Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 november 2019

Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam 13 oktober 2019

Zondag 13 oktober organiseerde de thema-afdeling Duurzaam een algemene ledenvergadering, de derde alweer van 2019 – het jubileumjaar van de thema-afdeling. Deze vergadering stond in het teken van moties voor het 110e congres op 9 november in Breda, en uiteraard waren er ook interessante sprekers. Opening, afscheid en verkiezingsprogramma Om 13:00 opent voorzitter…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 7 september 2019
Vacature bestuurslid communicatie Logo D66 duurzaam

Vacature bestuurslid communicatie

Bestuurslid communicatie Juliette Bos is afgetreden tijdens de ALV op 13 oktober. Het huidige bestuur van de thema-afdeling Duurzaam bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid internationaal, politiek secretaris en de voorzitters van de vier werkgroepen. Het bestuurslid communicatie is verantwoordelijk voor de externe communicatie, in afstemming met onder andere het bestuur van de thema-afdeling…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 29 juli 2019 woensdag 29 mei 2019

Jubileumbijeenkomst 10-jarig bestaan thema-afdeling Duurzaam

Het begin van de thema-afdeling Duurzaam in zijn huidige vorm. Op 31 januari 2009 kwamen een aantal D66-leden bij elkaar in Amersfoort om teksten voor het Europees verkiezingsprogramma te schrijven. Kortom, dit jaar bestaan we 10 jaar! Op 18 mei vierde het bestuur van de thema-afdeling dit door een gezamenlijke lunch met huidige en oud-bestuursleden,…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 maart 2019

Verslag ALV 3 februari

Op 3 februari vond er een algemene ledenvergadering plaats met onder andere bestuursverkiezingen en voorbereiding op congres 109. Voorzitter a.i. Remko Zuidema opende de ALV waarna het verslag van de ALV van 13 januari 2019 werd vastgesteld. Voor de bestuursverkiezingen stonden twee verkiezingen op het programma en één benoeming: …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 26 januari 2019

Bestuurskandidaten stellen zich voor

Op 3 februari kiest en benoemt de ALV van de thema-afdeling Duurzaam drie nieuwe bestuursleden: de voorzitter van de thema-afdeling, de liaison Brussel en de voorzitter van de werkgroep Circulaire Economie. Voor elke positie is er één kandidaat. De bestuurskandidaten stellen zich voor in de volgorde van de agenda van de ALV. Kandidaat-Liaison Brussel:…

Bekijk nieuwsbericht
Verslag ALV 13 januari Logo D66 duurzaam

Verslag ALV 13 januari

Op zondag 13 januari kwamen leden van de thema-afdeling Duurzaam bijeen in ’t Tuinhuys in Amersfoort voor een ALV waarin vooral Europese zaken centraal stonden. Tijdens de opening stond voorzitter a.i. Remko Zuidema stil bij het feit dat de thema-afdeling Duurzaam in huidige vorm 10 jaar bestaat. De eerste bijeenkomst was op 31 januari 2009…

Bekijk nieuwsbericht

Kandidaten voor de Eerste Kamer stellen zichzelf voor

De thema-afdeling Duurzaam heeft alle kandidaten voor de Eerste Kamerverkiezingen van 27 mei 2019 de gelegenheid gegeven in 100 woorden te omschrijven waarom leden van D66 en in het bijzonder van de thema-afdeling hem of haar omhoog moeten stemmen. De kandidaten staan hieronder gerangschikt op alfabetische volgorde van de achternaam, beginnend bij de letter H (door…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 januari 2019
Stemoproep D66-kandidaten Europarlement in 100 woorden

Stemoproep D66-kandidaten Europarlement in 100 woorden

De thema-afdeling Duurzaam heeft alle kandidaten van de advieslijst voor de Europese Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019 de gelegenheid gegeven in 100 woorden te omschrijven waarom leden van D66 en in het bijzonder van de thema-afdeling hem of haar omhoog moeten stemmen. De kandidaten staan hieronder gerangschikt op alfabetische volgorde van de achternaam, beginnend bij…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 10 december 2018
Gezocht: voorzitter en liaison Brussel Logo D66 duurzaam

Gezocht: voorzitter en liaison Brussel

Gezocht: voorzitter en liaison Brussel voor onze thema-afdeling! Vanwege het aftreden van Anne-Marie Spierings (voorzitter van de thema-afdeling) en Atze Boerstra (liaison Brussel) komen hun posities in het bestuur vrij. Alleen leden van D66 kunnen solliciteren op deze vrijwillige, onbezoldigde functies. Kijk hieronder voor de vacatureteksten. Hierin staat precies wat we van…

Bekijk nieuwsbericht