Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Event optie: Fit for 55 (datum in Q1 nog niet bepaald)

ANNE of digitaal

De thema-afdelingen Europa en Duurzaam organiseren een gezamenlijke subsessie over het 'Fit for 55' pakket van de Europese Commissie. In het 1e Kwartaal wordt dit ingepland waarbij tevens aansluiting wordt gezocht bij de ALV's.

Op 14 juli heeft de Europese Commissie een pakket aan maatregelen voorgesteld om het EU-beleid inzake klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen in lijn te brengen met het nieuwe doel om 55% minder broeikasgasemissies uit te stoten. Het zogeheten ‘Fit for 55’ pakket (FF55).

FF55 is één van de grootste wetgevingspakketten uit de historie van de EU. Tien dagen nadat de huidige Europese Commissie aantrad (2019), kwam zij al met de European Green Deal, de overkoepelende strategie die ervoor moet gaan zorgen dat de EU in 2050 klimaatneutraal is. De afgelopen maanden is er druk onderhandeld over de Europese Klimaatwet en de precieze reductiedoelstelling voor 2030. Deze is vastgelegd op 55%. Met FF55 wil de EU ervoor zorgen dat dit doel ook gehaald wordt. Hiervoor gaan veel bestaande Europese richtlijnen en verordeningen op de schop om ze zodoende ‘fit for 55’ te maken.

Het wetgevingspakket is gepresenteerd als een nauw met elkaar verweven reeks aan voorstellen. In deze factsheet van de Europese Commissie wordt die samenhang mooi afgebeeld. Dit event gaat dieper in op de voorgestelde maatregelen, en wat er nu verder staat te gebeuren qua politiek besluitvormingsproces.

12 februari

n.t.b.