Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 oktober 2021
Webinar Financiering transformatie particulier woningbezit: toch gebouwgebonden?

Webinar Financiering transformatie particulier woningbezit: toch gebouwgebonden?

Gebouwgebonden Financiering is kernonderdeel van het Klimaatakkoord en een middel om te komen tot verduurzaming van de Nederlandse woonvoorraad. Inmiddels kan het en gebeurt al op kleine schaal. En nu? Onderzoek van de Hogescholen Utrecht en Avans laten zien wat daarbij wel kan en met welke oplossingsrichtingen: Download Verduurzamen (Gespikkeld) Woningbezit …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 14 juli 2021
Frisse lucht nu opgenomen in de vier belangrijkste adviezen om verspreiding van covid te voorkomen

Frisse lucht nu opgenomen in de vier belangrijkste adviezen om verspreiding van covid te voorkomen

Op 13 juli 2021 heeft het kabinet een vierde basisregel toegevoegd: het 'zorgen voor frisse lucht'. 14 maanden na onze analyse en advies was het de hoogste tijd om de uitgebreide wereldwijde wetenschappelijk bewijzen niet langer te ontkennen. Die eerdere oproep van de thema-afdeling Duurzaam in mei 2020 was nog aan dovemansoren gericht. …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 10 juli 2021 donderdag 1 juli 2021
Fundament groen regeerakkoord gelegd door groene politieke netwerken

Fundament groen regeerakkoord gelegd door groene politieke netwerken

De zes groene netwerken van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Volt en VVD, samenwerkend in het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP), zijn 50 bouwstenen overeengekomen voor een duurzaam en groen regeerakkoord. Het bijgaande document ‘Bouwstenen voor het Duurzaam Regeerakkoord 2021-2025’ biedt voorstellen op het gebied van onder andere energie, landbouw, wonen en economie. Het…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 14 februari 2021
Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam zaterdag 13 februari 2021

Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam zaterdag 13 februari 2021

Zaterdag 13 februari organiseerden we online via Zoom onze voorjaars-ALV, met vervolgens een event met inspirerende sprekers over de voedseltransitie en groene economie. Algemene ledenvergadering: bestuurszaken Na de opening om 14:00 door voorzitter Remko Zuidema wordt het verslag van de ALV van de zaterdagen 10 en 17 oktober 2020 ongewijzigd vastgesteld. Vervolgens presenteert algemeen…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 23 januari 2021

Een levende duurzaamheidsvisie

Onderstaand artikel is afkomstig uit Idee #211 - After Disruption. Idee is het tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting dat vier keer per jaar uitkomt. Zie voor meer informatie: https://vanmierlostichting.d66.nl/idee/. Het artikel is hier gepubliceerd met vriendelijke toestemming van de redactie van Idee. ---------------------- Een van de vijf sociaal-liberale richtingwijzers…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 januari 2021 maandag 14 december 2020
Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam zaterdag 10 en 17 oktober 2020

Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam zaterdag 10 en 17 oktober 2020

Zondag 10 oktober organiseerden we online via Zoom onze najaars-ALV, met als hoofddoel het behandelen van en stemmen op amendementen op het concept-verkiezingsprogramma TK2021-2025. De leden van de thema-afdeling hebben in totaal 144 (!) amendementen ingediend, dus genoeg te bespreken! Spoiler alert: dit redden we niet in de vergadering van 10 oktober, dus er wordt…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 november 2020
Stemoproep D66-kandidaten Tweede Kamer in 100 woorden

Stemoproep D66-kandidaten Tweede Kamer in 100 woorden

De thema-afdeling Duurzaam heeft alle kandidaten van de advieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 de gelegenheid gegeven in 100 woorden te omschrijven waarom leden van D66 en in het bijzonder van de thema-afdeling Duurzaam hem of haar omhoog moeten stemmen. De kandidaten staan hieronder gerangschikt op lijstvolgorde van de advieslijst, dus niet…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 september 2020
Kandidaatstelling bestuursverkiezingen: secretaris

Kandidaatstelling bestuursverkiezingen: secretaris

Na drie jaar zit de eerste bestuurstermijn van secretaris Pepijn Wesselman erop. Hij stelt zich herkiesbaar, maar andere leden van de thema-afdeling hebben ook de mogelijkheid om zich (conform ons huishoudelijk reglement) verkiesbaar te stellen - vandaar een vacature voor deze functie. Het huidige bestuur van de thema-afdeling Duurzaam bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester,…

Bekijk nieuwsbericht