Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

ALV EP2019 verkiezingsprogramma en presentatie kandidaten

Zondag 13 januari in Amersfoort

ALV van de thema-afdeling Duurzaam met presentaties van de D66-kandidaten voor het Europees Parlement middels elevator pitches, en behandeling van amendementen op het concept verkiezingsprogramma.

Op de D66 advieslijst voor de Europese Parlementsverkiezingen staan 23 ijzersterke kandidaten. Leden van D66 kunnen van 10 januari 2019 tot en met 21 januari, 12.00 uur hun stem over het lijstadvies uitbrengen. Op deze ALV krijgen de kandidaten de gelegenheid zich te presenteren via een elevator pitch, en kunnen aanwezigen hen de hemd van het lijf vragen.

Daarna zullen op deze ALV de tijdig ingebrachte amendementen op het concept-verkiezingsprogramma EP2019 behandelen en in stemming brengen. De deadline voor het inleveren van amendementen voor deze ALV was donderdag 10 januari om 23:59. We verwachten dat indieners van amendementen aanwezig zijn op deze ALV om de amendementen ter plekke toe te lichten en natuurlijk voor de stemming daarover zelf. Kom en laat je duurzame stem horen!

De landelijke deadline voor het indienen van amendementen op het concept-verkiezingsprogramma is 21 januari om 14:00. Maar voor amendementen aangenomen op de ALV van de thema afdeling vervalt de dan wel geldende eis van 25 handtekeningen per in te dienen amendement. Deze extra ALV zorgt ervoor dat leden via onze thema-afdeling hun amendement kunnen laten indienen.

Na de ALV kunnen de leden aansluiten in De Observant bij de nieuwjaarsreceptie van D66 Midden-Nederland en D66 landelijk, met de campagne-aftrap voor PS19 (De Observant ligt op 350m loopafstand van het Tuinhuys). In verband met capaciteit graag aanmelden voor deze ALV door een e-mail te sturen aan secretaris@d66duurzaam.nl.

Agenda:

14:15 – 14:20: opening door voorzitter a.i. Remko Zuidema.

14:20 – 14:25: vaststellen verslag vorige ALV op 1 september 2018 (hier te vinden).

14:25 – 14:30: Motie Directe lijnen sterker bestuur [Alle TA’s]

14:30 – 15:15: pitches D66-kandidaten Europees Parlement (de volledige advieslijst is hier te vinden).

15:15 – 16:15 (of zo kort/lang noodzakelijk is): behandeling amendementen concept-verkiezingsprogramma EP19.

De tijdig ingediende amendementen hebben we verdeeld in twee categorieën:

  • Tekstuele amendementen: dit zijn kleine tekstwijzigingen, die we graag gezamenlijk willen behandelen. Wil je toch één (of meer) van deze amendementen apart bespreken, dan kun je dit tijdens de ALV aangeven.
    Tekstuele amendementen VKP EP19_v2
  • Inhoudelijke amendementen: dit zijn grote tekstwijzigingen, die ook de inhoud wijzigen. Deze behandelen we per stuk tijdens de ALV.
    Inhoudelijke amendementen VKP EP19_v2

 

Datum en tijd: zondag 13 januari om 14:15 – 16:15.
Locatie: ’t Tuinhuys, Krankeledenstraat 22, 3811 BN Amersfoort (ingang via Long John’s Pub op nr. 20, en dan bij de bar melden dat je voor het Tuinhuys/D66 komt). Om je zitplek te garanderen is het handig om vroeg te komen.
Locatie is op ongeveer 15 minuten lopen vanaf station Amersfoort. Parkeren kan in de Koestraat garage of Stadhuisplein garage. De uitrijkaarten voor deze garages zijn aan de bar verkrijgbaar voor €7,50.

13 januari

14:15 uur

Het Tuinhuys
Krankeledenstraat 22, Amersfoort
(ingang via Long John's Pub op nr. 20)