Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

ALV TA Duurzaam

3 april bij ANNE in Utrecht

Op 3 april is het weer zo ver: tijd voor de voorjaars-ALV van onze thema-afdeling! Alle leden hebben de uitnodiging en reminder in hun mail ontvangen. Geen mail gehad? Dan kun je hieronder de agenda ...

Op 3 april is het weer zo ver: tijd voor de voorjaars-ALV van onze thema-afdeling! Alle leden hebben de uitnodiging en reminder in hun mail ontvangen. Geen mail gehad? Dan kun je hieronder de agenda nalezen. De stukken behorende bij de agenda staan onderaan.

Agenda

19:30 – 19:35
Opening en welkomstwoord (Anne-Marie Spierings, voorzitter TA Duurzaam)
Benoeming Remko Zuidema tot vicevoorzitter TA Duurzaam

19:35 – 19:45
Financiën (Luit Buurma, penningmeester TA Duurzaam)
Onze penningmeester presenteert het financieel overzicht 2017 en de begroting voor 2018. Tevens zal er een kascommissie worden ingesteld.

19:45 – 20:15
Update missie en visie (Jan-Willem Kanters, bestuurslid TA Duurzaam)
Sinds de huidige missie en visie van de TA Duurzaam zijn geschreven is er veel veranderd binnen de thema-afdeling. Duurzaamheid is een van dé thema’s van D66 geworden. We hebben onze missie en visie tegen het licht gehouden en we willen een nieuwe versie bespreken.

20:15 – 20:30
Toelichting jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 (Pepijn Wesselman, secretaris TA Duurzaam)
Tijdens de ALV lichten we de inhoud van jaarverslag en jaarplan toe en beantwoorden we vragen.

20:30 – 20:50
Jaarplan politiek secretarissen (Cyrille Gijbels, politiek secretaris TA Duurzaam)
In september 2017 zijn Cyrille Gijbels en Gudo Borger verkozen tot politiek secretarissen van de thema-afdeling; we willen namelijk het contact met de regio’s en afdelingen verbeteren en lokale successen beter over het voetlicht brengen. Hoe we dat dit jaar willen gaan doen wordt gepresenteerd tijdens deze ALV.

20:50 – 21:00 
Pauze

21:00 – 22:00
Verkiezingsprogramma EP2019 (Dennis van Berkel, Urgenda)
Mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement, en de programmacommissie ontvangt voor eind april graag input vanuit de thema-afdelingen. Dennis van Berkel zorgt voor een prikkelende inleiding, waarna er in groepen gediscussieerd kan worden over de input namens de thema-afdeling. Vraagstukken die zeker aan bod komen:

  • Zien we energie uit biomassa als duurzaam?
  • Moet de EU CO2-opslag (CCS) stimuleren?
  • Is het CO2-emissiehandelssysteem failliet?
  • Moeten we landbouwsubsidies vergroenen, of helemaal afschaffen en duurzame landbouw een Europees basisvereiste maken?

22:00
Afsluiting en borrel

Stukken

Financieel verslag 2017 en begroting 2018 TA Duurzaam

20180213_Jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 TA Duurzaam

Jaarplan 2018 TA Duurzaam_politiek secretariaat_v0.9docx

Verslag ALV D66 Duurzaam 17 september 2017

 

3 april

19:30 uur

ANNE, Veemarktplein 41, Utrecht