Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 september 2023
“Duivelse Dilemma’s” tijdens de Els Borst Netwerkdag

“Duivelse Dilemma’s” tijdens de Els Borst Netwerkdag

Op zaterdag 9 september werd de Els Borst Netwerkdag gehouden in Arnhem. Namens de thema-afdeling Duurzaam leidde bestuurslid Floriske Deutman de workshop Duivelse Dilemma’s. De workshop was in de vorm van een overloopdebat. Zes verschillende stellingen werden ingeleid door Floriske, waarna de deelnemers aan de voor- of tegenkant van een denkbeeldige lijn gingen staan. Vervolgens…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 16 september 2023
Stemoproep D66 kandidaat-lijsttrekkers Europees Parlement

Stemoproep D66 kandidaat-lijsttrekkers Europees Parlement

De thema-afdeling Duurzaam heeft de D66 kandidaat-lijsttrekkers voor de Europese Parlementsverkiezingen van juni 2024 de gelegenheid gegeven in 150 woorden te omschrijven waarom leden van D66 op hem of haar moeten stemmen. De kandidaat-lijsttrekkers zijn  hieronder weergegeven op alfabetische volgorde van achternaam, startend bij de door loting verkregen letter D. D66-leden kunnen tot woensdag 27…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 2 september 2023
Bestuursverkiezingen: voorzitter werkgroep Duurzame Economie

Bestuursverkiezingen: voorzitter werkgroep Duurzame Economie

Na drie jaar zit de eerste bestuurstermijn van voorzitter Guido Israëls erop. Hij stelt zich niet herkiesbaar; leden van de werkgroep hebben de mogelijkheid om zich (conform ons huishoudelijk reglement) verkiesbaar te stellen. De werkgroep Duurzame Economie bestaat uit ongeveer 220 betrokken D66’ers die zich bezig houden met de verduurzaming van het…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 24 augustus 2023
Secretaris gezocht!

Secretaris gezocht!

Na zes jaar zitten de twee bestuurstermijnen van secretaris Pepijn Wesselman erop. Hij is aftredend tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering van de thema-afdeling. Leden van de thema-afdeling hebben de mogelijkheid om zich (conform ons huishoudelijk reglement) verkiesbaar te stellen. Het huidige bestuur van de thema-afdeling Duurzaam bestaat op dit moment uit een voorzitter, secretaris, penningmeester…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 22 april 2023
Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam zaterdag 18 maart 2023

Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam zaterdag 18 maart 2023

Zaterdagmiddag 18 maart kwamen diverse thema-afdelingsleden naar The Green House in Utrecht voor de ledenvergadering van dit voorjaar, met op de agenda verschillende bestuurszaken, en het bespreken van moties ten behoeve van Congres 117, op 13 mei a.s. in Amsterdam. Financiën, jaarverslag en Brusselreis Na een kort openingswoord door voorzitter Remko Zuidema wordt het verslag…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 december 2022 zondag 13 november 2022
Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam zondag 16 oktober 2022

Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam zondag 16 oktober 2022

Op zondagavond 16 oktober organiseerden we online via Zoom de ledenvergadering van dit najaar, met op de agenda hoofdzakelijk het bespreken van moties ten behoeve van Congres 116 in Rotterdam. Bestuursverkiezingen en moties Na een kort openingswoord door voorzitter Remko Zuidema wordt het verslag van de ALV van 2 maart ongewijzigd vastgesteld. Ronald Buijsse is bij…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 30 oktober 2022
Klimaatlezing George Marshall: How do we build the public mandate for strong climate action?

Klimaatlezing George Marshall: How do we build the public mandate for strong climate action?

In het licht van recente rapporten van onder andere het IPCC en de Deltacommissaris en de geconstateerde acceleratie in de opwarming van de aarde, vindt er een lezingenreeks over klimaat in plaats. Met lezingen door wetenschappers en andere specialisten wordt kennis en kunde op het gebied van klimaatverandering ontsloten, en wordt onze leden en belangstellenden…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 24 juli 2022
Interne Verkiezing D66 lijsttrekkerskandidaten Eerste Kamerverkiezingen 2023

Interne Verkiezing D66 lijsttrekkerskandidaten Eerste Kamerverkiezingen 2023

30 mei 2023 zijn de Eerste Kamerverkiezingen, en de eerste kandidaten voor het lijsttrekkerschap hebben zich al gemeld; tot 29 augustus habben zij de mogelijkheid voldoende ondersteuningsverklaringen te verzamelen. Ondersteunen kon tot 29 augustus op MijnD66.nl. Per 15 september is de daadwerkelijke verkiezing (via Stemmingen -> breng je stem uit -> Lijsttrekker Eerste Kamerverkiezing 2023)…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 19 juni 2022
Verslag Symposium Fit for 55: “Groei is onmogelijk als we het niet duurzaam doen”

Verslag Symposium Fit for 55: “Groei is onmogelijk als we het niet duurzaam doen”

Op 14 juli 2021 – met een aanvulling in december 2021 – heeft de Europese Commissie een pakket aan maatregelen voorgesteld om het EU-beleid inzake klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen in lijn te brengen met het nieuwe doel om 55% minder broeikasgasemissies uit te stoten in 2030. Het zogeheten ‘Fit for 55’ pakket (FF55).…

Bekijk nieuwsbericht