Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

ALV verkiezingsprogramma TK2021 met Stientje van Veldhoven

Zaterdag 10 oktober, online

ALV van de thema-afdeling Duurzaam voor het indienen van amendementen op het concept-verkiezingsprogramma van de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021.

De landelijke deadline voor het indienen van amendementen op het concept-verkiezingsprogramma is 23 oktober (zie voor meer informatie de D66-website). Maar voor amendementen aangenomen op de ALV van de thema-afdeling vervalt de anders geldende eis van 25 handtekeningen per in te dienen amendement. Deze ALV zorgt ervoor dat leden via onze thema-afdeling hun amendement kunnen laten indienen. Voorafgaande aan deze ALV hebben de meeste werkgroepen een amendement schrijfavond of -ochtend gepland; zie hiervoor het agendaoverzicht.

Agenda:

14:00 – 14:10: opening door voorzitter Remko Zuidema.

14:10 – 14:15: vaststellen verslag vorige ALV op 8 maart 2020 (hier te vinden).

14:15 – 14:25: bestuursverkiezingen:

  • Secretaris: Pepijn Wesselman is aftredend en herkiesbaar. Andere kandidaten kunnen zich ook melden, zie hier.
  • Politiek secretaris: Cyrille Gijbels-Janssen is aftredend en herkiesbaar. Andere kandidaten kunnen zich ook melden, zie hier.
  • Voor bestuurslid communicatie is er een vacature.

14:25 – 14:35: benoeming voorzitter werkgroep Duurzame Economie Guido Israëls, en secretaris Daan Covers.

14:35 – 14:45: introductie nieuwe werkgroep Dierenwelzijn, en benoeming voorzitter Astrud Wildschut, en secretaris Anita Schmale.

14:45 – 15:15: Staatssecretaris Stientje van Veldhoven spreekt, vervolgens een Q&A met de leden van de thema-afdeling.

15:15 – ??:?? (zo kort/lang noodzakelijk is): behandeling amendementen concept-verkiezingsprogramma TK2021. Het concept-verkiezingsprogramma met regelnummers is hier te downloaden.

De tijdig ingediende amendementen (124 stuks (!)) hebben we verdeeld in twee categorieën:

Let op dat er tot vlak voor de ALV wijzigingen worden toegepast op de bestanden met de amendementen, kijk dus goed naar de versienummers!

Kijk voor de laatste updates omtrent procedures voor stemmingen (voorafgaand aan en) op Congres C112 op de pagina over besluitvorming C112.

10 oktober

14:00

Online ALV