitie van de partij. In verkiezingsprogramma’s op alle schaalniveaus staan plannen en ideeën uit dit expert-netwerk. Op de website vind je veel visiedocumenten, factsheets, werkgroepdocumenten, jaarverslagen, moties en amendementen, en verslagen van subsessies op congressen en thema-afdelingsbijeenkomsten: https://duurzaam.d66.nl/

De thema-afdeling Duurzaam heeft als missie om duurzaamheid te verankeren in de politiek van D66; lokaal, regionaal, landelijk en Europees.

Er zijn zes werkgroepen actief: 1) Energie en Klimaat, 2) Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit, 3) Circulaire Economie, 4) Duurzame Economie 5) Dierenwelzijn en 6) Wonen. Enkele werkgroepen zijn in samenwerking met andere thema-afdelingen. Daarnaast zijn er groepen rond de thema’s Water en Maritiem actief.

Elke werkgroep opereert zelfstandig en werkt aan concrete visies op haar thema. Dit vormt de input voor D66 verkiezings- en beleidsprogramma’s. De voorzitters van de werkgroepen vormen tezamen met de bestuursvoorzitter, secretaris, penningmeester en twee politiek secretarissen het bestuur.

De tijdsbesteding is variabel maar houd rekening met ongeveer 4 uur per week of 16 uur per maand. Rondom themabijeenkomsten of D66-congressen is het drukker, op andere moment juist rustiger.

NB: bestuursfuncties binnen D66 zijn onbezoldigd. De bestuursfunctie betreft een nevenfunctie naast werk of opleiding.