Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 augustus 2023

Secretaris gezocht!

Na zes jaar zitten de twee bestuurstermijnen van secretaris Pepijn Wesselman erop. Hij is aftredend tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering van de thema-afdeling. Leden van de thema-afdeling hebben de mogelijkheid om zich (conform ons huishoudelijk reglement) verkiesbaar te stellen. Het huidige bestuur van de thema-afdeling Duurzaam bestaat op dit moment uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en de voorzitters van vijf werkgroepen. Er zijn ook nog openstaande vacatures voor een bestuurslid communicatie en twee politiek secretarissen.

Vind je dat de duurzaamheidstransitie sneller kan en wil je daar jouw vaardigheid en kunst van het organiseren aan besteden voor de komende spannende politieke periode? Wil jij een bijdrage leveren aan een stevige profilering van duurzaamheid binnen D66? Reageer dan op deze vacature, want de thema-afdeling Duurzaam is op zoek naar jou! Als secretaris ben je de motor achter de duurzaamheidsdenktank van D66.

Wie zoeken we?
 • Ervaring en netwerk in de duurzaamheidssector.
 • Bij voorkeur een jonge kandidaat (±35 jaar).
 • Digitaal vaardig.
 • Iemand die met veel plezier en passie wil werken om het thema duurzaamheid hoog op de agenda van D66 te houden.
 • Iemand die het een uitdaging vindt om sterke netwerkverbindingen op te bouwen binnen en buiten de partij.
Wat houdt de functie in?
 • Circa 8 keer per jaar de agenda van de bestuursvergadering voorbereiden en verslag maken. Het bestuur vergadert meestal online, en komt twee keer per jaar samen in Utrecht.
 • Voorbereiden en organiseren van minimaal twee ALV’s per jaar.
 • Mede organiseren van evenementen en subsessies op D66-congressen.
 • Opstellen en indienen van jaarplannen en jaarverslagen.
 • Beheer van de website.
 • Beheer van de mailbox info@d66duurzaam.nl.
 • Regelen van online stemmingen e.d. in MijnD66.

De tijdsbesteding is variabel maar houd rekening met ongeveer 5 uur per week of 20 uur per maand. Rondom ALV’s of D66-congressen is het drukker, op andere moment juist rustiger.

Inlichtingen

Kandidaten kunnen zich tot en met zondag 20 september, 23:30 uur, kandideren via MijnD66.nl. Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze secretaris Pepijn Wesselman secretaris@d66duurzaam.nl of 06 28918412.

Over de thema-afdeling Duurzaam

De afgelopen jaren is de denktank uitgegroeid tot de grootste thema-afdeling van D66, met een erkende invloed op de inhoudelijke duurzaamheidskoers en duurzaamheids-innovatieambitie van de partij. In verkiezingsprogramma’s op alle schaalniveaus staan plannen en ideeën uit dit expert-netwerk. Op de website vind je veel visiedocumenten, factsheets, werkgroepdocumenten, jaarverslagen, moties en amendementen, en verslagen van subsessies op congressen en thema-afdelingsbijeenkomsten.

De thema-afdeling Duurzaam heeft als missie om duurzaamheid te verankeren in de politiek van D66; lokaal, regionaal, landelijk en Europees.

Er zijn zes werkgroepen actief: 1) Energie en Klimaat, 2) Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit, 3) Circulaire Economie, 4) Duurzame Economie, 5) Dierenwelzijn en 6) Wonen. Enkele werkgroepen zijn in samenwerking met andere thema-afdelingen. Daarnaast zijn er groepen rond de thema’s Water en Maritiem actief.

Elke werkgroep opereert zelfstandig en werkt aan concrete visies op haar thema. Dit vormt de input voor D66 verkiezings- en beleidsprogramma’s. De voorzitters van de werkgroepen vormen tezamen met de bestuursvoorzitter, secretaris en penningmeester het bestuur.

NB: bestuursfuncties binnen D66 zijn onbezoldigd. De bestuursfunctie betreft een nevenfunctie naast werk of opleiding.