Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Ledenvergadering

Zondag 3 februari 2019 in Utrecht

Op 3 februari 2019 organiseren we weer een ALV, dit keer om het te hebben over bestuurszaken en inhoudelijke thema’s. Zo komt Salima Belhaj haar initiatiefnota over duurzame defensie toelichten en vertellen D66-kandidaten voor de ...

Op 3 februari 2019 organiseren we weer een ALV, dit keer om het te hebben over bestuurszaken en inhoudelijke thema’s. Zo komt Salima Belhaj haar initiatiefnota over duurzame defensie toelichten en vertellen D66-kandidaten voor de Eerste Kamer waarom leden van onze thema-afdeling op hen moeten stemmen. Het programma is als volgt:

13:45 – 14:00  Inloop

14:00 – 14:10  Opening en welkomstwoord door voorzitter a.i. Remko Zuidema.

14:10 – 14:15  Vaststellen verslag ALV d.d. 13 januari 2019 (klik hier voor het verslag).

14:15 – 14:20  Verkiezing voorzitter thema-afdeling (kandidaat: Remko Zuidema).

14:15 – 14:20  Verkiezing bestuurslid liaison Brussel (kandidaat: Patrick de Kort).

14:25 – 14:30  Benoeming voorzitter werkgroep Circulaire Economie: Frank Nouws.

Klik hier voor de korte motivaties van de kandidaat-bestuursleden.

14:30 – 14:45  Financiën (Luit Buurma, penningmeester TA Duurzaam).

14:45 – 15:00 Toelichting jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 (Pepijn Wesselman, secretaris TA Duurzaam).

15:00 – 15:15  Moties C109.

Motie_Leg CO2-leidingen aan

Motie_Richtingwijzer Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

15:15 – 15:30  Pauze.

15:30 – 16:15  Initiatiefnota defensie (Salima Belhaj, D66-Kamerlid met onder andere defensiematerieel, voortgang missies en veteranenbeleid in portefeuille). Klik hier voor de initiatiefnota.

16:15 – 17:00  Presentatie kandidaten Eerste Kamer. Kun je niet bij de ALV aanwezig zijn of wil je alvast meer weten over de kandidaten voor de Eerste Kamer? Klik dan hier voor hun duurzame motivaties.

17:00               Rondvraag, sluiting en borrel.

3 februari

14:00 uur (inloop vanaf 13:45 uur)

ANNE, Veemarktplein 41, Utrecht