Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 april 2023

Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam zaterdag 18 maart 2023

Zaterdagmiddag 18 maart kwamen diverse thema-afdelingsleden naar The Green House in Utrecht voor de ledenvergadering van dit voorjaar, met op de agenda verschillende bestuurszaken, en het bespreken van moties ten behoeve van Congres 117, op 13 mei a.s. in Amsterdam.

Financiën, jaarverslag en Brusselreis

Na een kort openingswoord door voorzitter Remko Zuidema wordt het verslag van de ALV 16 oktober 2022 ongewijzigd vastgesteld. Vervolgens is het woord aan penningmeester Luit Buurma, die de leden meeneemt door het financieel jaaroverzicht, en de begroting voor 2023. Secretaris Pepijn Wesselman gaat kort in op de activiteiten van het afgelopen jaar, en wat er op de planning staat en de ambities zijn voor 2023. Vervolgens wordt er verslag gedaan van het bezoek op 17 maart aan Samira Rafaela en haar team, georganiseerd vanuit D66 Haarlemmermeer en Stichting Gierzwaluw Toren Lisserbroek met ondersteuning van de thema-afdeling Duurzaam. Het doel van de Brusselreis was snappen hoe “Brussel” werkt en het bespreken van inhoudelijke thema’s: Ecocide[1] en rechtszekerheid voor de natuur.

Groepsfoto deelnemers Brusselreis met Europarlementariër Samira Rafaela.

Bestuursverkiezingen en moties

Penningmeester Luit Buurma is aftredend en niet herkiesbaar; Dirk van Zijl heeft zich kandidaat gesteld, en de ALV stemt per acclamatie in met zijn benoeming als nieuwe penningmeester. Maarten Mennes heeft zijn taken als politiek secretaris neergelegd, maar hiervoor heeft nog geen nieuwe kandidaat gemeld.

Hierna worden er een negental moties besproken om namens de thema-afdeling in te dienen op Congres 117 in Amsterdam op 13 mei:

 • DZ.PM117.1 Afbouw subsidie op fossiele brandstoffen
 • DZ.PM117.2 Kosten van overheidsgaranties m.b.t. energie scenario’s
 • DZ.PM117.3 Prioriteit voor vermindering gasverbruik in gascentrales
 • DZ.PM117.4 Prioriteit voor vervanging kolencentrale
 • DZ.PM117.5 Groene waterstof op Curaçao en Aruba
 • DZ.PM117.6 Stop stikstofblokkade van klimaatprojecten
 • DZ.PM117.7 Geen subsidies op individuele batterijen
 • DZ.PM117.8 Invoering van een climate relevant CO2 uitstootmeting voor H2 electrolyse
 • DZ.PM117.9 Betere regelingen voor meer duurzame oplossingen

Er vindt een goede inhoudelijke en levendige discussie plaats tussen de leden, en er zal een online digitale stemming worden geopend – door wijzigingen in het nieuwe huishoudelijk reglement is de procedure voor thema-afdelingen moeilijker geworden; er is nu een proces-verbaal nodig met minimaal 0,125% van de stemgerechtigde leden van D66. Voor C117 is dit vastgesteld op 33, dat vereist een online stemming.

Verschillende aanwezigen praten nog even na onder het genot van een hapje en een drankje voordat iedereen huiswaarts keert.

————-

Naschrift: bij de online stemming van de thema-afdeling worden alle moties aangenomen. Vier moties worden voor het Congres digitaal in stemming gebracht, en tijdens Congres C117 worden vijf moties plenair besproken, zie hieronder.

Digitale stemming:

 • PM117.D02 – Betere subsidieregelingen voor meer circulaire duurzaamheidsoplossingen
 • PM117.D03 – Prioriteit voor vervanging kolencentrale
 • PM117.D07 – Groene waterstof op Curaçao en Aruba
 • PM117.D08 – Kosten van overheidsgaranties m.b.t. energiescenario’s

Plenair behandeld tijdens Congres 117:

 • PM117.C08 – Geen subsidies voor individuele batterijen
 • PM117.C09 – Invoering van een klimaat-relevante CO2 uitstootmeting voor waterstofelektrolyse
 • PM117.C10 – Prioriteit voor vermindering gasverbruik in gascentrales
 • PM117.C11 – Afbouw subsidie op fossiele brandstoffen: aangenomen
 • PM117.C13 – Stop stikstofblokkade van klimaatprojecten: aangenomen

[1] “Ecocide” means unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts.