Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 september 2023

Stemoproep D66 kandidaat-lijsttrekkers Europees Parlement

De thema-afdeling Duurzaam heeft de D66 kandidaat-lijsttrekkers voor de Europese Parlementsverkiezingen van juni 2024 de gelegenheid gegeven in 150 woorden te omschrijven waarom leden van D66 op hem of haar moeten stemmen. De kandidaat-lijsttrekkers zijn  hieronder weergegeven op alfabetische volgorde van achternaam, startend bij de door loting verkregen letter D. D66-leden kunnen tot woensdag 27 september 2023, 12:00 uur online hun stem uitbrengen via MijnD66.

Gerben-Jan Gerbrandy


Samen bouwen aan een sterk en groen Europa

Oorlog op het Europese continent in Oekraïne, klimaatverandering, digitalisering, de opkomst van China, toenemende maatschappelijke ongelijkheid, asiel- en migratie. Europa staat voor cruciale beslissingen. Wij moeten democratischer en doortastender worden in een multipolaire wereld. Veto’s moeten worden afgeschaft, een echt gezamenlijk buitenlands- en defensiebeleid opgetuigd, uitbreiding met nieuwe landen staat voor de deur en we moeten doorpakken op de weg van vergroening.

Aan die enorme uitdagingen ga ik een bijdrage leveren als jullie lijsttrekker. Tien jaar lang heb ik mij als Europarlementariër ingezet voor klimaat, energie, natuur en verduurzaming. Ik heb veel bereikt en werd zelfs uitgeroepen tot Groenste Politicus van Nederland. Dat groene werk, maar ook het andere, moet door D66 weer stevig opgepakt worden.

Daarom ga ik vanaf dag één mijn kennis en ervaring, en vermogen tot samenwerken inzetten om D66 in Europa weer sterk, groen en relevant te maken.

Klik hier voor het campagnefilmpje.

Samira Rafaela

Onze toekomst ligt in Europa

Mijn missie is om te bouwen aan een Sociaal en Veilig Europa. Aan een sterk Europa met gelijke kansen voor iedereen, een rechtvaardige klimaattransitie, een humaan asielbeleid en een lonende arbeidsmarkt. Een democratisch Europa dat dichter bij de mensen staat, met empathie als bindmiddel en samenwerking als gereedschap. Een slagvaardig Europa dat perspectief biedt aan nieuwe generaties.

Als D66-delegatieleider benut ik graag mijn ervaring om onze Europese idealen te realiseren. In het Europees Parlement zorgde ik voor voor progressieve handelsakkoorden die de rechten van kwetsbare bevolkingsgroepen garanderen en baanbrekende wetgeving om de genderloonkloof te dichten. Ik agendeerde de risico’s van AI en ben opgekomen voor de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd .

Ik ben gemotiveerd om samen met een nieuw, groot, sterk en divers team ons pro-Europese geluid in Brussel te laten horen! Krijg ik jullie steun en stem?

Klik hier voor het campagnefilmpje.

Maarten Tollenaar

Ik ben Maarten Tollenaar, 25 jaar oud en sociaal-liberaal in hart en nieren.

Al jaren zet ik me samen met jongeren vanuit heel Europa in voor onze sociaal-liberale waarden. Het komende jaar wil ik dat gaan doen als D66-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen en de 5 jaar daarna als delegatieleider.

Zie jij ook in dat het tijd is voor nieuwe politiek, die moet komen van een nieuwe generatie?

Vind jij, net als ik, dat Europa haar idealen voorop moet zetten? Dat D66 zich in het Europees Parlement moet inzetten voor duurzaamheid, digitalisering en geopolitiek, zodat we de slagkracht van Europa zo goed mogelijk kunnen benutten? Dat het Europees Parlement er moet zijn voor het Europese belang en moet knokken voor democratie en transparantie?

Stem dan op mij, Maarten Tollenaar.

Klik hier voor het campagnefilmpje.

Andreas Zenthofer

Ik ben Andreas Zenthofer. Ik werk inmiddels 12 jaar voor de Europese Commissie. Ik heb jarenlange ervaring met internationaal samenwerken, en met leidinggeven. Ik weet hoe Europa werkt en hoe je in Brussel dingen voor elkaar krijgt.

Het klimaat kent geen landsgrenzen. En juist daarom is Europese samenwerking zo belangrijk. Met mijn kennis op het gebied van klimaatverandering en mijn lange ervaring in Europa ga ik vanaf dag 1 aan de slag. Voor een ambitieuzer, slimmer en socialer klimaatbeleid.

Klik hier voor het campagnefilmpje.

Salima Belhaj

Met veel energie en ervaring ga ik voor het lijsttrekkerschap van de Europese verkiezingen. Het sterke sociaalliberale geluid dat ik jarenlang in Rotterdam en Den Haag heb laten horen wil ik nu luid en duidelijk laten doorklinken in Europa. Ik ga voor een sterk, groen en vrij Europa!

Nog niet eerder was de noodzaak voor een Europa dat haar inwoners beschermt zo groot. De Russische inval in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt dat onze waarden en onze vrijheid niet vanzelfsprekend zijn en dat onze geopolitieke vakantie voorbij is.

We kampen met een energiecrisis, inflatie en economische onzekerheid. Dit alles te midden van één van de grootste uitdagingen van onze tijd: ons gevecht tegen verwoestende klimaatverandering.

In het Europees Parlement wil ik me hard maken voor het versterken van de liberale democratie, het Europese buitenland- en veiligheidsbeleid, het Klimaatbeleid, de vrijheid van ieder individu, mensenrechten en een humaan werkend Europees asielbeleid.

Klik hier voor het campagnefilmpje.