Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Duurzaam event + ALV voorjaar 2020

Zondag 8 maart 2020 in Utrecht

Algemene ledenvergadering van de thema-afdeling Duurzaam met verkiezing nieuw bestuurslid, stemmingen over moties en amendementen voor het D66-congres op 18 april en met uiteraard interessante sprekers.

ALV over bestuurszaken, moties voor het D66-congres C111 en inhoudelijke thema’s. Zie verslag en presentaties op https://duurzaam.d66.nl/2020/03/08/alv-voorjaar-2020-verslag/.

Het voorlopige programma voor zondagmiddag 8 maart is als volgt:

12:30 – 13:00  Inloop

13:00 – 13:05  Opening en welkomstwoord door voorzitter Remko Zuidema

13:05 – 13:10  Vaststellen verslag ALV d.d. 13 oktober 2019

13:10 – 13:20  Presentatie financiën door penningmeester Luit Buurma

13:20 – 13:30 Presentatie jaaroverzicht 2019 / planning 2020 door algemeen secretaris Pepijn Wesselman

13:30 – 13:35  Verkiezing bestuurslid communicatie (onder voorbehoud aanmelding kandidaat)

13:35 – 13:45  Verkiezing 2e bestuurslid politiek secretaris (Mark Uildriks verkiesbaar als nieuw bestuurslid)

13:45 – 13:50  Verkiezing penningmeester (huidig penningmeester Luit Buurma aftredend en herkiesbaar)

13:50 – 14:20  Moties t.b.v. Congres 111, 18 april 2020 in Nijkerk. Moties die je graag wilt voorleggen aan de ALV indienen via secretaris@d66duurzaam.nl bij voorkeur voor vrijdag 6 maart, 23:59 uur. Maak s.v.p. gebruik van het sjabloon: Motie C111_sjabloon.

Te bespreken moties:

Motie C111_Veranker de kringlooplandbouw

Motie C111_Naar een milieubijdrage op stikstof en fosfaat

Motie C111_Inzet van een milieubijdrage voor een beloningssysteem

Motie C111_Naar een groter aanbod van Nederlands voedsel in supermarkten

Motie C111_Naar een meer divers aanbod van verdienmodellen in het landbouwonderwijs

Motie C111_Behoud en stimuleer biologische land- en tuinbouw rond Natura 2000-gebieden

Motie C111_Grootverbruikers

Motie C111_Belastinghervorming

Motie C111_Circulaire woningopgave

Niet ter bespreking tijdens de ALV, maar wel een motie waarvan een lid heeft verzocht deze onder de aandacht te brengen: Motie C111_EU-budget verdient constructieve behandeling (om deze te steunen is het nodig in te loggen op MijnD66.nl)

Update: tijdens de ALV aangenomen (gewijzigde) moties:

1_Motie C111_Veranker de kringlooplandbouw_definitief [aangenomen]

2_Motie C111_Naar een milieubijdrage op stikstof en fosfaat_definitief [aangenomen]

3_Motie C111_Inzet van een milieubijdrage voor een beloningssysteem_definitief [aangenomen]

5_Motie C111_Naar een meer divers aanbod van verdienmodellen in het landbouwonderwijs [aangenomen]

6_Motie C111_Behoud en stimuleer biologische land- en tuinbouw rond Natura 2000-gebieden_definitief [aangenomen]

7_Motie-C111- Grootverbruikers_definitief [aangenomen]

8_Motie C111_Belastinghervorming [aangenomen]

9_Motie C111_Circulaire woningopgave_definitief [aangenomen]

14:20 – 14:30  Pauze.

14:30 – 14:50  Spreker 1: prof. Detlef van Vuuren [Universiteit Utrecht + PBL] “Energie van Parijs naar de RES”

14:50 – 15:10  Spreker 2: Rick Goedkoop [D66 thema-afdeling Democratie & Rechtsstaat, werkgroep Participatie], “De toekomst van burgerparticipatie” [pdf]

15:10 – 15:30  Spreker 3: wethouder Lies van der Pol [gemeente Westvoorne namens D66], “De bestuurlijke uitdagingen van de energie transitie vanuit lokaal perspectief”

15:30 – 16:00  Discussie over lezingen met presentatoren met medewerking van Matthijs Sienot (Tweede Kamerlid D66).

16:00 – 17:00  Rondvraag, sluiting en vooral borrel!

17:00                   Op naar huis

8 maart

12:30 uur inloop - 13:00 start

ANNE, Veemarktplein 41 3521 BD Utrecht