Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 december 2022 zondag 30 oktober 2022
Klimaatlezing George Marshall: How do we build the public mandate for strong climate action?

Klimaatlezing George Marshall: How do we build the public mandate for strong climate action?

In het licht van recente rapporten van onder andere het IPCC en de Deltacommissaris en de geconstateerde acceleratie in de opwarming van de aarde, vindt er een lezingenreeks over klimaat in plaats. Met lezingen door wetenschappers en andere specialisten wordt kennis en kunde op het gebied van klimaatverandering ontsloten, en wordt onze leden en belangstellenden…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 24 juli 2022
Interne Verkiezing D66 lijsttrekkerskandidaten Eerste Kamerverkiezingen 2023

Interne Verkiezing D66 lijsttrekkerskandidaten Eerste Kamerverkiezingen 2023

30 mei 2023 zijn de Eerste Kamerverkiezingen, en de eerste kandidaten voor het lijsttrekkerschap hebben zich al gemeld; tot 29 augustus habben zij de mogelijkheid voldoende ondersteuningsverklaringen te verzamelen. Ondersteunen kon tot 29 augustus op MijnD66.nl. Per 15 september is de daadwerkelijke verkiezing (via Stemmingen -> breng je stem uit -> Lijsttrekker Eerste Kamerverkiezing 2023)…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 19 juni 2022
Verslag Symposium Fit for 55: “Groei is onmogelijk als we het niet duurzaam doen”

Verslag Symposium Fit for 55: “Groei is onmogelijk als we het niet duurzaam doen”

Op 14 juli 2021 – met een aanvulling in december 2021 – heeft de Europese Commissie een pakket aan maatregelen voorgesteld om het EU-beleid inzake klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen in lijn te brengen met het nieuwe doel om 55% minder broeikasgasemissies uit te stoten in 2030. Het zogeheten ‘Fit for 55’ pakket (FF55).…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 1 juni 2022 vrijdag 17 december 2021
Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam maandag 18 oktober 2021

Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam maandag 18 oktober 2021

Maandagavond 18 oktober organiseerden we online via Zoom onze najaarsledenvergadering. Tijdens het openingswoord staat voorzitter Remko Zuidema stil bij het overlijden van Dirk Zijp. Dirk was jarenlang bestuurslid en een drijvende kracht van de thema-afdeling. Jarenlang hebben de bestuursvergaderingen bij hem thuis plaatsgevonden. Helaas is hij 16 juli op 76-jarige leeftijd overleden.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 6 november 2021
Vacature bestuurslid communicatie

Vacature bestuurslid communicatie

Het huidige bestuur van de thema-afdeling Duurzaam bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid internationaal, politiek secretaris en de voorzitters van de vier werkgroepen. De functie voor een bestuurslid communicatie is vacant. Het bestuurslid communicatie is verantwoordelijk voor de externe communicatie, in afstemming met onder andere het bestuur van de thema-afdeling en de Tweede Kamerfractie.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 14 oktober 2021
Webinar Financiering transformatie particulier woningbezit: toch gebouwgebonden?

Webinar Financiering transformatie particulier woningbezit: toch gebouwgebonden?

Gebouwgebonden Financiering is kernonderdeel van het Klimaatakkoord en een middel om te komen tot verduurzaming van de Nederlandse woonvoorraad. Inmiddels kan het en gebeurt al op kleine schaal. En nu? Onderzoek van de Hogescholen Utrecht en Avans laten zien wat daarbij wel kan en met welke oplossingsrichtingen: Download Verduurzamen (Gespikkeld) Woningbezit …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 14 juli 2021
Frisse lucht nu opgenomen in de vier belangrijkste adviezen om verspreiding van covid te voorkomen

Frisse lucht nu opgenomen in de vier belangrijkste adviezen om verspreiding van covid te voorkomen

Op 13 juli 2021 heeft het kabinet een vierde basisregel toegevoegd: het 'zorgen voor frisse lucht'. 14 maanden na onze analyse en advies was het de hoogste tijd om de uitgebreide wereldwijde wetenschappelijk bewijzen niet langer te ontkennen. Die eerdere oproep van de thema-afdeling Duurzaam in mei 2020 was nog aan dovemansoren gericht. …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 10 juli 2021